Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Rkêng Iăt ma Brah Ndu gay geh Nau Rêh N’ho Ro

 NAU NTI 5

Tâm Rnôk Dak Lip Toyh​—Mbu Iăt? Mbu Mâu Iăt?

Tâm Rnôk Dak Lip Toyh​—Mbu Iăt? Mbu Mâu Iăt?

Tâm rnôk Nôê âk bunuyh ƀư nau ƀai. Nau Ntơm 6:5

Ađam ndrel Êva geh oh kon, jêh ri kon bunuyh bĭk rơ̆ ta klơ neh. Tâm rnôk nĕ, geh du mpôl tông păr tĭng Satan nơm tâm rdâng.

Khân păng jŭr ta neh ntu rgâl gay jêng rnglay sak ƀư klau gay dơi nđăp dah phung ƀư ur. Phung ƀư ur deh kon ƀư klau toyh kuang jêh ri nanh janh, khân păng jêng djoh n’hanh đang.

Neh ntu bĭk rơ̆ bunuyh ƀư nau mhĭk. Nau Brah Ndu Ngơi lah “nau ƀai bunuyh jêng toyh ta neh ntu, jêh ri lĕ nau mĭn, nuih n’hâm mĭn nuih n’hâm păng knŏng mhĭk mro.”

 Nôê tông bâr Brah Ndu jêh ri rdâk kŭmpăn. Nau Ntơm 6:13, 14, 18, 19, 22

Nôê jêng du huê nơm sŏng. Yêhôva mbơh ma Nôê păng mra ƀư rai phung mhĭk đah dak lip toyh.

Brah Ndu mbơh đŏng ma Nôê rdâk du mlâm plŭng kuăng r’nha păng jêng kŭmpăn, jêh ri păng ndjôt rnăk sa păng ndrel tâm lĕ rngôch mpô mpa.

Nôê ăn lĕ rngôch bu gĭt ê lor ma dak lip dăch tât, ƀiă lah khân păng mâu iăt. Geh ƀa ƀă gơm Nôê; geh bu êng dŭt ji nuih đah păng.

Dôl lôch jêh ndâk kŭmpăn, Nôê nglăp mpô mpa tâm trôm.