Skip to content

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Săch nau ngơi bal Bunong

Dăn yô̆ ngăn, n’ha băl ŭch joi mâu dơi saơ.

Hên ŭch băl ntơm tay bơh n’ha dăk bôk, Tâm ntrŭp ”n’ha dăk bôk” tât ma n’ha dăk bôk mâu lah tâm ntop ndơ pa dâng.

 

Ăn treng uănh Sâmƀŭt Sâmtra

Uănh ndơ mhe lăp jêh ri ndơ geh a-ƀaơ.

Nkoch Ma Phung Mbơh Ma Yêhôva

Nti gĭt âk lơn ma phung hên. Tĭng joi ntŭk hên rƀŭn, mhâm dơi mâp hên, jêh ri mhâm dơi geh nau nti dơm bơh Nau Brah Ndu Ngơi.