Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Rkêng Iăt ma Brah Ndu gay geh Nau Rêh N’ho Ro

 NAU NTI 8

Bơh Nau Khĭt Yêsu, Moh Ntil Nau Geh ma Băl?

Bơh Nau Khĭt Yêsu, Moh Ntil Nau Geh ma Băl?

Yêsu khĭt gay ăn phung he dơi geh nau rêh. Yôhan 3:16

Pe nar pa kơi jêh Yêsu khĭt, geh phung bu ur hăn chop môch păng jêh ri saơ môch hŏng. Yêhôva hŏ ăn jêh Yêsu dâk rêh tă bơh nau khĭt.

Jêh ri Yêsu tâm mpơl dah phung oh mon păng.

Ơ, Yêhôva hŏ ƀư jêh Yêsu dâk rêh jêng nơm geh nau dơi, brah mâu blau khĭt. Oh mon Yêsu saơ păng hao sĭt klơ trôk.

 Brah Ndu ƀư Yêsu dâk rêh jêh ri ăn păng jêng Hađăch ma Ƀon Bri Hađăch Brah Ndu. Ðaniêl 7:13, 14

Yêsu ăn nau rêh păng nơm gay tâm choai nau rêh kon bunuyh. (Mathiơ 20:28) Bơh nau tâm choai aơ, Brah Ndu ăn phung he dơi rêh n’ho ro.

Brah Yêhôva săch Yêsu jêng Hađăch gay chiă uănh tâm lam Bri neh. N’hanh păng geh tâm 144,000 phung răp jăp hŏ dâk rêh tă bơh neh gay rêh ta klơ trôk. Yêsu n’hanh 144,000 njêng du rplay Ƀon Bri Hađăch sŏng Brah Ndu.​—Nau Tâm Mpơl 14:1-3.

Ƀon Bri Hađăch Brah Ndu mra rgâl neh ntu jêng neh ueh. Nau tâm lơh, nau djơh mhĭk, nau o ach jêh ri nau sa sât ji ngot mâu hôm mra geh. Kon bunuyh bêng ma nau răm maak.​—Nau Mprơ Ơm 145:16.