希伯來書 11:1-40

11  信心Xìnxīnshì確知quèzhī希望xīwàng必然bìrán實現shíxiàn+shìjiànde事實shìshíde明證míngzhèng*  Píngzhe信心xìnxīn古人gǔrén*得到dédàole見證jiànzhèng*  Píngzhe信心xìnxīn我們wǒmenkànchū各個gègè制度zhìdù*quánkào上帝Shàngdìde話語huàyǔ安排ānpái所以suǒyǐ現在xiànzàikàndejiàndedōushì來自láizìkànbujiànde  Píngzhe信心xìnxīn亞伯Yàbó祭牲jìshēngxiàngěi上帝Shàngdì該隱Gāiyǐnxiànshàngdegènghǎo+由於Yóuyúzhèzhǒng信心xìnxīn得到dédàole見證jiànzhèng表明biǎomíngshì正義zhèngyìde因為yīnwèi上帝Shàngdì認可rènkělede禮物lǐwù*+雖然suīránledànpíngzhe信心xìnxīn仍舊réngjiùzài說話shuōhuà+  Píngzhe信心xìnxīn以諾Yǐnuò+bèidàizǒu*沒有méiyǒu經歷jīnglì死亡sǐwángde痛苦tòngkǔ上帝Shàngdìdàizǒulerénjiùzhǎobudào+bèidàizǒu之前zhīqián已經yǐjīng得到dédào見證jiànzhèng表明biǎomíng贏得yíngdéle上帝Shàngdìde喜悅xǐyuè  Rén沒有méiyǒu信心xìnxīnjiù可能kěnéng贏得yíngdé上帝Shàngdìde喜悅xǐyuè因為yīnwèidào上帝Shàngdì面前miànqiánláiderén必須bìxū相信xiāngxìn存在cúnzài相信xiāngxìnhuì獎賞jiǎngshǎng懇切kěnqiè尋求xúnqiúderén+  Píngzhe信心xìnxīn挪亞Nuóyà+zài得到dédào上帝Shàngdìde警告jǐnggào知道zhīdàoháiméi看見kànjiàndeshì之後zhīhòu+xiǎnchū敬畏jìngwèidexīn建造jiànzào方舟fāngzhōu+jiùle自己zìjǐjiāpíngzhèzhǒng信心xìnxīndìngle世人shìréndezuì+yīn信心xìnxīn得到dédàole正義zhèngyìde地位dìwèi  Píngzhe信心xìnxīn亞伯拉罕Yàbólāhǎn+shòu上帝Shàngdì呼召hūzhàoshíjiù服從fúcóng命令mìnglìng前往qiánwǎng上帝Shàngdìyàogěizuò產業chǎnyède地方dìfang雖然suīrán知道zhīdàoyào哪裡nǎlǐquè還是háishile+  Píngzhe信心xìnxīnzhùzài上帝Shàngdì承諾chéngnuò賜予cìyǔde土地tǔdìshang*jiùxiàng外族人wàizúrénzhùzài異鄉yìxiāng一樣yíyàng+得到dédàotóng承諾chéngnuòde以撒Yǐsā雅各Yǎgè+dōuzhùzài帳篷zhàngpengli+ 10  一直yìzhí等待děngdàizuòyǒu真正zhēnzhèng根基gēnjīdechéng就是jiùshì上帝Shàngdì設計shèjì建造jiànzàodechéng+ 11  Píngzhe信心xìnxīn撒拉Sālā雖然suīránguòle生育shēngyùde年齡niánlíngquè得到dédào孕育yùnyù孩子háizide能力nénglì+因為yīnwèi相信xiāngxìngěi承諾chéngnuòde上帝Shàngdìshì值得zhídé信賴xìnlài*de 12  所以Suǒyǐ丈夫zhàngfu雖然suīrángēnle沒有méiyǒu分別fēnbié+還是háishinéngshēngchū子子孫孫zǐzǐ-sūnsūnlái+xiàngtiānshangdexīng那樣nàyàng數目shùmù眾多zhòngduōxiànghǎibiāndeshā那樣nàyàng不可勝數bùkě-shèngshǔ+ 13  