路加福音 2:1-52

  • 耶稣Yēsū出生chūshēng1-7

  • 天使Tiānshǐ出现chūxiànzài牧人mùrén面前miànqián8-20

  • 接受Jiēshòu割礼gēlǐ使shǐrén洁净jiéjìngde仪式yíshì21-24

  • 西缅Xīmiǎnjiàndào基督Jīdū25-35

  • 安娜Ānnà谈论tánlùn这个zhège孩子háizideshì36-38

  • 返回Fǎnhuí拿撒勒Násālè39,40

  • 12suìde耶稣Yēsūzài圣殿shèngdiànli41-52

2  Zàiduàn时期shíqī凯撒Kǎisā奥古斯都Àogǔsīdū颁布bānbù法令fǎlìngyàozài帝国dìguóquánjìng*进行jìnxíng户口hùkǒu登记dēngjì  Zhè登记dēngjìshìzài居里纽Jūlǐniǔzuò叙利亚Xùlìyà总督zǒngdūde时候shíhou进行jìnxíngde  人人Rénréndōuhuí自己zìjǐdechéng登记dēngjì  于是Yúshì约瑟Yuēsè+jiùcóng加利利Jiālìlìde拿撒勒城Násālè Chéng出来chūláishàng犹地亚Yóudìyà前往qiánwǎng大卫Dàwèide故乡gùxiāng伯利恒城Bólìhéng Chéng+因为yīnwèishì大卫Dàwèi家族jiāzúderén  dàizhe马利亚Mǎlìyà一起yìqǐ登记dēngjì户口hùkǒu当时Dāngshí马利亚Mǎlìyà已经yǐjīngzhào婚约hūnyuējiàgěile约瑟Yuēsè+而且érqiě怀huáide孩子háizi快要kuàiyào出生chūshēngle+  他们Tāmen到达dàodá那里nàlǐ以后yǐhòu马利亚Mǎlìyàde产期chǎnqīdàole  shēngle儿子érzi就是jiùshìde长子zhǎngzǐ+yòng布带bùdài儿子érziguǒ起来qǐláifàngzài饲槽sìcáoli+因为yīnwèi住宿zhùsùde地方dìfang已经yǐjīngmǎnle没有méiyǒu地方dìfanggěi他们tāmenzhù  一带yídàiyǒu牧人mùrén露宿lùsù野外yěwàizhěngwǎn守护shǒuhù羊群yángqún  突然Tūrán耶和华Yēhéhuá*de天使tiānshǐzhànzài他们tāmen面前miànqián耶和华Yēhéhuá*荣耀róngyàode光辉guānghuī四面sìmiànzhàozhe他们tāmen他们tāmenjiù非常fēicháng害怕hàipà 10  天使Tiānshǐduì他们tāmenshuō:“不要Búyàoyǒu好消息hǎo xiāoxi告诉gàosu你们nǐmenzhè好消息hǎo xiāoxihuìwèi所有suǒyǒuréndàiláide喜乐xǐlè 11  今天Jīntiānzài大卫Dàwèide故乡gùxiāng+你们nǐmende救主jiùzhǔ+诞生dànshēngle就是jiùshìzhǔ基督Jīdū+ 12  你们Nǐmenhuìzhǎodàoyòng布带bùdàiguǒzhede婴儿yīngʼértǎngzài饲槽sìcáolipíngzhe这个zhège特征tèzhēng你们nǐmenjiù可以kěyǐrènchūlái。” 13  忽然Hūrányǒu大队dàduì天军tiānjūn+gēn那个nàge天使tiānshǐ一起yìqǐ赞美zànměi上帝Shàngdìshuō 14  “Zài高天gāotiān荣耀róngyào归于guīyú上帝Shàngdìzàishang平安píngʼān*临到líndào认可rènkěderén。” 15  那些Nàxiē天使tiānshǐ离开líkāi他们tāmenhuídàotiānshangle牧人mùrén彼此bǐcǐshuō:“我们Wǒmen一定yídìngyàodào伯利恒Bólìhéng看看kànkan耶和华Yēhéhuá*告诉gàosu我们wǒmen已经yǐjīng发生fāshēngdejiànshì。” 