Skip to content

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Săch nau ngơi bal Bunong

Mâm Ƀon Bri Hađăch Brah Ndu Jêng?

Mâm Ƀon Bri Hađăch Brah Ndu Jêng?

Dơi đŏng băl lah aơ jêng . . .

 • tâm nuih n’hâm?

 • Ƀon bri Hađăch Brah Ndu Klơ Trôk?

 • Mâu lah ndơ êng?

 MOH NAU BRAH NDU NGƠI LAH

“Brah Ndu tâm trôk mra rdâk du rplay ƀon bri hađăch mâu mra mâp rai lôch ôh.”​—Ðaniêl 2:44, Nau Brah Ndu Ngơi Bunong.

“Bu ăn jêh ma he du huê kon bu klâu; jêh ri păng mra tuy nau chiă uănh.”​—Êsai 9:6.

MÂM NAU AƠ DƠI KƠL BĂL

 • Geh du rplay ƀon bri hađăch mra kơl băl, păng mra chiă uănh ma nau sŏng n’ho ro.​—Êsai 48:17, 18.

 • Tâm nar kâl dơ̆ ta neh mhe, mra geh nau rêh ueh maak jêh ri săk jăn ngăch prăl.​—Nau Tâm Mpơl 21:3, 4.

 DƠI ÐŎNG HE RNƠM NSING ÐAH NAU BRAH NDU NGƠI LAH?

Ơ, Tâm bar ntil nau geh:

 • Yêsu tâm mpơl jêh mâm ƀon bri hađăch Brah Ndu mra ƀư. Yêsu ntĭm leo phung oh mon păng mbơh sơm, ăn ƀơn bri hađăch păng gơnh tât ta Klơ Trôk jêh ri ta neh ntu. (Mathiơ 6:9, 10) Yêsu tâm mpơl nau păng tâm ntĭt ma ƀon bri hađăch Brah Ndu mra ƀư.

  Kêng gŭ ta neh ntu, Yêsu siăm phung ji ngot, ƀư bah phung ji koet, jêh ri ƀư bunuyh khĭt lŏ dâk rêh. (Mathiơ 15:29-38; Yôhan 11:38-44) Bơh nau chiă uănh Yêsu, he mra dơn nau ueh maak.​—Nau Tâm Mpơl 11:15.

 • Lĕ nau hŏ mpơl jêh ta neh ntu ăn he saơ ƀon bri hađăch Brah Ndu mra tât ngăn. Ê lor ƀon bri hađăch geh nau đăp mpăn, Yêsu mbơh lor jêh nau tâm lơh, nau sa sât ji ngot, jêh ri rlâm neh.​—Mathiơ 24:3, 7.

  Tă bơh nau he saơ a-ƀaơ, he rnơm ngăn ƀon bri hađăch Brah Ndu mra gơnh tât jêh ri jut lĕ nau geh ta neh ntu.

 MĬN MA NAU AƠ

Mâm nau rêh mra jêng tâm dâng nau chiă uănh ƀon bri hađăch Brah Ndu?

Nau Brah Ndu Ngơi plơ̆ lah tâm nau ôp ta Nau Mprơ Ơm 37:29 jêh ri Êsai 65:21-23.