這些Zhèxiērénde時候shíhou仍然réngrányǒu信心xìnxīn雖然suīránhái沒有méiyǒu得到dédào承諾chéngnuòde福分fúfen+què遠遠yuǎnyuǎn看見kànjiànle+jiù樂意lèyì接受jiēshòu公開gōngkāi聲明shēngmíng自己zìjǐzài當地dāngdìshì外來wàiláideshì寄居jìjūde 14  這樣Zhèyàngshuōderén表明biǎomíng他們tāmen懇切kěnqiè尋求xúnqiú屬於shǔyú自己zìjǐde地方dìfang 15  他們Tāmen如果rúguǒ念念不忘niànniàn-búwàng已經yǐjīng離開líkāide家鄉jiāxiāng+其實qíshíháiyǒu機會jīhuì回去huíqù 16  不過Búguò他們tāmen竭力jiélì追求zhuīqiúgènghǎode地方dìfangshì隸屬lìshǔtiānde所以Suǒyǐ他們tāmenxiàng上帝Shàngdì呼求hūqiúshìwéi自己zìjǐde上帝Shàngdì+上帝Shàngdìbìng他們tāmenwéichǐ反而fǎnʼérwèi他們tāmen準備zhǔnbèilezuòchéng+ 17  Píngzhe信心xìnxīn亞伯拉罕Yàbólāhǎnshòu考驗kǎoyànde時候shíhou+幾乎jīhūxiànshàngle以撒Yǐsā這個Zhège歡歡喜喜huānhuān-xǐxǐ得到dédào承諾chéngnuòderén差點chàdiǎnrjiù自己zìjǐde獨生子dúshēngzǐxiànshàngle+ 18  儘管Jǐnguǎn上帝Shàngdì曾經céngjīngduìshuō,「cóng以撒Yǐsāérchūdecáihuìchēngwéide後代hòudài+』」,還是háishi這樣zhèyàngzuòle 19  xiǎng就算jiùsuàn以撒Yǐsāle上帝Shàngdìnéng使shǐ以撒Yǐsā復活fùhuó結果Jiéguǒ亞伯拉罕Yàbólāhǎn確實quèshíhuí以撒Yǐsāzhèjiànshìjiùchéngle象徵xiàngzhēng+ 20  Píngzhe信心xìnxīn以撒Yǐsāwèi雅各Yǎgè以掃Yǐsǎo祝福zhùfúshí+預告yùgàole未來wèiláideshì 21  Píngzhe信心xìnxīn雅各Yǎgè去世qùshìqiánwèi約瑟Yuēsèdeliǎng兒子érzi祝福zhùfú+zhe杖頭zhàngtóu崇拜chóngbài上帝Shàngdì+ 22  Píngzhe信心xìnxīn約瑟Yuēsè臨終línzhōngshídào以色列Yǐsèlièrénhuì離開líkāi埃及Āijíbìngwèi自己zìjǐde骸骨háigǔ*liúxià指示zhǐshì*+ 23  Píngzhe信心xìnxīn摩西Móxīde父母fùmǔzài摩西Móxī出生chūshēnghòujiàn孩子háizi漂亮piàoliang+jiùcánglesānyuè+國王guówángde命令mìnglìng+ 24  Píngzhe信心xìnxīn摩西Móxī長大zhǎngdàhòu+jiùkěnbèichēngwéi法老Fǎlǎo女兒nǚʼérde兒子érzi+ 25  選擇xuǎnzégēn上帝Shàngdìde子民zǐmín一起yìqǐshòu虐待nüèdài拒絕jùjuéle犯罪fànzuìdàiláide短暫duǎnzàn快樂kuàilè 26  因為yīnwèizài看來kànlái儘管jǐnguǎn成為chéngwéishòu上帝Shàngdì任命rènmìngderén*huìshòudào羞辱xiūrǔzhè還是háishi埃及Āijíde財寶cáibǎogèng貴重guìzhòng注視zhùshìdeshì將來jiāngláihuì得到dédàode獎賞jiǎngshǎng 27  Píngzhe信心xìnxīn離開líkāi埃及Āijí+國王guówáng發怒fānù+堅定不移jiāndìng-bùyíjiùxiàng看見kànjiànlerénsuǒkànbujiànde上帝Shàngdì+ 28  Píngzhe信心xìnxīnguò逾越節Yúyuèjiéxuèzài門框ménkuàngshang免得miǎnde執行zhíxíng毀滅huǐmiède天使tiānshǐ傷害shānghài*以色列Yǐsèlièrén當中dāngzhōng頭生tóushēngderénchù+ 29  Píngzhe信心xìnxīn以色列Yǐsèlièrén穿chuānguò紅海Hóng