16  他们Tāmen急忙jímángle果然guǒránzhǎodào马利亚Mǎlìyà约瑟Yuēsètǎngzài饲槽sìcáolide婴儿yīngʼér 17  他们Tāmenkàndàozhè一切yíqièjiù他们tāmentīngdàode关于guānyú孩子háizide信息xìnxī告诉gàosu大家dàjiā 18  Tīngdàoderéndōuduì牧人mùrénshuōde感到gǎndào惊讶jīngyà 19  马利亚Mǎlìyàquèzhùzhè一切yíqièzài心里xīnlǐ反复fǎnfù思量sīliang+ 20  牧人Mùrén回去huíqù因为yīnwèi听见tīngjiàn看见kànjiàndegēn天使tiānshǐshuōde全都quándōu一样yíyàngjiù尊崇zūnchóng*赞美zànměi上帝Shàngdì 21  Zàitiān就是jiùshì孩子háizi接受jiēshòu割礼gēlǐde时候shíhou+jiùgěi取名qǔmíngjiào耶稣YēsūZhèshìzài马利亚Mǎlìyà怀孕huáiyùnqián天使tiānshǐgěide那个nàge名字míngzi+ 22  他们Tāmen按照ànzhào摩西Móxī法典fǎdiǎn使shǐ自己zìjǐ洁净jiéjìngde时候shíhoudàole+jiùdài孩子háizishàng耶路撒冷Yēlùsālěng呈献chéngxiàngěi耶和华Yēhéhuá* 23  因为yīnwèi耶和华Yēhéhuá*de法典fǎdiǎnshangxiězhe:“所有Suǒyǒu头生tóushēngde男孩nánhái公畜gōngchùdōuyào成圣chéngshèng*guī耶和华Yēhéhuá*所有suǒyǒu+。” 24  他们Tāmenháixiànshàng祭物jìwù就是jiùshì耶和华Yēhéhuá*de法典fǎdiǎnsuǒshuōdeduì斑鸠bānjiūhuòliǎngzhī雏鸽chúgē+”。 25  Zài耶路撒冷Yēlùsālěngyǒurén名叫míngjiào西缅Xīmiǎn这个Zhègerényòu正义zhèngyìyòu虔诚qiánchéng一直yìzhí期待qīdài以色列Yǐsèliè得到dédào安慰ānwèi+神圣力量shénshèng lìliàngzài身上shēnshang 26  此外Cǐwài上帝Shàngdì通过tōngguò神圣力量shénshèng lìliàngràng知道zhīdào去世qùshì以前yǐqiánhuì看见kànjiàn耶和华Yēhéhuá*选立xuǎnlìde基督Jīdū 27  zài神圣力量shénshèng lìliàngde引领yǐnlǐngxiàjìnle圣殿shèngdiàn耶稣Yēsūde父母fùmǔ刚巧gāngqiǎobàozhe孩子háizi耶稣Yēsū进来jìnláiyàowèi履行lǚxíng法典fǎdiǎn规定guīdìngdeshì+ 28  西缅Xīmiǎnjiù孩子háizijiē过来guòláibàozài怀huáili赞美zànměi上帝Shàngdìshuō 29  “至高Zhìgāode主宰zhǔzǎia现在xiànzàizhàodehuàràngde奴隶núlì安然ānránba+ 30  因为yīnwèi亲眼qīnyǎn看见kànjiànle任用rènyòngde救主jiùzhǔ+ 31  就是jiùshìzài万族wànzúderén眼前yǎnqiánxiàde+ 32  shì列国lièguóde启蒙qǐméngzhīguāng+shì子民zǐmín以色列人Yǐsèlièrénde荣耀róngyào。” 33  孩子Háizide父母fùmǔ听见tīngjiànzhè一切yíqièjiùhěn惊奇jīngqí 34  西缅Xīmiǎn祝福zhùfú他们tāmenbìngduì孩子háizide母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàshuō:“Kàn这个Zhège孩子háizibèi任用rènyòngshìyào使shǐ以色列Yǐsèlièzhōng许多xǔduōréndiēdǎo+许多xǔduōrén起来qǐlái+yòuyào成为chéngwéi别人biérén抨击pēngjīde目标mùbiāo+ 35  使shǐhěnduōrén心里xīnlǐde想法xiǎngfǎ显露xiǎnlù出来chūláihuìxiàngbèi利剑lìjiàntòu一样yíyàng+。” 