希伯来书 13:1-25

13  你们Nǐmenyào继续jìxùxiǎnchū弟兄dìxiongzhīài+  不要Búyào忘记wàngjì好客hàokèzhīdào*+Yǒurén乐意lèyì款待kuǎndài客人kèrén不知不觉bùzhī-bùjuéjiù款待kuǎndàile天使tiānshǐ+  你们Nǐmenyàozhù那些nàxiēbèi囚禁qiújìnderén*+仿佛fǎngfúgēn他们tāmen一起yìqǐbèi囚禁qiújìn+yàozhù那些nàxiēshòu虐待nüèdàiderén因为yīnwèi你们nǐmenshì血肉之躯xuèròuzhīqū*  婚姻Hūnyīn人人rénréndōugāi尊重zūnzhòng*婚姻hūnyīn关系guānxì*不可bùkě玷污diànwū+因为yīnwèi淫乱yínluànde*通奸tōngjiānde上帝Shàngdìdōuhuì审判shěnpàn+  你们Nǐmen处世chǔshì为人wéirén不要búyào贪爱tānʼài钱财qiáncái+yào满足mǎnzú目前mùqián拥有yōngyǒude东西dōngxi+上帝Shàngdìshuōguo:“juépiēxiàjué离弃líqì+。”  因此Yīncǐ我们wǒmen可以kěyǐ勇气yǒngqì十足shízúdeshuō:“Yǒu耶和华Yēhéhuá*帮助bāngzhùjué害怕hàipàRénnéng怎么样zěnmeyàng+  Yàozhù那些nàxiēzài你们nǐmen当中dāngzhōng带头dàitóuderén+就是jiùshì一直yìzhíxiàng你们nǐmen讲论jiǎnglùn上帝Shàngdì话语huàyǔderénYào仔细zǐxì留意liúyì他们tāmende行为xíngwéiyǒu什么shénme成果chéngguǒ效法xiàofǎ他们tāmende信心xìnxīn+  耶稣Yēsū基督Jīdū昨天zuótiān今天jīntiān永永远远yǒngyǒng-yuǎnyuǎn始终如一shǐzhōng-rúyī  不要Búyàobèi各种各样gèzhǒng-gèyàng奇奇怪怪qíqí-guàiguàide道理dàolǐ误导wùdǎoleRén应该yīnggāikàozhe分外fènwài恩典ēndiǎn加强jiāqiáng内心nèixīnde力量lìliàngérshìkàozhe食物shíwù*因为yīnwèi过度guòdù关注guānzhù食物shíwùderénhuì得益déyì+ 10  我们Wǒmenyǒuzuò祭坛jìtán上面shàngmiànde祭牲jìshēngshìzài圣幕shèngmùli敬奉jìngfèng上帝Shàngdìderénquánchīde+ 11  大祭司Dàjìsīxiànde赎罪祭shúzuìjì祭牲jìshēngdexuèyàodàijìn至圣所zhìshèngsuǒ祭牲jìshēngde身体shēntǐquèyàozàiyíngwàishāodiào+ 12  所以Suǒyǐ耶稣Yēsūzài城门chéngménwài受苦shòukǔ+yàoyòng自己zìjǐdexuè使shǐrén成圣chéngshèng*+ 13  既然Jìrán这样zhèyàng我们wǒmen应该yīnggāidàoyíngwàidào那里nàlǐ承受chéngshòushòuguode耻辱chǐrǔ+ 14  我们Wǒmenzài这里zhèlǐ没有méiyǒu长存chángcúndechéng我们wǒmen恳切kěnqiè寻求xúnqiúdeshì将来jiāngláidechéng+ 15  Yào通过tōngguò耶稣Yēsū不断búduàn赞美zànměi上帝Shàngdìzhè就是jiùshì我们wǒmenxiàngěide祭牲jìshēng+yàoyòngzuǐ宣扬xuānyángde圣名shèngmíngzhè就是jiùshì我们wǒmenxiànshàngde果实guǒshí+ 16  此外Cǐwài不要búyào忘记wàngjì行善xíngshàn*分享fēnxiǎng*+因为yīnwèi上帝Shàngdì非常fēicháng喜欢xǐhuan这样zhèyàngde祭物jìwù+ 17  Yào服从fúcóng那些nàxiēzài你们nǐmen当中dāngzhōng带头dàitóuderén+愿意yuànyì接受jiēshòu他们tāmende指示zhǐshì*+因为yīnwèi他们tāmen时刻shíkè守护shǒuhù你们nǐmen而且érqiěyàoxiàng上帝Shàngdì交账jiāozhàng+你们Nǐmen这样zhèyàngzuò他们tāmenjiù可以kěyǐ喜乐xǐlède履行lǚxíng职责zhízé不用búyòng叹息tànxī不然bùrán你们nǐmenjiùyǒu损失sǔnshīle 18  Qǐngwèi我们wǒmen不断búduàn祷告dǎogào因为yīnwèi我们wǒmen愿意yuànyìzài所有suǒyǒushìshangdōuyǒu诚实chéngshíde行为xíngwéi深信shēnxìn自己zìjǐyǒu诚实chéngshíde*良心liángxīn+ 19  háiyào特别tèbiéqǐng你们nǐmen祷告dǎogàoràng可以kěyǐkuàidiǎnrhuídào你们nǐmen那里nàlǐ 20  上帝Shàngdì已经yǐjīng使shǐ羊群yángqúnde伟大wěidà牧人mùrén+我们wǒmendezhǔ耶稣Yēsūdàizhe永恒yǒnghéng誓约shìyuēdexuèér复生fùshēngYuànzhèwèirén安宁ānníng*de上帝Shàngdì 21  ràng你们nǐmen具备jùbèisuǒ需要xūyàode一切yíqiè可以kěyǐ遵行zūnxíngde旨意zhǐyìbìng通过tōngguò耶稣Yēsū基督Jīdūzài我们wǒmen身上shēnshang成就chéngjiùràng喜悦xǐyuèdeshìYuàn荣耀róngyào永永远远yǒngyǒng-yuǎnyuǎn归于guīyú上帝Shàngdì阿们Āmen 22  弟兄们Dìxiongmenqǐng耐心nàixīntīnggěi你们nǐmende鼓励gǔlì毕竟bìjìngxiěgěi你们nǐmendexìncháng 23  xiǎng告诉gàosu你们nǐmen我们wǒmende弟兄dìxiong提摩太Tímótài已经yǐjīng获释huòshìle如果Rúguǒzǎo一点yìdiǎnrláijiùdài一起yìqǐjiàn你们nǐmen 24  Qǐngdàixiàng所有suǒyǒuzài你们nǐmen当中dāngzhōng带头dàitóuderén问好wènhǎoxiàng所有suǒyǒu圣民shèngmín问好wènhǎoZài意大利Yìdàlì*+derénxiàng你们nǐmen问好wènhǎo 25  Yuàn你们nǐmen所有suǒyǒurén享有xiǎngyǒu分外fènwài恩典ēndiǎn

脚注

Yòu善待shàndài陌生人mòshēngrén”。
直译Zhíyìbèi捆绑kǔnbǎngderén”。
zuò仿佛fǎngfúgēn他们tāmen一起yìqǐ受苦shòukǔ”。
Yòuyǒu不道德búdàodé性行为xìngxíngwéide”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
直译Zhíyìchuáng”。
Yòu所有suǒyǒurénde婚姻hūnyīndōu应该yīnggāishì值得zhídé尊重zūnzhòngde”。
Zhǐgēn食物shíwù有关yǒuguānde规定guīdìng
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“成圣Chéngshèng”。
Yòu施与shīyǔ”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“良善Liángshàn”。
Yòu愿意yuànyì让步ràngbù”。
直译Zhíyìhǎode”。
Yòu和睦hémù”。
Yòu义大利Yìdàlì”。

注释

多媒体资料