Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Rkêng Iăt ma Brah Ndu gay geh Nau Rêh N’ho Ro

 NAU NTI 7

Mbu Yêsu jêng?

Mbu Yêsu jêng?

Yêhôva njuăl Yêsu tâm neh ntu. 1 Yôhan 4:9

Lah phung he ŭch Yêhôva maak, ăn phung he tông bâr ma du huê nơm dŭt khlay êng. Ntơm sa ơm ê lor njêng Ađam, Yêhôva hŏ njêng jêh du huê nơm Brah dăng ktang ta klơ trôk.

Rnôk nây, Yêhôva njuăl du huê nơm mra deh ta ƀon Ƀêtlêhem ma bu ur kloh ueh amoh păng jêng Mari. Jêh ri săk kon se jê̆ nây jêng Yêsu.​—Yôhan 6:38.

Dôl Yêsu gŭ ta neh ntu, păng tâm mpơl nuih n’hâm ueh geh tă bơh Brah Ndu. Păng dêh rhêt, bêng ma nau rŏng, jêh ri dơh hăn dăch. Bơh nau nănh, păng nti nau ngăn ma Yêhôva.

 Yêsu ƀư nau ueh ƀiă lah bu ji nuih. 1 Pêtrôs 2:21-24

Yêsu ƀư bah phung ji jêh ri ƀư dâk rêh mpôl tă khĭt.

Bôk phung n’gâng kan tâm nau chroh ji nuih đah Yêsu yor lah păng tâm mpơl nau nti tih khân păng jêh ri trong mhĭk khân păng ƀư.

Phung n’gâng kan nau chroh nsŭk phung Rôm dong rpăt Yêsu jêh ri nkhĭt lơi păng.