Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Nau mprơ tâm nau yơk mbah ma phung chroh ma Brah Krist

Pơk mâu lah sŏk nglăp nau mprơ phung chroh ma Brah Krist gay tâm rnê jêh ri yơk mbah ma Yêhôva Brah Ndu. Nôt bâr mprơ, mpôl goh, jêh ri rhôp tăng mpôl goh ndrel geh đŏng sâmƀŭt tĭng nau mprơ.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Content is available in this language on the following pages: