跳到内容

跳到目录

封面Fēngmiàn专题zhuāntí

有钱也买不到的三样东西

有钱也买不到的三样东西

有些Yǒuxiērén虽然suīrán快要kuàiyào失去shīqù工作gōngzuòhuò房子fángzi或者huòzhě养老金yǎnglǎojīnkuàihuāguāngledànlìngrénjiědeshì他们tāmenmǎn脑子nǎozi还是háishixiǎngzheyàomǎi这个zhègemǎi那个nàge

这样Zhèyàngderénhěn容易róngyì相信xiāngxìn广告guǎnggào宣传xuānchuán以为yǐwéi必须bìxū有名yǒumíngpái衣服yīfugèngde房子fángzigèngxīnkuǎnde汽车qìchēcáisuàn对得起duìdeqǐ自己zìjǐMéiqiánmǎima不要紧Bú yàojǐn可以kěyǐyòng信用卡xìnyòngkǎxiān享受xiǎngshòuhòuhuánkuǎn有些Yǒuxiērén就算jiùsuàn债台高筑zhàitái-gāozhùyàozhuāngdexiàngyǒuqiánrén

这样Zhèyàngderén迟早chízǎoděi面对miànduì现实xiànshí。《自恋Zìliàn流行病liúxíngbìng》(英语Yīngyǔshūshuō:“为了Wèile面子miànzihuò虚荣心xūróngxīnjièqián购买gòumǎi奢侈品shēchǐpǐnjiù好比hǎobǐyòng毒品dúpǐn改善gǎishàn情绪qíngxù两者Liǎngzhě看来kànláidōu容易róngyìyòu有效yǒuxiàodàn得到dédàode满足感mǎnzúgǎnzhǐnéng维持wéichíhěnduǎn时间shíjiān长远Chángyuǎnláishuōgènghuì使shǐrénbiànde一贫如洗yìpín-rúxǐ非常fēicháng沮丧jǔsàng。”

圣经Shèngjīngzhǐchū,“炫耀xuànyào财物cáiwùde行为xíngwéishìzhìde。(约翰一书Yuēhàn Yīshū2:16此外Cǐwài贪爱tānʼài物质wùzhìháihuìràngrén分心fēnxīn使shǐ我们wǒmen忽略hūlüèle人生rénshēngzhōng真正zhēnzhèng重要zhòngyàodeshìér这些zhèxiēshìdōushì金钱jīnqiánmǎibudàodeRàng我们wǒmen看看kànkan其中qízhōngsānyàng

1.温暖Wēnnuǎnde家庭jiātíng

布安妮Bùʼānnī *shì年轻niánqīng女孩nǚháizhùzài美国Měiguó觉得juéde爸爸bàba过于guòyú重视zhòngshì自己zìjǐde工作gōngzuò收入shōurùshuō:“我们Wǒmen什么shénmedōuyǒu而且érqiě富富有余fùfù-yǒuyú可是Kěshì爸爸bàba总是zǒngshì到处dàochùpǎohěnshǎozàijiā明白míngbaishì为了wèile工作gōngzuòdànduì家人jiārényǒu责任zérènya!”

Qǐng想想xiǎngxiang布安妮Bùʼānnīde爸爸bàba将来jiānglái可能kěnénghuì为了wèile什么shénme后悔hòuhuǐne由于Yóuyú过度guòdù重视zhòngshì物质wùzhìgēn女儿nǚʼérde关系guānxìshòudào什么shénme影响yǐngxiǎngYǒu什么shénmeqiángèng重要zhòngyàode东西dōngxishì须要xūyàogěi家人jiāréndene

值得Zhídé留意liúyìde圣经Shèngjīng原则yuánzé

  • 贪财Tāncáishì一切yíqiè祸害huòhaide根源gēnyuán有些yǒuxiērén一心yìxīn贪财tāncáijiù……yòng许多xǔduō痛苦tòngkǔ自己zìjǐde遍体鳞伤biàntǐ-línshāng。”——提摩太前书Tímótài Qiánshū6:10

  • Zhǐchīpán素菜sùcàiér彼此相爱bǐcǐxiāngʼàishèngguòchītóu肥牛féiniúér互相hùxiāng憎恨zēnghèn。”——箴言Zhēnyán15:17

