Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Mbu Chiă Uănh Neh Ntu?

Mbu Chiă Uănh Neh Ntu?

Di đŏng băl mĭn . . .

  • Brah Ndu?

  • kon bunuyh?

  • Mâu lah nơm êng?

 MOH NAU BRAH NDU NGƠI LAH

Lĕ neh ntu gŭ tâm dâng nau brah, brah mhĭk.”​—1 Yôhan 5:19, Nau Brah Ndu Ngơi Bunong.

Kon Brah Ndu tâm mpơl jêh gay ƀư rai kan brah mhĭk.”​—1 Yôhan 3:8.

MÂM NAU AƠ DƠI KƠL BĂL

Nau mhĭk aơ tâm mpơl jêh ta neh ntu.​—Nau Tâm Mpơl 12:12.

He geh nau rnơm ngăn neh ntu aơ mra rgâl jêng ueh lơn.​—1 Yôhan 2:17.

 DƠI ÐŎNG HE RNƠM NSING ÐAH NAU BRAH NDU NGƠI LAH?

Ơ, Tâm pe ntil nau geh:

  • Nau chiă uănh Satan mra rai. Nau mĭn Yêhôva ŭch ƀư rai ngăn nau chiă uănh Satan. Păng ton “mra ƀư rai gơnh Satan.” Jêh ri nkra nau djơh Satan hŏ ƀư.​—Rôm 16:20.

  • Brah Ndu lĕ săch Yêsu Krist gay chiă uănh neh ntu. Nau chiă uănh Yêsu jêng êng ngăn đah nau chiă uănh Satan. Satan janh n’hanh krêp mbeh. Nau Brah Ndu Ngơi lah, Brah Yêsu “mra yô̆ ma phung rêh ni jêh ri o ach” jêh ri “mra tâm chuai huêng khân păng bơh nau tŭn jot.”​—Nau Mprơ Ơm 72:13, 14.

  • Brah Ndu mâu geh mƀruh. Nau Brah Ndu Ngơi lah, “tâm nau nây Brah Ndu mâu dơi mƀruh.” (Hêbrơ 6:18) Lĕ nau Yêhôva ton tât ngăn. (Êsai 55:10, 11) “Bu nsot lơi kon hađăch neh ntu aơ.”​—Yôhan 12:31.

 MĬN MA NAU AƠ

Lah nau chiă uănh Satan mâu hôm, mâm neh ntu mra jêng?

Nau Brah Ndu Ngơi plơ̆ lah tâm nau ôp ta Nau Mprơ Ơm 37:10, 11 jêh ri Nau Tâm Mpơl 21:3, 4.