Romanos 13:1-14

13  Dachi jomaurã chi nau iujãaɗebena jaradea ua ɓuabadaurã juaɗe panaɗai panuu Dachi Akõreba maarã ɓusiiɗeeba. Aɓa biɗa wãꞌãe Dachi Akõreba ɓuɗawãe.  Mauɗeeba chi nau iujãaɗebena jaradea ua ɓuabadaurã kʉ̃riawẽa ɓuuba Dachi Akõreba ɓuɗa kʉ̃riawẽa ɓuu. Chi maka kʉ̃riawẽa nuree ãchi jaradea ua ɓuabariiba nebʉra kastikakuai.  Biawãra chi jipa wau nureerãba ãchi karrba kastikai wapeaɗakau, maumaarã chi kachirua waubadaurãba maarã wapeabadau. Mauɗeeba machi karrarã wapeawẽa panaɗai kʉ̃ria panuubʉrã, biꞌia wáusturu ãchiba biꞌia unuɗamera.  Biawãra machi jaradea ua ɓuabadaurã Dachi Akõreba ichi baita bari trajabadaurã kĩra ɓusii machi aiɗaɗamera. Maamina machiba kachirua wauduubʉrã, maarã wapeásturu biawãra ãrea kastikaɗai panuuɗeeba.* Ãchi Dachi Akõre baita bari trajabadaurã kĩra nuree kachirua wau nuree kastikaɗai baita.  Mauɗeeba machi nau iujãaɗebena jaradea ua ɓuabadaurã juaɗe nureaɗai panuu kastikabiarãaɗamera. Mau awara ãchi juaɗe nureaɗai panuu, kuitaa panuuɗeeba maka wauɗai jipa ɓuu.  Mauɗeeba machiba chi karrarãmaa deabadau nejarra deaɗai panuu, ãchi Dachi Akõre baita bari trajabadaurã kĩra panuuɗeeba, mauɗe maka waubadauɗeeba.  Jomaurãmaa deásturu machiba ãchicha deaɗai panuu kĩra. Machi jaradea ua ɓuabadaurãmaa chi nejarra deaɗai panuu deásturu. Machiba wapeadee panaɗai panuu wapeadee panásturu. Machiba chi biꞌia jaraɗai panuurãmaa biꞌia jarásturu.  Machiba chi deaɗai panuu uru panuubʉrã, waya deaɗawẽa panarã́sturu. Aɓaburu chiya kʉ̃ria panásturu. Chi waabenarã kʉ̃ria ɓuuba joma Moisesba ɓʉɗa wau ɓuu.  Mau Moisesba ɓʉɗaɗe jara ɓuu: «Junebena miakãiɗa ome kãi ɓeerã́se, mia bearã́se, nechiruarã́se, aɓauba uru ɓuu kʉ̃riarã́se».* Mau beɗea mauɗe joma mau Moisesba ɓʉɗaɗe jara ɓuu siɗa nau kʉ̃risia aɓaɗe joma jara ɓuu: «Waabenarã kʉ̃riáse ara bichi kʉ̃ria ɓuu kĩra».* 10  Chi kʉ̃ria uru ɓuuba waabenarã kachirua waukau. Waabenarã kʉ̃ria ɓuuɗe joma Moisesba ɓʉɗa wau ɓuu. 11  Joma mau wau panásturu kuitaa panuuɗeeba nau ewari saka ɓuu. Ʉ̃rʉmásturu. Waa kãi duanarã́sturu. Dachi nau iujãa kachiruaɗebena karibai aude ara kaita ɓuu dachiba naeɗe ijãapeɗaaɗa audeara. 12  Nau ewari kachirua wãꞌãemaa ɓuu ẽsabuɗebena ewarimaa ɓuu kĩra. Mauɗeeba dachiba kachirua ida ɓuɗapeɗa biꞌia wauɗai panuu. Maka kachiruaɗebena joma nu panaɗai kokoroaba ichi ʉ̃rʉ chaarea ɓuu jʉ̃barii ãyadaa jʉ̃ ɓuu kĩra. 13  Dachi kĩra jipa nibaɗai panuu ãyadaa nibabadau kĩra. Kĩrajʉʉ waubadau ewariɗe biu nibaɗaabai panuu, kĩra nejasia wau nibaɗaabai panuu, oa kachirua berrea panaɗaabai panuu, mauɗe aɓauba uru ɓuu ʉ̃rʉbena kachirua kʉ̃risiaɗaabai panuu. 14  Maumaarã Dachi Mechiu Jesucristo nibaɗa kĩra nibásturu. Nau kakuaba kachirua wau kʉ̃ria ɓuu wauɗai kʉ̃risiarã́sturu.

Notas

13:4 Biawãra ãrea kastikaɗai panuuɗeeba. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: espada bari uru ɓuakau.
Éxodo 20:13-15,17.
Levítico 19:18.