Hên tât tă bơh tâm rhiăng bri dak jêh ri nau ngơi êng êng, hên tâm rnglăp ndrel geh du ntil nau ŭch tâm nau rêh. Tâm lĕ ntil ndơ, hên ŭch tâm rnê ma. Yêhôva, tâm Nau Brah Ndu Ngơi jêh ri rhăk njêng lĕ ntil ndơ. Hên ƀư ma lĕ nuih n’hâm phung tĭng Brah Krist Phung hên bêng ma nau hâk maak dơi kuăl oh mon Brah Krist. Ăp nơm phung hên ăn mông gay kơl bunuyh gĭt rbăng nau Brah Ndu Ngơi jêh ri Ƀon Bri Hađăch Brah Ndu. Yor lah hên jêng phung mbơh, mâu lah nkoch, ma Yêhôva Brah Ndu jêh ri Ƀon Bri Hađăch păng, bu gĭt hên jêng Phung Mbơh Ma Yêhôva.

Treng uănh n’ha Web hên Răk Nau Brah Ndu Ngơi tâm Online. Gay gĭt hên âk lơn jêh ri nau chroh hên.