Di đŏng băl mĭn . . .

  • nau rŏng?

  • prăk?

  • mâu lah ndơ êng?

 MOH NAU BRAH NDU NGƠI LAH

“Ueh maak [ngăn] ma phung iăt nau Brah Ndu ngơi jêh ri djôt prăp!”​—Luk 11:28, Nau Brah Ndu Ngơi Bunong.

MÂM NAU AƠ DƠI KƠL BĂL

Joi nau rŏng ngăn.​—Êphêsô 5:28, 29.

Tâm mpơl nau yơk na nê̆.​—Êphêsô 5:33.

Geh nau đăp mpăn ngăn.​—Markôs 10:6-9.

 DƠI ÐŎNG HE RNƠM NSING ÐAH NAU BRAH NDU NGƠI LAH?

Ơ, Tâm bar ntil nau geh:

  • Kôranh Brah jêng tơm nơm rhăk njêng nau rêh. Nau Brah Ndu Ngơi lah Kôranh Brah jêng tơm rhăk njêng rnăk sa. (Nau Ntơm 2:18-24) Moh yor nau aơ jêng khlay?

    Nâm bu ntĭt: Lah băl ŭch sa du ntil ndơ dŭt kah jêh ri ŭch gĭt moh ndơ tĕ, mbu băl mra ôp? He dơi ôp nơm gâm.

    Tâm ban pô nây lĕ, gay geh rnăk sa ueh maak tâm nau rêh, ueh lơn he joi Yêhôva yor păng jêng nơm tơm njêng rnăk sa.

  • Brah Ndu mât mơh băl. Tâm Nau Brah Ndu Ngơi ăn he saơ nau ntĭm leo bơh Yêhôva dơi kơl rnăk sa. Moh yor? “Yor lah păng nơm mât mơh khân may.” (1 Pêtrôs 5:6, 7) Yêhôva ŭch nau ueh lơn ma he jêh ri nau păng ntĭm nti jêng ƀa ƀơ.​—Nau Hôr 3:5, 6; Êsai 48:17, 18.

 MĬN MA NAU AƠ

Mâm băl dơi jêng sai ueh, ur, mâu lah mê̆ mbơ̆ ueh?

Nau Brah Ndu Ngơi plơ̆ lah tâm nau ôp ta Êphêsô 5:1, 2 jêh ri Kôlôs 3:18-21.