犹大书 1:1-25

 耶稣Yēsū基督Jīdūde奴隶núlì雅各Yǎgè+de兄弟xiōngdì犹大Yóudàxiěxìngěishòu呼召hūzhàoderén+上帝Shàngdì我们wǒmende父亲fùqīnài你们nǐmenyīn耶稣Yēsū基督Jīdūér保护bǎohù你们nǐmen+  Yuàn你们nǐmen享有xiǎngyǒugèngduōde怜悯liánmǐn安宁ānníng*ài  亲爱Qīnʼàide朋友péngyou本来běnláihěnxiǎngxiěxìngěi你们nǐmen谈谈tántan我们wǒmen共同gòngtóng得到dédàode拯救zhěngjiù+可是Kěshì现在xiànzài发觉fājué必须bìxūquàn你们nǐmenyàowèi信仰xìnyǎng奋战fènzhàn+zhè信仰xìnyǎngshìchuángěile圣民shèngmínjiù永存yǒngcúnde  这么zhèmeshuōshì因为yīnwèi有些yǒuxiērénhùnle进来jìnlái他们tāmenshì圣经Shèngjīng早已zǎoyǐ预告yùgàoyàoshòu刑罚xíngfáderén这些Zhèxiērén藐视miǎoshì上帝Shàngdì*我们wǒmen上帝Shàngdìde分外fènwài恩典ēndiǎndāng借口jièkǒuzuò无耻wúchǐdeshì*+背弃bèiqì我们wǒmen独一dúyīde主人zhǔrén我们wǒmendezhǔ耶稣Yēsū基督Jīdū+  虽然Suīrán你们nǐmen完全wánquán明白míngbaizhè一切yíqièdàn还是háishiyào提醒tíxǐng你们nǐmen耶和华Yēhéhuá*de子民zǐmíncóng埃及Āijíjiù出来chūlái+后来hòuláiquè他们tāmen当中dāngzhōng信从xìncóngderén消灭xiāomièle+  有些Yǒuxiē天使tiānshǐ没有méiyǒu坚守jiānshǒu原来yuánláide岗位gǎngwèi离开líkāiběngāi居住jūzhùde地方dìfang+jiùbèi上帝Shàngdìyòng永恒yǒnghéngde锁链suǒliàn囚禁qiújìnzài极度jídùde黑暗hēiʼànzhōng直到zhídào执行zhíxíng判决pànjuéde大日子dàrìzi+  所多玛Suǒduōmǎ蛾摩拉Émólā周围zhōuwéi城镇chéngzhènderénxiàng他们tāmen一样yíyàng沉溺chénnì下流xiàliúde淫乱yínluàn行为xíngwéi*放纵fàngzòng变态biàntàide肉欲ròuyù+结果jiéguǒ遭受zāoshòu永恒yǒnghéngzhīhuǒde刑罚xíngfáchéngle我们wǒmende前车之鉴qiánchēzhījiàn+  虽然Suīrán如此rúcǐ这些zhèxiērén还是háishi沉溺chénnì幻想huànxiǎng*玷污diànwū身体shēntǐ藐视miǎoshì领导权lǐngdǎoquán出言chūyán侮辱wǔrǔyǒu荣耀róngyàoderén+  天使长Tiānshǐzhǎng+米迦勒Mǐjiālè+gēn魔鬼móguǐ冲突chōngtūwèi摩西Móxīde遗体yítǐ+争论zhēnglùnde时候shíhouhái不敢bùgǎnshuō侮辱wǔrǔdehuàdìngdezuì+zhǐshuō:“Yuàn耶和华Yēhéhuá*斥责chìzé+。” 10  可是Kěshì这些zhèxiērénjìng批评pīpíng*他们tāmen其实qíshí明白míngbaideshì+jiùxiàng没有méiyǒu理性lǐxìngde动物dòngwùzhǐhuìzuòkàozhe本能běnnéng知道zhīdào*deshì+结果jiéguǒ越来越yuèláiyuè堕落duòluò 11  他们Tāmenyǒuhuòle因为yīnwèi他们tāmenzǒushàngle该隐Gāiyǐnde+bìng为了wèile报酬bàochou急切jíqièdeshàng巴兰Bālánde歧途qítú+háixiàng可拉Kělā+一样yíyàngshuōchū叛逆pànnìdehuà+灭亡mièwáng 12  他们Tāmengēn你们nǐmen一起yìqǐ享用xiǎngyòng爱宴àiyàn*de时候shíhoushì宴席yànxízhōngde暗礁ànjiāo+shì肆无忌惮sìwújìdànde牧人mùrén只顾zhǐgù自肥zìféi+shìjiàngdeyúnsuífēng飘荡piāodàng+shì晚秋wǎnqiūhái结果jiēguǒdeshù已经yǐjīng彻底chèdǐ枯死kūsǐ*bèi连根拔起liángēn báqǐ 13  shìhǎilide狂浪kuánglàngjuǎn可耻kěchǐde泡沫pàomò+shì没有méiyǒu固定gùdìng轨道guǐdàodexīngliúgěi他们tāmende永远yǒngyuǎn只有zhǐyǒuzuì深沉shēnchénde黑暗hēiʼàn+ 14  以诺Yǐnuò+shìcóng亚当Yàdāngsuàndedài预言yùyánle这些zhèxiērénde下场xiàchǎngshuō:“Kànna耶和华Yēhéhuá*dàizhe千千万万qiānqiān-wànwànde圣洁shèngjié天使tiānshǐláile+ 15  yào审判shěnpàn所有suǒyǒurén+藐视miǎoshì上帝Shàngdìderén全都quándōu定罪dìngzuì因为yīnwèi他们tāmen轻蔑qīngmiède态度tàidùzuòzhǒng邪恶xiéʼèdeshì*因为yīnwèi这些zhèxiē藐视miǎoshì上帝Shàngdìde罪人zuìrényòngzhǒnglìngrén震惊zhènjīngdehuà抨击pēngjī上帝Shàngdì+。” 16  这些Zhèxiērén常常chángcháng抱怨bàoyuàn+duì境遇jìngyù诸多zhūduō不满bùmǎn放纵fàngzòng私欲sīyù+自吹自擂zìchuī-zìléiwèi私利sīlì奉承fèngcheng别人biérén+ 17  亲爱Qīnʼàide朋友péngyou你们nǐmenyào回想huíxiǎng我们wǒmenzhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūde使徒shǐtú*shuōguodehuà* 18  他们Tāmen再三zàisānshuō:“Zài最后zuìhòude时期shíqīhuìyǒuài嘲讽cháofěngderén放纵fàngzòng私欲sīyùzuò藐视miǎoshì上帝Shàngdìdeshì+。” 19  这些Zhèxiērén制造zhìzào分裂fēnliè+xiàng动物dòngwù一样yíyàng*shòu上帝Shàngdìde思想sīxiǎng指引zhǐyǐn* 20  亲爱Qīnʼàide朋友péngyou你们nǐmenquèyàozài至圣zhìshèngde信仰xìnyǎng*shang成长chéngzhǎng*按照ànzhào神圣力量shénshèng lìliàngde指引zhǐyǐn祷告dǎogào+ 21  这样zhèyàng你们nǐmenjiùnéngliúzài上帝Shàngdìdeàili+等待děngdài我们wǒmenzhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūde怜悯liánmǐn盼望pànwàng得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng+ 22  有些Yǒuxiērénxīncún疑惑yíhuò+yào继续jìxù怜悯liánmǐn他们tāmen+ 23  他们tāmencónghuǒli抢救qiǎngjiù出来chūlái+Háiyǒu一些yìxiērén你们nǐmenyào继续jìxù怜悯liánmǐn只是zhǐshìyào小心xiǎoxīnyào憎恶zēngwù他们tāmenbèizuì玷污diànwūde行为xíngwéi*+ 24  上帝Shàngdìnéng保护bǎohù你们nǐmen不致búzhì失足shīzú使shǐ你们nǐmennéngzhànzài荣耀róngyàode上帝Shàngdì面前miànqián满心mǎnxīn欢喜huānxǐháo瑕疵xiácī+ 25  shì独一dúyīde上帝Shàngdì通过tōngguò我们wǒmendezhǔ耶稣Yēsū基督Jīdū拯救zhěngjiùle我们wǒmenYuàn荣耀róngyào威严wēiyán大能dànéng权力quánlìcóngzhìjīn永永远远yǒngyǒng-yuǎnyuǎndōu归于guīyú阿们Āmen

脚注

Yòu和睦hémù”。
Yòuháo虔诚qiánchéng”。
Yòu肆无忌惮sìwújìdàn”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“无耻Wúchǐde行为xíngwéi”。
Yòu不道德búdàodéde性行为xìngxíngwéi”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
幻想Huànxiǎngyòu做梦zuòmèng”。
Yòu出言chūyán侮辱wǔrǔ”。
Yòu明白míngbai”。
Zhǐ为了wèilexiàng弟兄dìxiong姐妹jiěmèi表达biǎodá爱心àixīnér举行jǔxíngde宴会yànhuì
直译Zhíyìleliǎng”。
Yòu藐视miǎoshì上帝Shàngdìde态度tàidùzuòzhǒng藐视miǎoshì上帝Shàngdìdeshì”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“使徒Shǐtú”。
Yòu预言yùyán”。
Yòushòu欲望yùwàng驱使qūshǐ”。
Yòu没有méiyǒu上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng”。
Yòu信心xìnxīn”。
直译Zhíyì建造jiànzào自己zìjǐ”。
直译Zhíyìbèi肉体ròutǐ玷污diànwūde内袍nèipáo”。

注释

多媒体资料