跳到内容

跳到目录

 圣经Shèngjīng真理zhēnlǐ改变gǎibiànrénde一生yìshēng

我终于战胜了恶习

我终于战胜了恶习
  • 出生chūshēng年份niánfèn1953

  • 出生地Chūshēngdì澳大利亚Àodàlìyà

  • 以前Yǐqiánde沉迷Chénmí色情sèqíng资讯zīxùn

de背景bèijǐng

1949niánde爸爸bàbacóng德国Déguó移民yímíndào澳大利亚Àodàlìyàxiǎngzhǎo矿业kuàngyèhuò电力diànlì方面fāngmiànde工作gōngzuò最后zuìhòuzài维多利亚州Wéiduōlìyà Zhōude乡下xiāngxia定居dìngjūzài那里nàlǐ妈妈māma结婚jiéhūn。1953nián他们tāmenshēngxiàle

niánhòu妈妈māma开始kāishǐ耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén学习xuéxí圣经Shèngjīng所以suǒyǐ小时候xiǎoshíhou接触jiēchùguo真理zhēnlǐ可是Kěshìde爸爸bàbaduì宗教zōngjiàohěn反感fǎngǎnchángrén恐吓kǒnghèrén妈妈māmahěn只好zhǐhǎo偷偷tōutōu学习xuéxí圣经Shèngjīng随着Suízhe时间shíjiān过去guòqù妈妈māma越来越yuèláiyuè喜爱xǐʼàixuédàode真理zhēnlǐ常常chángchángchèn爸爸bàba出门chūménde时候shíhoujiāo妹妹mèimei圣经Shèngjīngxuédào地球dìqiúhuì成为chéngwéi乐园lèyuánháixuédào如果rúguǒ我们wǒmen按照ànzhào圣经Shèngjīngde标准biāozhǔn生活shēnghuójiùhuìguòde快乐kuàilè。(诗篇Shīpiān37:10,29;以赛亚书Yǐsàiyàshū48:17

18suìniánzàishòubuliǎo爸爸bàbade暴力bàolì行径xíngjìng决定juédìng离开líkāijiā相信xiāngxìn妈妈māmajiāodeshì真理zhēnlǐdàn没有méiyǒu体会tǐhuìdào圣经Shèngjīngde价值jiàzhí所以suǒyǐ无法wúfǎàn圣经Shèngjīngshuōdezuò后来Hòuláizài煤矿场méikuàngchǎngzhǎodàofèn工作gōngzuò20suì结婚jiéhūn女儿nǚʼérzàisānniánhòu出生chūshēngzhèràng再次zàicì思考sīkǎo人生rénshēngde意义yìyì知道zhīdào上帝Shàngdìdehuànéng使shǐde家庭jiātíng幸福xìngfú所以suǒyǐ决定juédìnggēn耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénxué圣经Shèngjīng不过Búguòde妻子qīzi极力jílì反对fǎnduì开始kāishǐ参加cānjiā聚会jùhuìshíxiàle最后通牒zuìhòu tōngdié——要不yàobù停止tíngzhǐ学习xuéxí圣经Shèngjīng要不yàobù离开líkāi这个zhègejiā只好zhǐhǎo妥协tuǒxiézài耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén来往láiwǎnghěn后悔hòuhuǐ当时dāngshí没有méiyǒu坚持jiānchí下去xiàqù

Yǒutiānde同事tóngshìgěikàn色情sèqíng作品zuòpǐn那些nàxiē画面huàmiànlìngrénzuòěquèyòuhěn吸引xīyǐnrénkànle之后zhīhòu内心nèixīn充满chōngmǎn罪恶感zuìʼègǎn知道zhīdào上帝Shàngdìduì色情sèqíng资讯zīxùnde看法kànfǎ觉得juéde一定yídìnghuì惩罚chéngfá后来Hòulái随着suízhe越来越yuèláiyuèchángkàn淫秽yínhuìde图像túxiàng渐渐jiànjiàn沉迷chénmíbiànde无法wúfǎ自拔zìbá

Zàijiē下来xiàláide20niánde生活shēnghuó偏离piānlíle妈妈māmajiāode圣经Shèngjīng道理dàolǐmǎn脑子nǎozixiǎngdedōushì下流xiàliúdeshì行为xíngwéishòudào影响yǐngxiǎng喜欢xǐhuan色情sèqíng笑话xiàohua说话shuōhuà粗俗cūsú不堪bùkānduìxìngde看法kànfǎbiàn de扭曲niǔqū尽管jǐnguǎn已经yǐjīng结婚jiéhūn还是háishi其他qítā女人nǚrén交往jiāowǎngYǒutiānkànzhe镜子jìngzilide自己zìjǐ心想xīnxiǎng讨厌tǎoyàn自己zìjǐ觉得juéde自己zìjǐ根本gēnběn值得zhídérén尊重zūnzhòng

后来Hòuláide婚姻hūnyīnméile人生rénshēnghuǐlexiǎng上帝Shàngdì于是yúshìxiàng求助qiúzhù再次zàicì耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén学习xuéxí圣经Shèngjīng虽然suīrán距离jùlíshàng学习xuéxíguòle20niánZhè学习xuéxíshí爸爸bàba已经yǐjīng过世guòshì妈妈māmashì耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénle

圣经Shèngjīng怎样zěnyàng改变gǎibiànle

de生活shēnghuó方式fāngshìgēn圣经Shèngjīngde标准biāozhǔnchàhěnyuǎndàn希望xīwàngnéng感受gǎnshòudào圣经Shèngjīngshuōde安宁ānníng所以suǒyǐxiàdìng决心juéxīngǎidiàohuài脾气píqishuōyán秽语huìyǔ决定juédìngzàiguò放荡fàngdàngde生活shēnghuó戒赌jièdǔ戒酒jièjiǔtōu雇主gùzhǔde东西dōngxi

de同事tóngshì明白míngbai为什么wèi shénmebiàn这么zhèmeduōYǒusānniánde时间shíjiān他们tāmenyòngzhǒng方式fāngshìxiǎngrànghuídào以前yǐqiánde样子yàngzi只要Zhǐyào发脾气fā píqihuòshuō脏话zānghuà他们tāmenjiùhuì得意déyìdeshuō:“kàn约瑟夫Yuēsèfū还是háishi约瑟夫Yuēsèfū!”tīngdào这些zhèxiēhuà非常fēicháng难过nánguò觉得juéde自己zìjǐyòu失败shībàile

Zài工作gōngzuòde地方dìfanghěnduōréndōukàn色情sèqíng作品zuòpǐn大家dàjiā经常jīngchángyòng电脑diànnǎochuán色情sèqíng图像túxiàng以前yǐqiándeshì这样zhèyàng学习xuéxí圣经Shèngjīnghòuxiǎngzàigēn同事tóngshì一样yíyàngdàn他们tāmen不要búyào改变gǎibiàn知道zhīdàojiāo圣经Shèngjīngde弟兄dìxiong可以kěyǐ帮助bāngzhùjiù决定juédìngzhǎo谈谈tántan耐心nàixīndetīng倾诉qīngsùyòng经文jīngwénràngkànchū怎样zěnyàng对抗duìkàng恶习èxí鼓励gǔlìyào不断búduànxiàng上帝Shàngdì求助qiúzhù。(诗篇Shīpiān119:37

后来Hòuláixiǎngdào方法fāngfǎ同事tóngshìzhǎolái故意gùyìyào他们tāmen啤酒píjiǔgěiliǎngyǒu酒瘾jiǔyǐnderén同事tóngshì马上mǎshàngshuō:“怎么Zěnme可以kěyǐgěi他们tāmen他们Tāmenliǎngzài戒酒jièjiǔ!”告诉gàosu同事tóngshì一样yíyànghěn努力nǔlìyàojièdiàokàn色情sèqíng资讯zīxùnde恶习èxí一刻yíkè同事tóngshì终于zhōngyú明白míngbai对抗duìkàng色情sèqíng资讯zīxùnshì多么duōmede困难kùnnan他们tāmen从此cóngcǐjiùzài怂恿sǒngyǒngle

Zài耶和华Yēhéhuáde帮助bāngzhùxià终于zhōngyú战胜zhànshèngle恶习èxí。1999nián受浸shòujìn成为chéngwéi耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénhěn感激gǎnjī上帝Shàngdìzàigěi机会jīhuì认识rènshirànghuódeyǒu意义yìyì

现在Xiànzài了解liǎojiě耶和华Yēhéhuá为什么wèi shénme痛恨tònghèn色情sèqíng资讯zīxùn因为yīnwèishì我们wǒmende父亲fùqīnài我们wǒmenxiǎng保护bǎohù我们wǒmenmiǎnshòu色情sèqíng资讯zīxùn伤害shānghài箴言Zhēnyán3:5,6shuō:“yào全心quánxīn信赖xìnlài耶和华Yēhéhuá不可bùkě依靠yīkào自己zìjǐde聪明cōngmíng无论wúlùnzuò什么shénmedōuyào留意liúyìde看法kànfǎhuì修直xiūzhíde。”经文Jīngwénshuōdezhēnhǎokànchūàn圣经Shèngjīngde原则yuánzézuò不仅bùjǐnnéngshòudào保护bǎohùháinéng帮助bāngzhùrénguò道德dàodé清白qīngbáide生活shēnghuó。(诗篇Shīpiān1:1-3

de福分fúfen

从前Cóngqián厌恶yànwù自己zìjǐ现在xiànzàihuódeyǒu尊严zūnyán知道zhīdào上帝Shàngdì已经yǐjīng宽恕kuānshù愿意yuànyì扶持fúchí因此yīncǐ享有xiǎngyǒu内心nèixīnde安宁ānníng良心liángxīn无愧wúkuì卡洛琳Kǎluòlínzài2000nián结婚jiéhūnshì美丽měilìde基督徒Jīdūtú姐妹jiěmèi一样yíyàng深爱shēnʼài耶和华Yēhéhuá我们Wǒmen相处xiāngchǔ融洽róngqià家庭jiātíng美满měimǎn幸福xìngfú全球Quánqiúde耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngréndōu努力nǔlì遵守zūnshǒu上帝Shàngdìde道德dàodé标准biāozhǔnàixiāngdài我们wǒmenzhēnde非常fēicháng高兴gāoxìngnéng成为chéngwéi其中qízhōngde分子fènzǐ