耶利米书 46:1-28

  • 预言Yùyán埃及Āijíhuì遭受zāoshòu惩罚chéngfá1-26

    • 埃及Āijíhuìbèi尼布甲尼撒Níbù-jiǎnísā征服zhēngfú13,26

  • Gěi以色列Yǐsèliède承诺chéngnuò27,28

46  关于Guānyú列国lièguó+耶和华Yēhéhuáyǒuhuà告诉gàosu先知xiānzhī耶利米Yēlìmǐ  约西亚Yuēxīyàde儿子érzi犹大王Yóudàwáng约雅敬Yuēyǎjìng在位zàiwèinián+埃及王Āijíwáng法老Fǎlǎo尼哥Nígē+de军队jūnduìzài幼发拉底河Yòufālādǐ Hébiānde迦基米施Jiājīmǐshībèi巴比伦王Bābǐlúnwáng尼布甲尼撒Níbù-jiǎnísā击败jībài关于Guānyú埃及Āijí+埃及Āijíde军队jūnduì上帝Shàngdìshuō   “准备Zhǔnbèihǎo你们nǐmendexiǎo盾牌dùnpái*上阵Shàngzhèn作战zuòzhànba   骑兵Qíbīngabèihǎo你们nǐmende马匹mǎpǐshàng战马zhànmǎ各就各位gèjiùgèwèiDàishàng头盔tóukuī枪矛qiāngmáo穿Chuānshàng铠甲kǎijiǎ   ‘为什么Wèi shénme看见kànjiàn他们tāmen惊慌失措jīnghuāng-shīcuò 他们Tāmen仓皇cānghuáng撤退chètuì战士们Zhànshìmen溃不成军kuìbùchéngjūn 他们Tāmen拼命pīnmìng奔逃bēntáo不敢bùgǎn回头huítóu 危机四伏Wēijī-sìfúlìngrén惊恐jīngkǒng。’ Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode   ‘Pǎodekuàidepǎobudiào上阵Shàngzhèn作战zuòzhàndetáobuliǎo Zài北方běifāngde幼发拉底河Yòufālādǐ Hébiān他们Tāmendōu失足shīzúdǎoxià+。’   Xiàng尼罗河Níluó Hé上涨shàngzhǎngXiàng河水héshuǐ泛滥fànlàn那样nàyàngYǒng上来shàngláideshìshéine   原来Yuánláishì埃及Āijíxiàng尼罗河Níluó Hé+上涨shàngzhǎngXiàng河水héshuǐ泛滥fànlàn那样nàyàngyǒng上来shànglái 埃及Āijíshuō:‘yàoyǒng上去shàngqù淹没Yānmò大地dàdì yào摧毁cuīhuǐ城镇chéngzhèn其中qízhōngde居民jūmín。’   战马Zhànmǎa上去shàngqùba 战车Zhànchēa飞驰fēichíba Shǒuchí盾牌dùnpáide古实人Gǔshírén普特人Pǔtèrén+Wān*gōngshàngxián+de路德人lùdérén+a你们Nǐmen这些zhèxiē战士zhànshìxiàngqiánchōngba 10  “shì至高zhìgāode主宰zhǔzǎi天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáde日子rìzishì治罪zhìzuìzhīyào惩罚chéngfáde敌人dírén刀剑Dāojiànyào尽情jìnqíng吞吃tūnchī敌人dírén痛快tòngkuàide他们tāmendexuèZài北方běifāngde幼发拉底河Yòufālādǐ Hébiān+至高zhìgāode主宰zhǔzǎi天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng准备zhǔnbèihǎo祭牲jìshēng* 11  仿佛Fǎngfú处女chǔnǚde埃及Āijía只管Zhǐguǎnshàng基列Jīliè香脂xiāngzhī+ba yòng多少duōshaoyàodōu无济于事wújì-yúshì因为Yīnwèi根本gēnběn无药可救wúyào-kějiù+ 12  列国Lièguó已经yǐjīngtīngdào蒙受méngshòude耻辱chǐrǔ+de呼号hūháoxiǎngbiànzhèpiàn土地tǔdì 勇士们Yǒngshìmen跌跌撞撞diēdiēzhuàngzhuàng彼此Bǐcǐbàndǎo一起yìqǐdǎoxià。” 13  耶和华Yēhéhuáyǒuhuà告诉gàosu先知xiānzhī耶利米Yēlìmǐ预言yùyán巴比伦王Bābǐlúnwáng尼布甲尼撒Níbù-jiǎnísāyàoláigōngxià埃及Āijí+shuō 14  “Yàozài埃及Āijí宣告xuāngàoZài密多Mìduō+传扬chuányángZài挪弗Nuófú*答比匿Dábǐnì+公开gōngkāi宣布xuānbù Yào各就各位gèjiùgèwèizuòhǎo准备zhǔnbèi因为Yīnwèi刀剑dāojiànyào吞灭tūnmiè四周sìzhōude一切yíqiè 15  de勇士yǒngshì为什么wèi shénme溃散kuìsànne 他们Tāmenshǒubuzhù阵地zhèndì因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuá他们tāmen推倒tuīdǎole 16  他们Tāmen许多xǔduōréndōu失足shīzúdǎoxià彼此Bǐcǐshuō Lái我们wǒmenhuí自己zìjǐde家乡jiāxiāng自己Zìjǐde民族mínzú那里nàlǐba因为Yīnwèi无情wúqíngde刀剑dāojiànzhuīláile。”’ 17  他们Tāmenzài那里nàlǐ大声dàshēngshuō 埃及王Āijíwáng法老Fǎlǎozhǐshuō空话kōnghuà没有Méiyǒu行动xíngdòng已经yǐjīng错过cuòguò时机shíjī*le+。’ 18  天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáwéi名号mínghàode君王jūnwáng宣告xuāngào píngzhede永生yǒngshēng发誓fāshì*huìqiánlái气势Qìshì仿佛fǎngfú群山qúnshānzhōngde他泊山Tābó Shān+仿佛Fǎngfúhǎibiānde迦密山Jiāmì Shān+ 19  埃及Āijíde居民jūmína收拾Shōushi行李xíngliděngzhebèi流放liúfàngba因为Yīnwèi挪弗Nuófú*huìbèihuǒ烧毁shāohuǐ*荒无人烟HuāngwúrényānLìngrén触目惊心chùmù-jīngxīn+ 20  埃及Āijíxiàngtóu漂亮piàoliangde母牛犊mǔ-niúdú北方Běifāngde蚊虫wénchóngyàoláidīng 21  埃及Āijíde雇佣兵gùyōngbīngxiàng肥胖féipàngde牛犊niúdú他们Tāmenhuì一起yìqǐ转身zhuǎnshēn逃跑táopǎoShǒubuzhù阵地zhèndì+因为Yīnwèi他们tāmen遭难zāonànde日子rìziláileShòu处置chǔzhìde时候shíhoudàole。’ 22  ‘埃及Āijí发出fāchūshé逃窜táocuànde声音shēngyīn因为Yīnwèi强大qiángdàde敌人dírénzhe斧头fǔtóuzhuīláiXiàng伐木fámù*derén一样yíyàng 23  埃及Āijíde丛林cónglín看似kànsì难以nányǐchuǎngquèhuìbèi他们tāmenkǎndǎo因为Yīnwèi他们tāmende人数rénshù蝗虫huángchóngháiduō数不胜数shǔbúshèngshǔ。’ Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 24  ‘埃及Āijíhuì蒙受méngshòu羞辱xiūrǔBèijiāogěi北方běifāngde民族mínzú+。’ 25  “以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:‘yào处置chǔzhì挪城Nuó Chéng*+de阿蒙神Āméngshén+处置chǔzhì法老Fǎlǎo埃及Āijí以及yǐjí埃及Āijídeshén+君王jūnwángyào处置chǔzhì法老Fǎlǎo所有suǒyǒu信赖xìnlài法老Fǎlǎoderén+。’ 26  “‘yào他们tāmenjiāogěilái他们tāmen性命xìngmìngderén就是jiùshì巴比伦王Bābǐlúnwáng尼布甲尼撒Níbù-jiǎnísā+de臣仆chénpúDàn以后yǐhòu埃及Āijíhuì再次zàicìyǒurén居住jūzhùjiùxiàng从前cóngqián一样yíyàng。’Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode+ 27  ‘de仆人púrén雅各Yǎgèa不用búyòng害怕hàipà 以色列Yǐsèlièa不要búyào惊慌jīnghuāng+ 因为Yīnwèiyàocóng远方yuǎnfāngjiù回来huíláide子孙zǐsūncóngbèi俘掳fúlǔde地方Dìfangjiù出来chūlái+ 雅各Yǎgèyàohuídào故乡gùxiāng安宁Ānníngyōuhuìshòudào惊扰jīngrǎo+ 28  因此Yīncǐde仆人púrén雅各Yǎgèa不要Búyào害怕hàipàtóngzài 分散fēnsàndàode那些nàxiē国家guójiādōuyào铲除chǎnchú+quèhuì铲除chǎnchú+ Dànyào适度shìdùde管教guǎnjiào*+Jué不容bùróngmiǎnshòu惩罚chéngfá。’ Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode。”

脚注

Xiǎo盾牌dùnpái通常tōngchángyóu弓箭手gōngjiànshǒu携带xiédài
直译Zhíyìcǎi”。
Yòu准备zhǔnbèihǎo大举dàjǔ宰杀zǎishā”。
Yòu孟斐斯Mèngfěisī”。
直译Zhíyì指定zhǐdìngde时候shíhou”。
Zhǐ征服zhēngfú埃及Āijíderén
Yòu孟斐斯Mèngfěisī”。
zuòhuì成为chéngwéipiàn荒地huāngdì”。
Yòushíchái”。
Zhǐ底比斯Dǐbǐsī
Yòu纠正jiūzhèng”。