Skip to content

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Săch nau ngơi bal Bunong

Bâr Nteh Kich Tam Nau Brah Ndu Ngơi

Sŏk nglăp bâr bơh nau nti tâm nau Brah Ndu Ngơi, jêh ri nti gĭt bunuyh khlay tâm rnôk ta Nau Brah Ndu Ngơi.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Content is available in this language on the following pages: