跳到內容

跳到目錄

學校Xuéxiào壓力yālìhěn怎麼zěnmebàn

學校壓力很大,怎麼辦?

 18zhāng

學校Xuéxiào壓力yālìhěn怎麼zěnmebàn

覺得juéde學校xuéxiào壓力yālìhěndelìng常常chángchángxiǎngxiǎng尖叫jiānjiào。」——莎倫Shālún

學校Xuéxiào壓力yālìhuì隨著suízhe日漸rìjiàn長大zhǎngdàér減少jiǎnshǎo只是zhǐshì壓力yālìde成因chéngyīntóngle。」——詹姆斯Zhānmǔsī

 覺得juéde父母fùmǔ根本gēnběn明白míngbaizài學校xuéxiàosuǒshòude壓力yālìyǒuduōma他們Tāmen可能kěnéngshuō不用búyòng養家yǎngjiā不用búyòng償還chánghuán抵押dǐyā貸款dàikuǎn不用búyòng討好tǎohǎo老闆lǎobǎn即使Jíshǐ沒有méiyǒu這些zhèxiē負擔fùdānréng可能kěnéng覺得juéde自己zìjǐzài學校xuéxiào面對miànduìde壓力yālì父母fùmǔshǎo甚至shènzhì可能kěnénggèngduō

Měitiān往返wǎngfǎn學校xuéxiào壓力yālì可能kěnéng已經yǐjīnghěnZhùzài美國Měiguóde塔拉Tǎlāshuō:「同學Tóngxué經常jīngchángzài校車xiàochēshang打架dǎjià司機sījījiànyǒurén打架dǎjiàjiùhuì停車tíngchē我們wǒmenjiù只好zhǐhǎoxiàchē結果Jiéguǒ我們wǒmen往往wǎngwǎng遲到chídào起碼qǐmǎbàn小時xiǎoshí。」

Huídào學校xuéxiào壓力yālìhuìxiǎo一點yìdiǎnrma可能kěnéng或許huòxǔyǒu以下yǐxiàde壓力yālì

老師Lǎoshī施加shījiāde壓力yālì

老師Lǎoshī希望xīwàngnéng取得qǔdé優異yōuyìde成績chéngjìéryòuxiǎngjiào他們tāmen失望shīwàng所以suǒyǐ感到gǎndàoyǒuhěn壓力yālì。」——桑德拉Sāngdélā

老師Lǎoshī常常chángcháng要求yāoqiú學生xuéshēng爭取zhēngqǔhǎo成績chéngjì如果Rúguǒzàimǒu方面fāngmiàn比較bǐjiào出色chūsègènghuì成為chéngwéi鞭策biāncède對象duìxiàng。」——阿普麗爾Āpǔlìʼěr

即使Jíshǐyǒuhěnhǎode目標mùbiāodàn如果rúguǒ沒有méiyǒu追求zhuīqiúmǒuxiē老師lǎoshīyào追求zhuīqiúde學位xuéwèi他們tāmenjiùhuìshuōméiyòng。」 *——內奧米Nèiʼàomǐ

老師Lǎoshīxiàng施壓shīyāduìyǒu什麼shénme影響yǐngxiǎng

________

同學Tóngxué施加shījiāde壓力yālì

中學生Zhōngxuéshēngyǒugèngduō自由zìyóugèng反叛fǎnpàn如果Rúguǒgēn他們tāmenhuǒ他們tāmenjiùhuì覺得juédeméi個性gèxìng。」——凱文Kǎiwén

沒有méiyǒutiānshòudào誘惑yòuhuò例如lìrújiǔ性行為xìngxíngwéiYào抗拒kàngjù誘惑yòuhuò有時yǒushízhēndehěnnán。」——亞倫Yàlún

 今年jīnnián12suì同學們tóngxuémendōu慫恿sǒngyǒnggēn別人biérén約會yuēhuì覺得juédezhèshìzuìde壓力yālì學校Xuéxiàoli人人rénréndōushuō,『怎麼zěnmelaháiyào獨身dúshēnduōjiǔa?』」——亞歷山德莉亞Yàlìshāndélìyà

Yǒu同學tóngxué慫恿sǒngyǒnggēn男孩nánhái約會yuēhuì拒絕jùjuéle同學tóngxuéjiùshuōshì同性戀tóngxìngliàn當時Dāngshí只有zhǐyǒu10suì!」——克麗斯塔Kèlìsītǎ

同學Tóngxuéxiàng施壓shīyāduìyǒu什麼shénme影響yǐngxiǎng

________

其他Qítā方面fāngmiànde壓力yālìduì影響yǐngxiǎngzuìdezhǎo出來chūláizàizinèi✔,huòxiě下令xiàlìng覺得juéde壓力yālìzuìdeshì