36  Yǒu先知xiānzhī安娜Ānnàshì亚设Yàshè部族bùzú法内勒Fǎnèilède女儿nǚʼér已经yǐjīngshàngle年纪niánjì结婚jiéhūnhòu*gēn丈夫zhàngfu一起yìqǐ生活shēnghuólenián 37  jiùchéngle寡妇guǎfu现在xiànzài84suìlecóng没有méiyǒushàng圣殿shèngdiàn日夜rìyèdōu敬奉jìngfèng上帝Shàngdìyòu禁食jìnshíyòu恳切kěnqiè祈求qíqiú 38  Jiùzài时候shíhouqiánlái感谢gǎnxiè上帝Shàngdì孩子háizideshì告诉gàosu所有suǒyǒu期待qīdài耶路撒冷Yēlùsālěng得救déjiùderén+ 39  耶稣Yēsūde父母fùmǔzhào耶和华Yēhéhuá*de法典fǎdiǎnbàntuǒle一切yíqièhòu+jiù返回fǎnhuí加利利Jiālìlìdào他们tāmende家乡jiāxiāng拿撒勒Násālè+ 40  孩子Háizi渐渐jiànjiàn长大zhǎngdà越来越yuèláiyuè强壮qiángzhuàng充满chōngmǎn智慧zhìhuì上帝Shàngdìde恩典ēndiǎnchángzài身上shēnshang+ 41  耶稣Yēsūde父母fùmǔměiniándōuàn惯例guànlìdào耶路撒冷Yēlùsālěngshǒu逾越节Yúyuèjié+ 42  耶稣Yēsū12suìnián他们tāmen按照ànzhào节期jiéqīde惯例guànlì上去shàngqù+ 43  节期Jiéqī结束jiéshùle大家dàjiā回去huíqùde时候shíhou孩子háizi耶稣Yēsūháiliúzài耶路撒冷Yēlùsālěngde父母fùmǔquè没有méiyǒu察觉chájué 44  他们Tāmen以为yǐwéi耶稣Yēsūzài同行tóngxíngde人群rénqúnzhōng所以suǒyǐzǒuletiānde路程lùchénghòucáizài亲戚qīnqi认识rènshiderén当中dāngzhōngzhǎo 45  Dàn他们tāmenzhǎobudàojiù返回fǎnhuí耶路撒冷Yēlùsālěngzài仔细zǐxì寻找xúnzhǎo 46  Guòlesāntiān他们tāmen发现fāxiàn耶稣Yēsūzài圣殿shèngdiànlizuòzài老师lǎoshī中间zhōngjiānbiāntīngbiānwèn 47  所有Suǒyǒu听见tīngjiàn说话shuōhuàderéndōuduìde理解力lǐjiělì对答duìdá惊叹jīngtàn不已bùyǐ+ 48  父母fùmǔkàndàojiù非常fēicháng惊讶jīngyà母亲mǔqīnduìshuō:“孩子Háizi为什么wèi shénme这样zhèyàng对待duìdài我们wǒmenne爸爸bàbahěn着急zháojí到处dàochùzhǎoa!” 49  回答huídáshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénmeyào到处dàochùzhǎone你们Nǐmen知道zhīdào一定yídìngzài父亲fùqīnjiāli+ma?” 50  可是Kěshì他们tāmen没有méiyǒu领会lǐnghuì耶稣Yēsūshuōdehuàde意思yìsi 51  耶稣Yēsūgēn父母fùmǔ一起yìqǐ下去xiàqùhuídào拿撒勒Násālè仍旧réngjiù顺服shùnfú他们tāmen+母亲mǔqīnzhè一切yíqièdōu谨记jǐnjì在心zàixīn+ 52  耶稣Yēsū渐渐jiànjiàn长大zhǎngdà智慧zhìhuì不断búduàn增多zēngduō越来越yuèláiyuèshòudào上帝Shàngdìrénde喜爱xǐʼài

脚注

帝国Dìguóquánjìng直译zhíyìquán”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“安宁Ānníng”。
Yòu荣耀róngyào”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“成圣Chéngshèng”。
Yòu还是háishi处女chǔnǚshíjiàlerén”。