Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Rkêng Iăt ma Brah Ndu gay geh Nau Rêh N’ho Ro

Nau Ăn Gĭt Lor

Nau Ăn Gĭt Lor

Brah Ndu jêng mbơ̆ nau rŏng. 1 Pêtrôs 5:6, 7

Brah Ndu jêng nơm rhăk njêng he, jêh ri păng mât mơh he. Tâm ban ma du hue mbơ̆ gĭt mĭn rŏng jêh ri ntĭm nti oh kon khân păng, pô nây lĕ Brah Ndu ntĭm nti kon bunuyh tâm lam ntŭk gay geh nau rêh ueh lơn.

Nanê̆ Brah Ndu ŭch tâm mpơl ndơ dŭt khlay gay ân phung he kâp gân ma nau ueh maak.

Lah băl iăt Brah Ndu, păng mra ntĭm leo jêh ri king n’gang băl n’hanh kơl băl dơi rgăn tâm lĕ nau tât.

Mâu knŏng kơt nĕ​—ƀiă lah băl mra geh nau rêh n’ho ro!

 “Văch hom ma gâp,” Brah Ndu lah. “Gŭ iăt hôm, gay ma . . . huêng khân may dơi rêh.” Êsai 55:3