快要Kuàiyào考試kǎoshì

家庭Jiātíng作業zuòyè

父母Fùmǔ期望qīwànghěngāo

Duì自己zìjǐ期望qīwàngguògāohěnxiǎng達到dádào

Shòurén欺負qīfuhuò性騷擾xìngsāorǎo

其他Qítā________

減壓Jiǎnyā

老實Lǎoshishuōnéng期望qīwàngzài學校xuéxiào一點yìdiǎnr壓力yālì沒有méiyǒudàn壓力yālìtài的確díquèhuì使shǐrén情緒qíngxùshòu困擾kùnrǎo睿智Ruìzhìde所羅門Suǒluóménwángshuō:「壓迫Yāpò使shǐyǒu智慧zhìhuìderén瘋狂fēngkuáng」。(傳道書Chuándàoshū7:7不過Búguò這樣zhèyàngdeshìshì可以kěyǐ避免bìmiǎnde只要zhǐyàoxuéhuì應付yìngfu壓力yālìjiùxíngle

應付Yìngfu壓力yālì好比hǎobǐ舉重jǔzhòng舉重Jǔzhòng運動員yùndòngyuányào重物zhòngwùjiùděizài事前shìqián xiàfān工夫gōngfu例如Lìrúyào學習xuéxí正確zhèngquède舉重jǔzhòng方法fāngfǎyào避免bìmiǎn開始kāishǐjiùdetàizhòng只要Zhǐyào按部就班ànbù-jiùbānjiùhuìshāng身體shēntǐ反而fǎnʼérhuì使shǐ肌肉jīròu結實jiēshi要是Yàoshi魯莽lǔmǎng蠻幹mángànjiù可能kěnénghuìnòngshāng肌肉jīròu甚至shènzhì造成zàochéng骨折gǔzhé

同樣Tóngyàng面對miànduì壓力yālìde時候shíhou可以kěyǐ按部就班ànbù-jiùbānràng自己zìjǐnéng完成wánchéng手頭shǒutóude工作gōngzuòyòu不致búzhìduì自己zìjǐ造成zàochéng傷害shānghàiYǒu什麼shénme方法fāngfǎne就是Jiùshì採取cǎiqǔ以下yǐxiàde步驟bùzhòu

1.確定Quèdìng成因chéngyīn箴言Zhēnyánshuō:「精明Jīngmíngderénjiànhuòjiù躲藏duǒcáng」。(箴言Zhēnyán22:3除非Chúfēizhǎochū壓力yālìde成因chéngyīn不然bùránjiù躲避duǒbìbuliǎo壓力yālì所以Suǒyǐ看看kànkan剛才gāngcáilede地方dìfang想想xiǎngxiang目前mùqiánxiàngduì影響yǐngxiǎngzuì

2.查看Chákàn資料zīliào假如Jiǎrúshì家庭jiātíng作業zuòyè繁重fánzhòngdetòubuguòlái可以kěyǐ讀讀dúdu213zhāng看看kànkan其中qízhōngde建議jiànyì如果Rúguǒ壓力yālì來自láizì同學tóngxué他們tāmen不斷búduàn慫恿sǒngyǒnggēn別人biérén發生fāshēng性關係xìngguānxì可以kěyǐ讀讀dúdu2de2515zhānghuì從中cóngzhōngzhǎodàoyǒuyòngde勸告quàngào

3.避免Bìmiǎn拖延tuōyánduì問題wèntí置之不理zhìzhī-bùlǐ問題wèntí非但fēidànhuì自動zìdòng消失xiāoshī許多xǔduō時候shíhou反而fǎnʼérhuì惡化èhuà加重jiāzhòngde壓力yālì因此Yīncǐ一旦yídàn決定juédìngle怎樣zěnyàng應付yìngfumǒu方面fāngmiànde壓力yālìjiùyào馬上mǎshàng行動xíngdòng不要búyào 拖延tuōyán比如Bǐrúshuō如果rúguǒshì耶和華見證人Yēhéhuá Jiànzhèngrénzhèng努力nǔlìàn聖經Shèngjīngde道德dàodé標準biāozhǔn生活shēnghuójiùyào盡早jìnzǎoràngrén知道zhīdào這樣zhèyàngzuò可以kěyǐ減輕jiǎnqīng壓力yālì。20suìde馬爾莎Mǎʼěrshāshuō:「Měi學年xuéniánde起頭qǐtóudōuhuì主動zhǔdònggēn同學tóngxué交談jiāotányòng這個zhège機會jīhuì解釋jiěshì自己zìjǐsuǒ遵守zūnshǒude聖經Shèngjīng標準biāozhǔn發覺fājuéyuèchí告訴gàosu別人biérénshì耶和華見證人Yēhéhuá Jiànzhèngrénjiùyuènán開口kāikǒuràng同學tóngxué知道zhīdàode立場lìchǎng而且érqiě整個zhěnggè學期xuéqīdōu言行一致yánxíng-yízhìde壓力yālìjiù大大dàdà減少jiǎnshǎole。」

4.Xiàngrén求助qiúzhù就算Jiùsuànzuì出色chūsède舉重jǔzhòng運動員yùndòngyuánnéngde重量zhòngliàngshì有限yǒuxiànde同樣Tóngyàngnéng承受chéngshòude壓力yālìshì有限yǒuxiànde其實Qíshí不必búbì獨自dúzì承受chéngshòu重擔zhòngdàn。(加拉太書Jiālātàishū6:2為什麼Wèi shénmegēn父母fùmǔhuò其他qítā成熟chéngshúde基督徒Jīdūtú談談tántan neRàng他們tāmen看看kànkanzàiběnzhāng開頭kāitóuxiěxiàde答案dáʼàn聽聽tīngting他們tāmenyǒu什麼shénme意見yìjiàn

壓力Yālìyǒu好處hǎochù

也許Yěxǔlìng難以置信nányǐ-zhìxìn感到gǎndàoyǒu壓力yālì其實qíshíshìjiàn好事hǎoshì壓力Yālìyǒu什麼shénme好處hǎochùne感到gǎndàoyǒu壓力yālìjiù顯示xiǎnshìxiǎng事情shìqingzuòhǎode良心liángxīn發揮fāhuīle作用zuòyòng值得Zhídé注意zhùyìdeshì聖經Shèngjīng描述miáoshù一些yìxiē看來kànláiháo壓力yālìderénshuō:「yàoshuìdào幾時jǐshíne幾時jǐshícái起來qǐláineshuō:『只要zhǐyàodǔnshuìjuébàozheshǒu休息xiūxi片刻piànkè。』可是Kěshìdāng沉睡chénshuìde時候shíhou貧窮pínqióngyàoxiàng強盜qiángdào襲擊xíjī缺乏quēfáyàoxiàngdài武器wǔqìde匪類fěilèi攻擊gōngjī。」(箴言Zhēnyán6:9-11,《現代Xiàndài中文Zhōngwén譯本yìběn修訂版xiūdìngbǎn》)

16suìde海迪Hǎidí總結zǒngjiédehěnhǎoshuō:「可能kěnéng覺得juéde學校xuéxiào生活shēnghuóhǎo應付yìngfudànzài學校xuéxiào面對miànduìde壓力yālìgēn將來jiānglái工作gōngzuòshíyào面對miànduìdeshì一樣yíyàngde。」應付Yìngfu壓力yālìjué容易róngyìdàn只要zhǐyào處理chǔlǐ得當dédàng壓力yālìshì傷害shānghàibuliǎode事實Shìshíshang壓力yālìnéng使shǐ成為chéngwéi更加gèngjiā堅強jiānqiángderén

Xiàzhānghuìshuō什麼shénmene

輟學Chuòxuéjiùnéng解決jiějué問題wèntíma

腳注Jiǎozhù

^ 11段 Běnshū20zhāngyǒugèngduō資料zīliào

重點Zhòngdiǎn經文jīngwén

你們Nǐmenyào一切yíqiè憂慮yōulǜxiègěi上帝Shàngdì因為yīnwèi關心guānxīn你們nǐmen。」——彼得前書Bǐdé Qiánshū5:7

建議Jiànyì

造成zàochéng壓力yālìde問題wèntífēnwéiliǎnglèilèishì能夠nénggòu解決jiějuédelèishì無法wúfǎ控制kòngzhìdeYàoxiān處理chǔlǐ能夠nénggòu解決jiějuéde問題wèntí然後ránhòudāng這些zhèxiē問題wèntídōu解決jiějuéle——如果rúguǒyǒu這麼zhèmetiān——jiùyǒu充足chōngzúde時間shíjiān想想xiǎngxiang那些nàxiē無法wúfǎ解決jiějuéde問題wèntíle

知道zhīdào……?

Měiwǎndōuyǒu充足chōngzúde睡眠shuìmián至少zhìshǎo8小時xiǎoshí不但búdànyǒuzhù應付yìngfu壓力yālìyǒuzhù提升tíshēng記憶力jìyìlì

yào這麼zhèmezuò

為了Wèile應付yìngfu壓力yālì決定juédìngjìn可能kěnéngzài這個zhège時間shíjiān睡覺shuìjiào:________

關於Guānyúzhèzhāngxiǎngwènde問題wèntíshì:________

Qǐngxiǎngyixiǎng……

為什麼Wèi shénme事事shìshì追求zhuīqiú完美wánměizhǐhuìwèi自己zìjǐ增添zēngtiān壓力yālì

要是Yàoshi覺得juéde壓力yālìtài可以kěyǐgēnshéi談談tántan

132de精選jīngxuǎn語句yǔjù

爸爸Bàbaměitiānsòngdào學校xuéxiào門口ménkǒugēn一起yìqǐ禱告dǎogàohòucáizhè使shǐ感到gǎndào安心ānxīn。」——莉詩Lìshī

131de圖片túpiàn

舉重Jǔzhòng得當dédàngjiùnéng鍛鍊duànliànchū強健qiángjiànde身體shēntǐ壓力yālì處理chǔlǐ得當dédàngjiùnéng鍛鍊duànliànchū堅強jiānqiángde意志yìzhì