Ir al contenido

Ir al índice

Bichi akõrerã beɗea ũriniibʉrã, kĩrabara bichia bankoɗe chi nejarra prestai baita ẽbẽra biʼia salisii kĩra nibaɓua. Bichi arikʉɗe isa paabarii niibʉrã, makãrã bichimaa waaburu chi nejarra prestaɗai ɓua.

KŨUDRÃARÃ BAITA

10 Waabenarãmaa bichiɗe kereɗayua idarabiaba

10 Waabenarãmaa bichiɗe kereɗayua idarabiaba

¿MAKA ASERUUBɄRÃ SAKA NIBAIBA?

Bichiɗe kereɗayua, bichimaa wiɗibudau asebaraai. Joma chi jarabudau aseniibʉrã mauɗe setaa biɗa jarawẽaniibʉrã. Makara bichi akõrerã, bichi amikorã, chi patron nureerãba bichiɗe kereɗai ɓua.

¿SAKAYUA NAU IMPORTANTE ÃRĨÃ ƁUA?

Bichi awara wã kʉ̃rianii buebi kʉ̃riaɓuubʉrã mauɗe kosarã bichia ase kʉ̃rianii ase kʉ̃riɓuubʉrã bichia joma biawãra jaranibabaraai.

“Bichi akõrerãba bichiɗe kereɗayua, bichi responsable nibabaraai mauɗe waaburu jipa ãdanibai, bariara ãchia bichi unuɗawẽsiɗa” (Sarahi).

BIBLIABA NAKA JARAƁUA: “Machia kawa kʉrisiábaɗa chi asebaraɓuu biʼia ɓuu o maebʉrã biʼiawẽ ɓuu” (2 Corintios 13:5).

¿KÃARE ASEI ƁUA?

Nama konsejorã duanuuba bichi ũkuru chi bichi akõrerã ome naeɗe bichiɗe kereɗawẽa paneeɗabaɗa, ũkuru chi bichiɗe kereɗayua deaɓua.

Setaa jaranibarãaba. Bichia setaa jararã, ẽbẽrarãba bichiɗe kereɗaabayua. Maamina bichia setaa jarawẽa mauɗe kosarã merawẽbʉrã, chi ẽbẽrarãba bichiɗe kereɗai ɓua, bariara kosa miaɗaa aseɓooɗa bichia ãchimaa ariɗe jararuuba.

“Chi waabenarãba bichiɗe kereɗayua, merawẽa, biawãra jaranibayua. Setaa siɗa jarawẽa, bariara dachi baita chi jãu jararuu chaarea ãrĩã ɓuumina” (Caiman).

BIBLIABA NAKA JARAƁUA: “Dachia bereka kʉ̃riapanuu setaa jaraɗawẽa mauɗe chi ɓee kosarã meraɗawẽa” (Hebreos 13:18).

Responsable nibaba. Estados unidosɗe ẽbẽrarã aribiaurãmaa wiɗikasiɗaa kãare asei dachi trajo baranibayua, chi 78% propesionalrã maarãɗebenarãba maka asiɗaa: “Responsable nibayu”. Bichi responsable niibʉrã nakaeɗa bichi kũudrãaniiɗeeɗa makara bichi dawara nibaɗe wãruuɗe aude biʼia wãñua.

“Mʉa kosarã aseruu, mʉ akõrerãba ãrĩãdu waa jaraɗawẽɗe, ãchia kawaɗai ɓua. Mʉ responsable niibʉrã ãchia ãrĩãdu mʉɗe kereɗai ɓua” (Sarah).

BIBLIABA NAKA JARAƁUA: “Mʉa kuitaaɓua, [...] bichia mʉa wiɗikuɓuu aude aseruu” (Filemón 21, nota).

Bikãa esperaɗauba. Bichi akõrerãba ara maka bichiɗe kereɗawẽa panuubʉrã mau kakua ɓaʼãra esperabaraaɗai, naara tiempo iɗaa ãchia kereɗayu.

“Akõrerãba dachiɗe norema kereɗapeɗa ewariɗakaa. Maamina bichi responsable niibʉrã ãchia bikãa kerepaneeɗayua” (Brandon).

BIBLIABA NAKA JARAƁUA: “Joma aseɗai baita bikãa aseɗaidu kʉ̃risiaɗayua” (Colosenses 3:12).