Hǎixiàngzǒuguò乾地gāndì一樣yíyàng+埃及Āijírén試圖shìtú過去guòqùjiùbèi吞滅tūnmièle+ 30  Píngzhe信心xìnxīn以色列Yǐsèlièrénràozhe耶利哥Yēlìgēde城牆chéngqiángzǒuletiānhòu城牆chéngqiángjiù倒塌dǎotāle+ 31  Píngzhe信心xìnxīn妓女jìnǚ喇合Lǎhé接待jiēdàile探子tànzixiǎnchū和平hépíngde態度tàidù結果jiéguǒ沒有méiyǒugēn那些nàxiē服從fúcóng上帝Shàngdìderén一起yìqǐ喪命sàngmìng+ 32  háiyàozàishuō什麼shénmema如果Rúguǒháiyào敘述xùshù基甸Jīdiàn+巴拉Bālā+參孫Cānsūn+耶弗他Yēfútā+大衛Dàwèi+撒母耳Sāmǔʼěr+其他qítā先知xiānzhīde事跡shìjì時間shíjiānjiù不夠búgòule 33  Píngzhe信心xìnxīn他們tāmen打敗dǎbài敵國díguó+伸張shēnzhāng正義zhèngyì得到dédào上帝Shàngdìde承諾chéngnuò+zhù獅子shīzidekǒu+ 34  dǎngzhù烈火lièhuǒde威力wēilì+逃脫táotuō刀劍dāojiànde鋒刃fēngrèn+yóu軟弱ruǎnruòbiànde強大qiángdà+zài戰場zhànchǎngshang勇猛yǒngměng作戰zuòzhàn+擊潰jīkuì入侵rùqīnde軍隊jūnduì+ 35  有些Yǒuxiē女子nǚzǐhuí復活fùhuóde親人qīnrén+有些Yǒuxiērén寧可nìngkě忍受rěnshòu苦刑kǔxíngkěn為了wèile獲釋huòshìér背棄bèiqì信仰xìnyǎng*wèideshì得到dédàogènghǎode復活fùhuó 36  有些Yǒuxiērén遭受zāoshòu考驗kǎoyàn例如lìrúbèi嘲笑cháoxiào鞭打biāndǎ甚至shènzhìbèisuǒ+bèiguān+ 37  他們Tāmenbèi石頭shítou+shòudào考驗kǎoyànbèikāibèi刀劍dāojiànshā+zhe綿羊miányáng山羊shānyángde顛沛流離diānpèi-liúlí+chǔ匱乏kuìfáshòu患難huànnàn+bèi虐待nüèdài+ 38  這個Zhège世界shìjiè根本gēnběnpèibushàng他們tāmen他們Tāmen流落liúluò荒漠huāngmò山嶺shānlǐng洞窟dòngkū+地穴dìxué漂泊piāobódìng 39  由於Yóuyúyǒu信心xìnxīn這些zhèxiērén全都quándōu得到dédàole見證jiànzhèngquèhái沒有méiyǒu得到dédào承諾chéngnuòde福分fúfen 40  因為yīnwèi上帝Shàngdì預見yùjiàn我們wǒmenhuì得到dédàogènghǎode獎賞jiǎngshǎng+使shǐ他們tāmen沒有méiyǒu我們wǒmenjiùnéng獲致huòzhì完美wánměi

腳注

明證Míngzhèngyòulìngrén信服xìnfúde證據zhèngjù」。
Yòu我們wǒmende祖先zǔxiān」。
Zhǐ上帝Shàngdìxiàng他們tāmen表明biǎomíng自己zìjǐ認可rènkě他們tāmen
Yòu體系tǐxìhuò時代shídài」。Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「制度Zhìdù」。
Yòu上帝Shàngdì接受jiēshòulede禮物lǐwùérzuòle見證jiànzhèng」。
直譯Zhíyìbèi轉移zhuǎnyí」。
Yòuzhùzài應許yīngxǔzhī」。
Yòu信實xìnshí可靠kěkào」。
Yòu命令mìnglìng」。
Yòu埋葬máizàng」。
Shòu上帝Shàngdì任命rènmìngderényòu受膏者shòugāozhě」,直譯zhíyì基督Jīdū」。
直譯Zhíyì觸碰chùpèng」。
Yòukěnpíngmǒuzhǒng贖價shújià獲得huòdé釋放shìfàng」。

注釋

多媒體資料