Skip to content

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Săch nau ngơi bal Bunong

Mâm Băl Mĭn ma Nar Kâl Dơ̆?

Mâm Băl Mĭn ma Nar Kâl Dơ̆?

Neh ntu mra jêng . . .

  • Tâm ban?

  • mhĭk lơn?

  • ueh lơn?

 MOH NAU BRAH NDU NGƠI LAH

“Brah Ndu . . . mra jut lĕ dak măt khân păng, jêh ri mâu mra geh nau khĭt ôh, jêh ri mâu mra hôm geh nau klâng ndrê, nau nter, nau ji ôh, yor lah nau Ơm rlau lôch jêh.”​—Nau Tâm Mpơl 21:3, 4, Nau Brah Ndu Ngơi Bunong.

MÂM NAU AƠ DƠI KƠL BĂL

Pah kan ma nau răm maak jêh ri khlay.​—Êsai 65:21-23.

Mâu hôm geh nau ji mâu lah nau rêh ni.​—Êsai 25:8; 33:24.

Băl jêh ri rnăk sa mra geh nau rêh ueh maak n’ho ro.​—Nau Mprơ Ơm 37:11, 29.

 DƠI ÐŎNG HE RNƠM NSING ÐAH NAU BRAH NDU NGƠI LAH?

Ơ, Tâm bar ntil nau geh:

  • Kôranh Brah dơi ƀư lĕ nau păng ton. Tâm nau Brah Ndu Ngơi, knŏng Yêhôva dơm jêng nơm “toyh ngăn” jêh ri “Geh Lĕ Nau Brah.” (Nau Tâm Mpơl 15:3) Yor ri păng mât nau păng ton gay rgâl neh ntu ueh lơn. Nau Brah Ndu Ngơi lah, “Brah Ndu dơi ƀư da dê lĕ rngôch ndơ.”​—Mathiơ 19:26.

  • Kôranh Brah geh nau ueh ƀư jêh nau păng ton. Nâm bu ntĭt, Yêhôva dŭt ŭch phung lĕ khĭt dơi dâk rêh tay.​—Yop 14:14, 15.

    Brah Ndu ăt mpơl kon păng, Yêsu, ƀư bah nau ji. Moh yor păng ƀư nau nĕ? Yor păng ŭch. (Markôs 1:40, 41) Yêsu tâm mpơl nau ŭch tâm ban ma mbơ̆ păng gay kơl lĕ rngôch bunuyh.​—Yôhan 14:9.

    Yor nây he gĭt ngăn Yêhôva jêh ri Yêsu ŭch kơl he geh nau rêh maak tâm nar kâl dơ̆!​—Nau Mprơ Ơm 72:12-14; 145:16; 2 Pêtrôs 3:9.

 MĬN MA NAU AƠ

Mâm Brah Ndu mra rgâl neh ntu jêng ueh lơn?

Nau Brah Ndu Ngơi plơ̆ lah tâm nau ôp ta Mathiơ 6:9, 10 jêh ri Ðaniêl 2:44.