Skip to content

Skip to table of contents

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Săch nau ngơi bal Bunong

Rkêng Iăt ma Brah Ndu gay geh Nau Rêh N’ho Ro

Nơm rhăk njêng ŭch gai, king n’gang, jêh ri nkhôm băl.

Nau Ăn Gĭt Lor

Yor lah Brah Ndu rŏng kon bunuyh, păng ntĭm nti phung he tâm lam ntŭk gay geh nau rêh ueh lơn.

Mhâm Phung He Rkêng Iăt ma Brah Ndu?

Lah phung he ŭch rkêng iăt ma Brah Ndu, he ŭch gĭt mâm păng ŭch he gay rêh. He ŭch nau kơl đŏng gay ƀư nau nĕ.

Mbu jêng Brah Ndu Ngăn?

Nti amoh păng jêh ri nuih n’hâm ueh tâm păng.

Mâm Nau Rêh Jêng Ntơm Dak Bôk ta Ðang Trau Êđen?

Sâmƀŭt Nau Brah Ndu Ngơi dak bôk nkoch ma Ðang Trau Êđen.

Tâm Rnôk Dak Lip Toyh​—Mbu Iăt? Mbu Mâu Iăt?

Moh nau êng êng dơi saơ rah vah tâm nuih n’hâm kon bunuyh?

Moh Nau Phung He Nti Tă Bơh Dak Lip Toyh?

Mâu di knŏng nau nkoch om.

Mbu Yêsu jêng?

Moh yor nau khlay gay gĭt ma păng?

Bơh Nau Khĭt Yêsu, Moh Ntil Nau Geh ma Băl?

Aơ jêng nau nkhôm dŭt khlay ngăn.

Ndah Jŏ Neh Ueh Mra Tât?

Nau Brah Ndu Ngơi hŏ mbơh lor jêh tâm lĕ nau tât gay ăn he gĭt mông dăch tât.

Yêhôva Iăt ma Phung He Ðŏng?

Moh nau băl ŭch nkoch đah păng?

Mhâm Băl Dơi Geh du Rnăk Sa Ueh Maak?

Nơm rhăk njêng rnăk sa ăn nau n’hao nuih dŭt ueh.

Gay ma Brah Ndu Maak Moh Ndơ He Mra Ƀư?

Geh đŏng ndơ Yêhôva ji nuih, jêh ri geh đŏng ndơ păng rŏng.

Mhâm Băl Dơi Tâm Mpơl Nau Răp Jăp đah Yêhôva?

Lah he ŭch răp jăp đah Yêhôva, he mra mĭn ma nau păng ŭch dôl he nglăch nau he ŭch.