Yào记得jìdeyǒuqiánnánmǎi温暖wēnnuǎnde家庭jiātíngRén只有zhǐyǒuhuā时间shíjiāngēn家人jiārénzài一起yìqǐduōduì他们tāmen表现biǎoxiànài关注guānzhùcáinénggēn家人jiārén享有xiǎngyǒu亲密qīnmìde关系guānxì。(歌罗西书Gēluóxīshū3:18-21

2.真正Zhēnzhèngde保障bǎozhàng

17suìde萨拉Sàlāshuō:“妈妈Māma常常chángcháng告诉gàosu一定yídìngyàojiàyǒuqiánrényàoxuémén技能jìnéng这样zhèyàng即使jíshǐ没有méiyǒu丈夫zhàngfudeqián可以kěyǐzhǎofènhǎo工作gōngzuòguòshàng好日子hǎorìzi觉得juéde妈妈māmamǎn脑子nǎozizhǐxiǎngzhe将来jiāngláiyǒuméiyǒuréngěiqián。”

Qǐng想想xiǎngxiang关于Guānyú未来wèilái应该yīnggāi考虑kǎolǜ哪些nǎxiēshìne怎样Zěnyàng就是jiùshìxiǎngguoletóu结果jiéguǒbiànchéng过度guòdù忧虑yōulǜlene萨拉Sàlāde妈妈māma可以kěyǐ怎样zěnyànggèng合理hélǐde看待kàndài金钱jīnqiánne

值得Zhídé留意liúyìde圣经Shèngjīng原则yuánzé

  • 你们Nǐmen不要búyàozàiwèi自己zìjǐzàishang积存jīcún财宝cáibǎoshangyǒuézhùyǒu锈蚀xiùshíyǒuzéidòngláitōu。”——马太福音Mǎtài Fúyīn6:19

  • 你们Nǐmen明天míngtiānde生命shēngmìng怎样zěnyàng你们nǐmenhái知道zhīdào。”——雅各书Yǎgèshū4:14

Yào记得jìde积聚Jījù钱财qiáncái足以zúyǐ建造jiànzào安稳ānwěnde未来wèilái毕竟bìjìngqián可能kěnéngbèiréntōuzǒuqiánnéngzhìhǎoréndebìnghuò使shǐrén不用búyòng。(传道书Chuándàoshū7:12圣经Shèngjīng帮助bāngzhù我们wǒmenkànchū认识rènshi上帝Shàngdìde旨意zhǐyìcáinéngyǒu真正zhēnzhèngde保障bǎozhàng。(约翰福音Yuēhàn Fúyīn17:3

3.满足感Mǎnzúgǎn

24suìde塔妮娅Tǎnīyàshuō:“从小Cóngxiǎojiù跟着gēnzhe父母fùmǔguò简朴jiǎnpǔde生活shēnghuó我们Wǒmenyǒude东西dōngxihěnshǎo仅仅jǐnjǐngòu生活shēnghuódàn双胞胎shuāngbāotāi姐姐jiějiedōunéng快乐kuàilède成长chéngzhǎng。”

Qǐng想想xiǎngxiang为什么Wèi shénmehěnduōrényǒule生活shēnghuó必需品bìxūpǐn还是háishi知足zhīzúneZài如何rúhé看待kàndài金钱jīnqián方面fāngmiàn可以kěyǐwèi家人jiārén树立shùlì什么shénme榜样bǎngyàng

值得Zhídé留意liúyìde圣经Shèngjīng原则yuánzé

Yào记得jìde人生Rénshēngzhōngzuì重要zhòngyàodeshì金钱jīnqiánhuò金钱jīnqiánnéngmǎidàode东西dōngxi正如Zhèngrú圣经Shèngjīngsuǒshuō:“Rén不管bùguǎn怎样zěnyàng富裕fùyùde生命shēngmìng在于zàiyú拥有yōngyǒude财物cáiwù。”(路加福音Lùjiā Fúyīn12:15Zhǎodào以下yǐxià这些zhèxiē重要zhòngyào问题wèntíde答案dáʼàncáinéngwèi我们wǒmendàiláizuìde满足感mǎnzúgǎn

  • 我们Wǒmen为什么wèi shénmehuózài世上shìshàng

  • 未来Wèiláihuì怎样zěnyàng

  • 怎样Zěnyàngcáinéng认识rènshi上帝Shàngdì

出版Chūbǎnběnkānde耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénhěn乐意lèyì帮助bāngzhùzhǎochū这些zhèxiē问题wèntíde答案dáʼàn

^ 本文Běnwénde人名rénmíngshì化名huàmíng