Ir al contenido

Ir al índice

Dachi chokekea ãrĩã nibai, kĩrabara ejersisio waaburu aseɓuu kĩra ɓua. Jãu bi’ia ãrĩã ɓua bichi baita mauɗe kaaɗe neeruubena baita.

KŨUDRÃARÃ BAITA

11 Chokekea ãrĩã nibayua

11 Chokekea ãrĩã nibayua

¿MAKA ASERUUBɄRÃ SAKA NIBAIBA?

Ẽbẽra chokekea ãrĩã nii trajai bustabaria mauɗe waabenarã siɗa aiɗania. Jomaurãba aseduu esperakaa mauɗe ichi trajo aseɗabaɗa waabenarãba ochiaduu siɗa esperaniiwẽ.

¿SAKAYUA NAU IMPORTANTE ÃRĨÃ ƁUA?

Nau bidaɗe nejoma aseɗai ãrĩã baraa. Chi chokekea ãrĩã niimaa bi’ia ãrĩã wãbaria maamina ẽbẽrarã ãrĩãramaa chi trajo chaarea ãrĩã ɓeeɗe trajaɗai bustaɗakaa (Eclesiastés 3:13).

“Mʉ ãrĩã trajaruuɗe, kĩrajʉʉ ãrĩã sentibaria. Jãuɗeeba noremaacha ãrĩãdu trajai bustabarii. Maubapeɗa jãka trajaniiba waabenarã ẽbẽrarãba mʉ ʉ̃rʉbena bi’ia jarabadaa” (Reyon).

BIBLIABA NAKA JARAƁUA: “Chi chaarea ãrĩã trajaniimaa bi’ia ãrĩã wãbaria” (Proverbios 14:​23).

¿KÃARE ASEI ƁUA?

Nau aseniibʉrã trajayua aude bustaɓeeyua.

Joma kosarã bi’ia asenibaba. Bichi deeɗa ɓeepeɗa, destino aseɓuubʉrã, makawẽ tarea eskuelaɗebena o trajaɓuubʉrã waaburu trajarãs. Bichia trajo aɓa kiruu bi’ia ase kawarã makãrã aude bi’ia ase kawas, mambea bichi waaburu joma kĩrajʉʉ ãrĩãdu asenibai ɓua.

BIBLIABA NAKA JARAƁUA: “Chi ẽbẽrã chokekea ãrĩã nii mauɗe trajai kawanii, ãchirãra ẽbẽrarã barikiaurã omerã trajaɗe wãɗawẽa, maarãra reirã omeburu trajaɗe wãɗayua” (Proverbios 22:29).

Waabenarãɗe kʉ̃risiaba. Chi trajo biʼia aseniibʉrã, waabenarãba ãrĩãdu busta aubadaa mauɗe bichia chi maka ɓee trajorã kumpliniibʉrã, waabenarã deeɗabenarã duanuurã ãrĩãdu aiɗai ɓua.

BIBLIABA NAKA JARAƁUA: “Ãrĩãdu kĩrajʉʉ ɓuu dearuuba adauruu kañabara” (Hechos 20:35).

Chi bichimaa asébaɗa a wiɗipanuudu aserãaba, waa maucha biɗĩka asei ɓua. Bichi ɓaʼãra maucha trajarã, ẽbẽrarãba waaburu trajabiɗayua berekaɗaabai. Bichia joma naka keɗee kʉ̃riaɗeeburu trajaniibʉrã oblikaɗawẽa (Mateo 5:41).

BIBLIABA NAKA JARAƁUA: “Bichia chi nau bi’ia ãrĩã aseɓuu oblikapanuuɗeeba aserãaba naarã, bari bichia kʉ̃riaɓuuɗeeburu aseba” (Filemón 14).

Ãrĩãdu trajanibarãaba. Chi ẽbẽra chokekea ãrĩã nii trajoɗeburu ãrĩã nibakaa, ara ichia biɗa ãrĩãdu bustabaria deskansa akuɓooyu.

BIBLIABA NAKA JARAƁUA: “Ara ɓua ora aɓa deskãsa akuɓooyu, ome ora traja akuɓoi baɗabara, ãrĩãdu trajaɓuubʉrã serbiwẽa maka biɗa” (Eclesiastés 4:6).