Skip to content

Skip to table of contents

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Săch nau ngơi bal Bunong

 NAU NTI 1

Mhâm Phung He Rkêng Iăt ma Brah Ndu?

Mhâm Phung He Rkêng Iăt ma Brah Ndu?

Brah Ndu ngơi đah he ma Nau Brah Ndu Ngơi. 2 Timôthê 3:16

Brah Ndu dŏng phung bu klâu gay nchih nau păng mĭn tâm du ndrom sâmƀŭt khlay. Sâmƀŭt aơ jêng Nau Brah Ndu Ngơi. Păng ŭch băl gĭt nau khlay tă bơh Nau Brah Ndu Ngơi.

Lĕ nau gĭt blau tă bơh Brah Ndu nơm păng gĭt ngăn moh nau dŭt ueh đah he, lah he iăt bâr păng, băl mra geh nau gĭt mĭn lơn.​—Nau Hôr 1:5.

Brah Ndu ŭch lĕ rngôch bunuyh ta neh ntu dơi răk Nau Brah Ndu Ngơi. Nar aơ băl dơi răk Nau Brah Ndu Ngơi geh tâm âk nau ngơi.

Lah băl ŭch rkêng iăt ma Brah Ndu, ăn băl răk gay rbăng tâm Nau Brah Ndu Ngơi.

 Aƀaơ bunuyh tâm lam ntŭk rkêng iăt. Mathiơ 28:19

Phung Mbơh ma Yêhôva dơi kơl băl gĭt rbăng Nau Brah Ndu Ngơi.

Tâm lam neh ntu, khân păng nti nau nanê̆ ma Brah Ndu.

Băl mâu khăch tâm, knŏng nti dơm, băl ăt dơi nti ma Brah Ndu ta ntŭk rƀŭn Phung Mbơh ma Yêhôva.