Nau rŏng jêng trŏng ma rnăk sa ueh maak. Êphêsô 5:33

Tâm nau vay Brah Ndu knŏng dơi tâm gŭ du huê ur du hue sai.

Du huê sai geh nau rŏng tâm mpơl nau dêh r’hêt jêh ri nau gĭt rbăng đah ur păng.

Ur blau mpơl nau tâm gop đah sai păng.

Oh kon ăn blau tông bâr mê̆ mbơ̆.

 Ăn rah rơch ndrel răp jăp, lơi dĭng janh jêh ri ăn nau nanê̆. Kôlôs 3:5, 8-10

Nau Brah Ndu Ngơi lah ăn sai rŏng ma ur păng tâm ban ma săk jăn păng nơm jêh ri ur dơi mpơl jru nau yơk ma sai păng.

Nau văng tir băr dih jêng tih. Sŏk âk ur sai jêng tih.

Nau Ngơi Yêhôva nti mhâm dơi rnăk sa ueh maak.