Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Sâmƀŭt jêh ri Sâmƀŭt n’hơ gay dŏng tĭng nti Nau Brah Ndu Ngơi

Sŏk nglăp sâmƀŭt jêh ri sâmƀŭt n’hơ aơ, dơi kơl băl nti Nau Brah Ndu Ngơi tâm bôk băl ŭch joi. Sâmƀŭt bâr ngơi jêh ri vidiô ngơi ma phung tê̆k mlo geh đŏng tâm ăp nau ngơi êng.

Săch nau ngơi bơh thung nau ngơi, jêh ri lĭt Joi gay saơ sâmƀŭt sâmtra jêh ri ndơ êng tâm nau ngơi nĕ. Nglăp ntơ bôk gay saơ ndơ tâm di đah sâmƀŭt sâmtra.

 

VIEW
Grid
List

Rkêng Iăt ma Brah Ndu

Some updates made to digital publications may not yet appear in the printed editions.