以弗所书 4:1-32

4  所以Suǒyǐ这个zhègewèizhǔbèiqiúde+quàn你们nǐmendàirén处事chǔshìyàopèideshàng你们nǐmensuǒshòude呼召hūzhào+  yào满心mǎnxīn谦卑qiānbēi+温和wēnhéyàoyǒu耐心nàixīn+yòng爱心àixīn彼此bǐcǐ包容bāoróng+  yīn和睦hémùér团结tuánjié起来qǐlái竭力jiélì维持wéichíkàozhe神圣力量shénshèng lìliàngéryǒude+  身体Shēntǐ只有zhǐyǒu+神圣力量shénshèng lìliàng只有zhǐyǒuzhǒng+jiùxiàng你们nǐmenshòu呼召hūzhào得到dédàode希望xīwàng只有zhǐyǒu+  Zhǔ只有zhǐyǒuwèi+信仰xìnyǎng只有zhǐyǒu浸礼jìnlǐ只有zhǐyǒuzhǒng  上帝Shàngdì只有zhǐyǒuwèi就是jiùshì众人zhòngrén*de父亲fùqīn统管tǒngguǎn众人zhòngrén通过tōngguò众人zhòngrén行动xíngdòngbìngzài众人zhòngrénzhīzhōng发挥fāhuī作用zuòyòng  我们Wǒmenměirén得到dédàode分外fènwài恩典ēndiǎndōu取决qǔjué基督Jīdū怎么zěnme分配fēnpèi无偿wúcháng恩赐ēncì*+  圣经Shèngjīngshuōguo:“shēngshàng高处gāochùde时候shíhou俘掳fúlǔlerénrénxià作为zuòwéi礼物lǐwù*+。”  既然Jìránshuōshēngshàng”,jiù表示biǎoshì曾经céngjīngjiàngxiàláidàoshangma 10  Zhèwèijiàng下来xiàláide就是jiùshìwèishēng上去shàngqù+远远yuǎnyuǎn超越chāoyuè高天gāotiānde+shēng上去shàngqùshìyào完满wánmǎnde成就chéngjiù一切yíqiè 11  xiàderényǒuzuò使徒shǐtúde+yǒuzuò先知xiānzhīde+yǒuchuán福音fúyīnde*+yǒu牧养mùyǎng教导jiàodǎode+ 12  wèideshì纠正jiūzhèng*圣民shèngmín执行zhíxíng神圣shénshèngde职务zhíwùràng基督Jīdūde身体shēntǐ*gèng强壮qiángzhuàng*+ 13  直到zhídào我们wǒmen所有suǒyǒurénzài信仰xìnyǎngshang完全wánquán一致yízhì*zài确切quèqiè认识rènshi上帝Shàngdìde儿子érzi方面fāngmiàn完全wánquán一致yízhì而且érqiě长大zhǎngdà成人chéngrén*+xiàng基督Jīdū一样yíyàng完全wánquán成熟chéngshú* 14  所以Suǒyǐ我们wǒmengāizàixiàng小孩xiǎoháir那样nàyàng轻易qīngyìzhòngrénde诡计guǐjì误信wùxìnpiànrénde谬论miùlùnshòuzhǒng歪风wāifēng邪说xiéshuō影响yǐngxiǎng+以致yǐzhì飘忽不定piāohū-búdìng随波逐流suíbō-zhúliú 15  我们Wǒmenjiǎngdeshì真理zhēnlǐ*所以suǒyǐ应该yīnggāiběnzhe爱心àixīnzài方面fāngmiàn不断búduàn成长chéngzhǎng归于guīyú身体shēntǐdetóu就是jiùshì基督Jīdū+ 16  由于Yóuyú全身quánshēn+dōu和谐héxiéde联结liánjié起来qǐlái互相hùxiāng配合pèihéměi关节guānjiédōujìnzhí*Měi部分bùfendōu发挥fāhuīyīngyǒude功能gōngnéng身体shēntǐjiùnéng成长chéngzhǎngzàiàili强壮qiángzhuàng起来qǐlái+ 17  所以Suǒyǐfèngzhǔdemíng这样zhèyàngshuō这样zhèyàng作证zuòzhèng你们nǐmen不要búyàozàixiàng列国lièguóderén那样nàyàng+cúnzhe徒劳无益túláo-wúyì*de思想sīxiǎng行事xíngshì为人wéirén+ 18  他们Tāmen思想sīxiǎng昏暗hūnʼànyuǎn上帝Shàngdìsuǒde生命shēngmìng因为yīnwèi他们tāmenxiǎng认识rènshi上帝Shàngdì心里xīnlǐ麻木mámù 19  他们Tāmen既然jìránsàngjìn道德感dàodégǎnjiù纵情zòngqíng无耻wúchǐde行为xíngwéi*+贪得无厌tāndé-wúyàndezuòzhǒng不洁bùjiédeshì 20  可是Kěshì你们nǐmensuǒxuéde基督Jīdūbìngshì这样zhèyàngde 21  只要Zhǐyào你们nǐmentīngguodehuàshòuguode教导jiàodǎojiù知道zhīdàole因为yīnwèi耶稣Yēsūjiāodeshì真理zhēnlǐ 22  你们Nǐmenxuéguoyàochúdiào旧品格jiù-pǐngé+Zhè旧品格jiù-pǐngé你们nǐmen以往yǐwǎngde行为xíngwéi*一致yízhì随着suízhepiànrénde欲望yùwàngér渐渐jiànjiàn腐化fǔhuà+ 23  Yào不断búduàn更新gēngxīn你们nǐmende思维sīwéi模式móshì*+ 24  并且bìngqiě穿chuānshàng新品格xīn-pǐngé+Zhèzhǒng新品格xīn-pǐngéshì按照ànzhào上帝Shàngdìde旨意zhǐyì创造chuàngzàode反映fǎnyìngchū真实zhēnshíde正义zhèngyì忠贞zhōngzhēn 25  所以Suǒyǐ你们nǐmen既然jìrán戒除jièchúle诚实chéngshíde行为xíngwéiměirénjiùdōuyàoduì别人biérénshuō真话zhēnhuà+因为yīnwèi我们wǒmen亲如手足qīnrúshǒuzú属于shǔyútóng身体shēntǐ+ 26  就算Jiùsuàn动怒dòngnù不要búyào犯罪fànzuì+不要búyàodào日落rìluòháizài生气shēngqì+ 27  不要búyàoràng魔鬼móguǐ有机可乘yǒujī-kěchéng+ 28  偷窃Tōuqiède不要búyàozàitōu反而fǎnʼéryào勤劳qínláokào双手shuāngshǒuzuò正当zhèngdàngde工作gōngzuò+这样zhèyàngjiùnéngyǒu东西dōngxifēngěi需要xūyào帮助bāngzhùderén+ 29  有害无益Yǒuhài-wúyì*dehuà不可bùkě出口chūkǒu+反而fǎnʼéryào按照ànzhào需要xūyàoshuō鼓励gǔlìrénde好话hǎohuàràng听见tīngjiànderén受益shòuyì+ 30  此外Cǐwài不要búyào抗拒kàngjù上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng使shǐ忧愁yōuchóu*+你们Nǐmen已经yǐjīng得到dédào神圣力量shénshèng lìliàng作为zuòwéi印记yìnjì+等候děnghòupíng赎价shújià获得huòdé释放shìfàngde日子rìzi+ 31  你们Nǐmenyàochúdiào一切yíqiè恶毒èdú+怒气nùqì愤恨fènhèn叫骂jiàomàshāngréndehuà+以及yǐjí一切yíqièyǒuhàideshì+ 32  Yào仁慈réncíxiāngdàiyào怀huáizhe温情wēnqíng体恤tǐxù别人biérén+彼此bǐcǐ甘心gānxīn宽恕kuānshùjiùxiàng上帝Shàngdì通过tōngguò基督Jīdū甘心gānxīn宽恕kuānshùle你们nǐmen一样yíyàng+

脚注

Yòu一切yíqiè”。
Yòu礼物lǐwù”。
Yòu恩赐ēncì”。
Yòu宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén”。
Yòu训练xùnliàn”。
Zhǐ会众huìzhòng
Yòushòudào鼓励gǔlì”。
Yòuérwéi”。
Yòu成为chéngwéi成熟chéngshúderén”。
Yòu达到dádào基督Jīdūde完美wánměi身量shēnliang”。
Yòu真话zhēnhuà”。
jìnzhíyòu按照ànzhào需要xūyàozuòchū贡献gòngxiàn”。
Yòu空虚kōngxū”。
Yòu肆无忌惮sìwújìdànde行径xíngjìng”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“无耻Wúchǐde行为xíngwéi”。
Yòu生活shēnghuó方式fāngshì”。
Yòu主导zhǔdǎo作用zuòyòngde思想sīxiǎng态度tàidùhuò思想sīxiǎng背后bèihòude动力dònglì”。
直译Zhíyì腐烂fǔlàn”。
Yòu不要búyào使shǐ上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng忧愁yōuchóu”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“神圣力量Shénshèng lìliàng”。

注释

多媒体资料