Ir al contenido

Ir al índice

¡DESPERTAD! 2018ɗebena Chi 2 | Konsejorã 12 duanuu kĩrajʉʉ duanaɗayua deeɗabenarã ome

Konsejorã 12 duanuu kĩrajʉʉ duanaɗayua deeɗabenarã ome

Iɗibea deeɗabenarã peleaɗapeɗa duanabarii mauɗe chi nureerã ambua duanua. ¿Jãarã kãare asebadaa ambua kĩrajʉʉ duanaɗai baita?

  • Estados Unidosɗe, chi año 1990ɗeeɗabena 2015ɗaa, ẽbẽrarã 50 año nureerã kima amaakuasiɗaa, mauɗe chi 65 año nureerã waaburu aude kima ɓuikuasiɗaa.

  • Chi nuree ẽbẽrarãba jarabadau wãrrarã pelisitaɗai joma ãchia asebudau kakua mauɗe waabenarãbara dachia jua chaarea sĩdikaɗai ɓuu. Mauɗeeburu chi akõrerãba aduabʉ jambea kãare aseɗayu jãarã ome.

  • Kũudrãarã ãchi dawara bawapeɗaaɗakare kawaɗawẽa duaneebarii kãare aseɗai ãchi bida ome.

Maamina bichi naka bibinibai ɓua.

  • Kĩrajʉʉ nibai ɓua bichi kima ome ichi ɓuiwẽa.

  • Chi akõrerãba ãchi wãrrarã beɗea biaba jaradeɗekaɗai ɓua.

  • Kũudrãarã dawara bapeɗaaɗakare responsable nureaɗai ɓua.

¿Jãarã kãare asebadaa kĩrajʉʉ duanaɗai baita? Nau rebista ¡Despertad!, jãuba jarakuɓua konsejorã 12 duanuu kĩrajʉʉ duanaɗayua deeɗabenarã ome.

 

1 Bichi kima ɓuiyu kʉ̃risiarãaba

Konsejorã õbea duanuu bichi kima amaamaba.

2 Chiya ambua aiɗaɗai

¿Machi ambua duanue o maebʉrã deeɗa kĩrabara ome ãibena bibiniɗauka panue?

3 Respetabaraaɗai

¿Kãare bustabaraa mʉa jarayu mauɗe kãare bustabaraa mʉa aseyu respeto unubiyua?

4 Perdonaɗayua

¿Kãare asei ɓua kʉ̃risiaamaba bichi kimaba chi joma miaɗaa aseɓuuɗe?

5 Biʼia ãrĩã beɗeaɗayua warrarã baare

Õbea konsejo duanuu akõrerã warrarã baare biʼia beɗeaɗayua.

6 Beɗea bia jaradeɗekai warrarãmaa o kachiruaɗe buekaamaba

¿Bichia chi warr iaɗaɓuubʉrã ichi kachirua kʉ̃risiapeɗa kĩra nomaa akuɓoi ɓuka?

7 Chi kosarã biarã jaradeɗekayua

¿Kãare kosarã biarã jaradeɗekai ɓua bichi warrarãmaa?

8 Ejemplo bia deabaraaɗai dachi warrarãmaa

Chi akõrerãba ãchi warrarãba ãchia jarapanuu ũribiɗa kʉ̃riapanuubʉrã ãchi ejemplodu deabaraaɗai.

9 Du aɓa kuitaanibai kai bichi

¿Kũudrãarãba saka choroaɗai ɓua ãchia kerenureeɗe?

10 Waabenarãmaa bichiɗe kereɗayua idarabiaba

Bichi akõrerãba bichia jaraaruuɗe kerepanuubʉrã makãrã bichi dawara nibaɗe wãɗakare responsable nibaɗe wãyua.

11 Chokekea ãrĩã nibayua

Chokekea ãrĩã niibʉrã bichi kũudrãa niiɗe makãrã waaburu ariɗe asenibai ɓua.

12 Kʉ̃risiayu chi bichia ase kʉ̃rianiiɗe

Chi bichia kʉ̃riaɓuu unuɗakare, sentiyua chi bichia kʉ̃rianii juaɗe neeñu. Audeburu amiko biarã uanibaɗe wãyua mauɗe kĩrajʉʉ ãrĩã nibayua.

Deeɗabenarã waaburu aiɗai baita

Bibliaba konsejo biarã jaraɓuu bichi deeɗabenarã ome kĩrajʉʉ nibayua.