Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Nau Brah Ndu Ngơi tâm Online

Răk jêh ri iăt Nau Brah Ndu Ngơi tâm online, mâu lah sŏk nglăp dơm bâr ngơi jêh ri nau ngơi ma phung tê̆k mlo bơh Nau Brah Ndu Ngơi. Tâm New World Translation of the Holy Scriptures jêng rah vah ngăn, dơh gay răk ndrel rbăng tâm nau Brah Ndu Ngơi. Nau aơ lĕ geh rlau tâm 120 nau ngơi êng. Rlau tâm 200 rsen dơi ngluh jêh ri hŏ pă.

 

Sorry, the New World Translation is currently not available in your language. Please choose another language.

Content is available in this language on the following pages: