Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Răk Nau Brah Ndu Ngơi Pah Nuih N’hâm

Nklân uănh trong nau Brah Ndu ngơi dŏng nau sŏk nglăp rhôp bâr ngơi aơ ndrel tăng nau nteh, nau mprơ tơm, jêh ri nơm ơh. Vidiô ma nau ngơi phung tê̆k mlo geh đŏng.

Săch nau ngơi bơh tâm thung nau ngơi, jêh ri Joi gay saơ ndrel tăng bâr răk bơh nau Brah Ndu Ngơi. Pet nglăp ntơ bôk mâu lah săk Nau Brah Ndu Ngơi gay saơ tâm di ndơ răk.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Content is available in this language on the following pages: