Ir al contenido

Ir al índice

CHI NABENA TEMA | KĨRAJɄɄ ÃRĨÃ KOƁEESE CHI BIBLIA LEAMAA ƁUUBA

¿Kãare aseiba chi leaburuuɗe bustayua?

¿Kãare aseiba chi leaburuuɗe bustayua?

Bichia Biblia leaburuuɗe kĩrajʉʉ akʉ ɓeeyu makawẽebʉrã biʼiawẽe sentiyu, maka ɓuumina jãu ara bichidu aɓaburu kãare leamaa ɓuu kʉ̃risiayua. Kawaba bichia leamaa ɓuuɗe kãare aseyu aude bustayua.

Jʉrʉse chi Biblia jãuɗebena leaburuuɗe biʼia kawayu. Bichia leaburuuɗe biʼia kawawẽe basirã mauɗe chi beɗearã nabẽraeɗe ãrĩã ɓuubʉrã, makarã bichi kĩrajʉʉwẽe chi Biblia leamaa ɓuuɗe. Mauɗeeba, jʉrʉse bichia chi Biblia eɗa ɓʉ kuɓuu bichimaa biʼia ãrĩã kawai ɓuu beɗearã jãuba bichi sõ ãrĩãdu aiɗa ɓaeyua. Mauɗeeba chi tradusi kuɓuuɗebena wãrabenadu jara ɓuuɗebena bayua maabea dachia ijãayua mauɗe. *

Kawase chi tecnologiaɗebena. Iɗibea, baraa chi Bibliaɗebena imprimibadau, mauɗe interneɗe eɗa biɗa. Bichia descargai ɓua computadorɗe, tabletaɗe mauɗe celularɗe makawẽebʉrã leai ɓua interneɗeeba. Chi ɓee Bibliarã eɗa ɓea dachia araɓau versiculoɗebena jʉrʉyua chi eɗa ɓʉ koɓeerã diwara Bibliarãɗebena maucha kawayua, mauɗe kawayua waabenarã versiculorãba jara panuuɗebena. Bichia lea kʉ̃riawẽebʉrã chi Biblia makawẽebʉrã ũriyu chi interneɗeeba ũri kuɓua. Chi nuree baita biʼia ãrĩã ɓua carroɗe wãburuumisa trajoɗaa chi Biblia ũriyu, maebʉrã orropa jeraamaa ɓuumisa, mauɗe barikiau momentoɗe bari duanuumisa. ¿Bʉmaarã saka biʼia ɓuu chi Bibliaɗebena kawayu? Berekachãu mau aseyua.

Jʉrʉse aude kawayua. Diwara kartarã duanuu Bibliaɗebenaba bichi aiɗaɗayua ãrĩã kawai baita leaɗakare. Jari mapa ira ɓuu drua nabẽraeɗebena kawayua sama basii chi Bibliaba jara ɓuu naeɗebena mauɗe kʉ̃risiabiyua nauɗe. Mauɗe chi ɓee articulorã nau kartaɗe mauɗe “Bibliaɗebena kawapanuu” internet jw.org ɗe, naarãba bichimaa kawabi ɓuu kãare ariɗe jara ɓuu Bibliaɗebena.

Diwara ɓeeɗebena kawaba Biblia leaɗakare. Biblia leai baita ẽpesaeɗeeɗebena waa akabaaruuɗaa chaarea ɓuubʉrã bʉ baita, kawase chi bichia aude busta ɓuuɗebena. Ẽbẽrarã nabẽrarã saka nureasiɗau kawai ɓuu Bibliaɗebena. Chi rekuadro “ Maucha kawaba Bibliaɗebena ẽbẽrarã nabẽrarã saka nureasiɗauɗebena Bibliaba jara ɓuu kawaaruuba”, nauɓa aiɗai ɓua bichia kawa kʉ̃ria ɓuubʉrã aɓa ẽbẽra ʉ̃rʉbena. Mauɗe leai ɓuu sakaeɗe pasasii chi Bibliaba nebʉrʉbariiɗebena. ¿Maka kawai kʉ̃ria ɓue?

^ par. 4 Ẽbẽra ãrĩãba jarabadau chi Traducción del Nuevo Mundo ɗebena jãuburu wãrabena jara ɓuu, biʼia ãrĩã ɓuu dachi baita jãu leayua. Cha nau Biblia, wau ɓuu chi Jeowa ɗebena Jaranũrẽrãba, 130 beɗearã ãyaa ɓeeɗe kuɓuu. Descargai ɓua chi sitio internet jw.org ɗe makawẽebʉrã JW Library ɗe. Bichia kʉ̃riabʉrã, chi Jeowa ɗebena Jaranũrẽrãba odoeɗai ɓua bichi deemaa.