以赛亚书 59:1-21

  • 以色列Yǐsèlièyīn犯罪fànzuìérgēn上帝Shàngdì隔绝géjué1-8

  • Xiàng上帝Shàngdì认罪rènzuì9-15shàng

  • 耶和华Yēhéhuáwèi悔改huǐgǎiderén挺身而出tǐngshēnʼérchū15xià-21

59  Kàn耶和华Yēhéhuáde臂膀bìbǎng并非Bìngfēitàiduǎn以致Yǐzhì拯救zhěngjiùbuliǎorén+ de耳朵ěrduo没有méiyǒu失灵shīlíng以致Yǐzhìtīngbujiàn你们nǐmen+   其实Qíshí使shǐ你们nǐmengēn上帝Shàngdì隔绝géjuédeshì你们nǐmende罪过zuìguo+ 使Shǐzhuǎntóu你们nǐmendeShì你们nǐmendezuì所以Suǒyǐcáikěntīng你们nǐmende祷告dǎogào+   你们Nǐmende手掌shǒuzhǎngrǎnmǎnlexuè+指头Zhǐtouzhānmǎnlezuì 你们Nǐmenyòng嘴唇zuǐchúnshuō虚假xūjiǎdehuà+Yòng舌头shétoujiǎng不义búyìdeshì   没有Méiyǒurén维护wéihù正义zhèngyì+没有méiyǒurénzài法庭fǎtíngshangshuō真话zhēnhuà 他们Tāmen信赖xìnlài虚幻xūhuàn*de东西dōngxi+谈论Tánlùnháo价值jiàzhídeshì 他们Tāmen怀huáideshì灾难zāinànShēngxiàdeshì祸害huòhai+   他们Tāmendeshì毒蛇蛋dúshédànZhīdeshì蜘蛛网zhīzhūwǎng+ Shéichīle这些zhèxiēdàndōuhuì丧命sàngmìng Dànbèijiùchū毒蛇dúshélái   他们Tāmenzhīdewǎngnéngdāng衣服yīfu穿chuān他们Tāmenzuòdeshìduì自己zìjǐháo用处yòngchù+ 他们Tāmen行为xíngwéi邪恶xiéʼèShǒulijìnshì残暴cánbào+   他们Tāmendejiǎo飞奔fēibēn作恶zuòʼè急于Jíyú使shǐ无辜wúgūderén丧命sàngmìng流血liúxuè+ 他们Tāmenxiǎngdedōushìhàirénde主意zhǔyi他们Tāmensuǒzuòde总是Zǒngshì造成zàochéng破坏pòhuài痛苦tòngkǔ+   他们Tāmen认识rènshi和睦hémù*zhīdào他们Tāmendeshang没有méiyǒu公正gōngzhèng+ 他们Tāmen使shǐ自己zìjǐdebiànchéng歪道wāidàoZǒuzài上面shàngmiànderénDōu知道zhīdào什么shénmeshì和睦hémù安宁ānníng+   所以Suǒyǐ公正gōngzhèng我们wǒmenhěnyuǎn正义Zhèngyì无法wúfǎzhuīshàng我们wǒmen 我们Wǒmen盼望pànwàng光明guāngmíngQuèzhǐjiàn黑暗hēiʼàn渴求Kěqiú亮光liàngguāngQuè一直yìzhízǒuzài幽暗yōuʼànzhōng+ 10  我们Wǒmenxiàng盲人mángrén一样yíyàngzheqiáng走路zǒulùXiàng瞎子xiāzi那样nàyàng四处sìchù摸索mōsuǒ+ 即使Jíshǐzài正午zhèngwǔ我们Wǒmenxiàngzài夜间yèjiān那样nàyàngbàndǎo 别人Biéréndōuhěn强壮qiángzhuàng我们Wǒmenquè好像hǎoxiàng死人sǐrén一样yíyàng 11  我们Wǒmendōuxiàngxióng一样yíyàng哀号āiháoXiàng鸽子gēzi那样nàyàng咕咕gūgū哀鸣āimíng 我们Wǒmen渴望kěwàng公正gōngzhèngQuè没有méiyǒu公正gōngzhèng盼望Pànwàng得到dédào拯救zhěngjiù拯救Zhěngjiùquè遥不可及yáobùkějí 12  Zài面前miànqián我们wǒmen一再yízài反叛fǎnpàn+ 我们Wǒmenfàndezuì一一yīyī控诉kòngsù我们wǒmen+ 我们Wǒmenshēnzhī自己zìjǐ屡次lǚcì反叛fǎnpàn清楚Qīngchu知道zhīdào自己zìjǐde罪过zuìguo+ 13  我们Wǒmenfànlezuìrèn耶和华Yēhéhuá背弃Bèiqìle我们wǒmende上帝Shàngdì 我们Wǒmen说话shuōhuà欺压qīyā别人biérén大逆不道Dànì-búdào+心里Xīnlǐ编造biānzào谎言huǎngyán满口mǎnkǒu假话jiǎhuà+ 14  公正Gōngzhèng被迫bèipò后退hòutuì+正义Zhèngyìzhànzài远处yuǎnchù+ 真理Zhēnlǐ*zài广场guǎngchǎngshangdiēdǎo正直Zhèngzhí无法wúfǎ进入jìnrù那里nàlǐ 15  真理Zhēnlǐ*销声匿迹xiāoshēng-nìjì+离弃Líqì恶事èshìderén惨遭cǎnzāo抢掠qiǎnglüè 公正Gōngzhèng荡然无存dàngrán-wúcún+耶和华Yēhéhuá看见kànjiàn这些zhèxiēshìJiù感到gǎndàoyuè* 16  jiàn没有méiyǒurén挺身而出tǐngshēnʼérchūLián没有méiyǒujiùhěn惊讶jīngyà 于是Yúshì亲自qīnzì出手chūshǒu施行shīxíng拯救zhěngjiù*de正义zhèngyì促使cùshǐ采取cǎiqǔ行动xíngdòng 17  正义zhèngyì当作dàngzuò铠甲kǎijiǎ穿chuānzài身上shēnshang拯救zhěngjiù*当作dàngzuò头盔tóukuīdàizàitóushang+穿chuānshàng执行zhíxíng惩罚chéngfáde衣服yīfu+shàng热心rèxīnde外袍wàipáo 18  huìàn敌人dírénde所作所为suǒzuò-suǒwéi回报Huíbào他们tāmen+Xiàng他们tāmen发怒fānù惩罚chéngfá他们tāmen+Gěi海岛hǎidǎoshangderényīngde刑罚xíngfá 19  Cóng日落rìluòzhīdào日出rìchūzhīchù人们Rénmendōuhuì敬畏jìngwèi耶和华Yēhéhuádemíngde荣耀róngyào因为Yīnwèi耶和华YēhéhuáhuìqiánláiShì汹涌xiōngyǒngde河水héshuǐ就是Jiùshìshòude神圣力量shénshèng lìliàng推动Tuīdòngde河水héshuǐ 20  耶和华Yēhéhuá宣告xuāngào救赎主Jiùshúzhǔ+yàoláidào锡安Xīʼān+Láidào雅各Yǎgè子孙zǐsūnzhōng改邪归正Gǎixié-guīzhèngderén那里nàlǐ+。” 21  耶和华Yēhéhuáshuō:“yàogēn他们tāmen以下yǐxiàdeyuē+。”耶和华Yēhéhuáháishuō:“gěide神圣力量shénshèng lìliàngfàngjìnzuǐlidehuàdōuhuì离开líkāidekǒu儿女érnǚdekǒu子子孙孙zǐzǐ-sūnsūndekǒucóng现在xiànzài直到zhídào永远yǒngyuǎn。”

脚注

Yòu空洞kōngdòng”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“安宁Ānníng”。
Yòu诚实chéngshí”。
Yòu诚实chéngshí”。
直译Zhíyìzhèzàiyǎnzhōnghěnhǎo”。
Yòuwèi自己zìjǐ赢得yíngdé胜利shènglì”。
Yòu胜利shènglì”。