Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Nau geh tâm Sâmƀŭt Sâmtra

Răk tâm online mâu lah sŏk nglăp ndơ mhe tâm ban Thap Canh (Watchtower) jêh ri Tinh thuc (Awake!) Sâmƀŭt ndrel ndơ êng êng geh tâm dâng. Iăt bâr ngơi ma sâmƀŭt sâmtra phung hên dơm tâm ăp nau ngơi êng êng. Uănh mâu lah sŏk nglăp vidiô tâm ăp nau ngơi êng, ndrel nau ngơi ma phung tê̆k jêh ri mlo.

Săch nau ngơi tâm trôm thung nau ngơi, jêh ri lit Joi gay saơ Sâmƀŭt sâmtra jêh ri nau geh tâm nau ngơi nĕ.

VIEW
Grid
List

Moh Yor Nti Nau Brah Ndu Ngơi?

Rkêng Iăt ma Brah Ndu

Some updates made to digital publications may not yet appear in the printed editions.