Mateo 6:1-34

6  »Kaubaa ne bia wauɗai Dachi Akõre baita waabenarã daaɗe maarãba ichiaɗamera. Maka wauduubʉrã, machi Akõre bajãaɗe ɓuuba ichiba ne bia deabai.  Bichiba ne wãꞌãe nureerãmaa ne kaebea deaduuɗe setaa ẽbẽra bia nuree abadaurãba maka waubadau kĩra waurã́se. Ãchiba ne kaebea deaduuɗe mau baita jarabadau judiorã araa ãbua imibadau deɗe, puuruɗe biɗa jomaurãba ãchi ʉ̃rʉbena biꞌia berreamera. Mʉʉba biawãra jaraaruu: ẽbẽrarãba ara ãchi ʉ̃rʉbena biꞌia berreaɗai kʉ̃ria panuuɗeeba aɓaburu mau uru ɓuai. Dachi Akõreɗebena ne kaebea uru panaɗaabai.  Bichiba ne wãꞌãe nureerãmaa ne kaebea dearuuɗe jĩwa jararã́se. Aɓaumaa biɗa nebʉrʉrã́se. Bichiba chũpea biꞌia wau ɓuu bichi Akõre Dachi Akõreba unubarii. Ichiaburu bichimaa ne bia deai.*  —. Jesusba jaradeaɗa ʉtaa iɗiɗai ʉ̃rʉbena Lucas 11:2-4  »Bichiba Dachi Akõremaa ʉtaa iɗiiruuɗe setaa ẽbẽra bia nuree abadaurãba waubadau kĩra waurã́se. Ãchiba judiorã araa ãbua imibadau deɗe mauɗe puuruɗe biɗa ɓari nupaneeɗapeɗa Dachi Akõremaa ʉtaa iɗibadau ẽbẽrarãba biꞌia unuɗamera. Mʉʉba biawãra jaraaruu: ẽbẽrarãba ara ãchi ʉ̃rʉbena biꞌia berreaɗai kʉ̃ria panuuɗeeba, mau berreapeɗaaɗáburu bia uru panaɗai. Dachi Akõreɗebena ne kaebea bia uru panaɗaabai.  Bichiba Dachi Akõremaa ʉtaa iɗiiruuɗe bichi deɗe eɗa wãse. Chi poraa jʉ̃apeɗa bichi du aɓa bichi Akõremaa ʉtaa iɗise. Bichiba chũpea bia wau ɓuu bichi Akõreba unubarii. Ichiaburu bichimaa ne bia deai.  »Bichiba Dachi Akõremaa ʉtaa iɗiiruuɗe Dachi Akõreɗe ijãaɗakaurã kĩra waurã́se. Ãchiba araɓau ɓes ãrea jarabadau kʉ̃risia panuuɗeeba ãrea ʉtaa iɗiiduuɗe, Dachi Akõreba biꞌia ũri ɓuu. Maamina machi Akõremaa ʉtaa iɗiɗai naeɗe, ichiba kuitaa ɓuu machiba kãare kʉ̃ria panuu.  —.  Mauɗeeba Dachi Akõremaa naka ʉtaa iɗísturu: “Dai Akõre bajãaɗe ɓuu, bichi trʉ̃ aude bibuara nii waabenarã trʉ̃ audeara. 10  Daiba kʉ̃ria panuu kãꞌãabariwãeɗe bichiba bichiɗirã bichi juaɗe ua ɓuai.Kʉ̃ria panuu bichiba kʉ̃ria ɓuu nau iujãaɗebenarãba wauɗai, bajãaɗebenarãba waubadau kĩra. 11  Daimaa chiko dease ewaricha koɗai baita. 12  Daiba kachirua waupeɗaaɗa perdonakuase, daimaa kachirua wauduu daiba perdonabadau kĩra. 13  Dai kachiruaɗe ɓaebiarã́se, maumaarã kachiruaɗebena karibase”.* [Bichiaburu joma bichi juaɗe ua ɓuu, joma poyaabarii mauɗe ewaricha chi mechiu nii.]* 14  »Waabenarãba machi kachirua waupeɗaaɗa perdonaaduubʉrã, machiba kachirua waupeɗaaɗa machi Akõre bajãaɗe ɓuuba perdonai. 15  Maamina waabenarãba machimaa kachirua waupeɗaaɗa perdonaɗawẽebʉrã, machiba kachirua waupeɗaaɗa machi Akõre bajãaɗe ɓuuba perdonaabai. Dachi Akõre baara ɓuayua kokau ewari ʉ̃rʉbena 16  »Machiba Dachi Akõre baara ɓuayua chiko koɗakau ewari wauduuɗe kĩra nomaa paneerã́sturu setaa ẽbẽra bia nuree abadaurãba waubadau kĩra. Ãchi mau kĩra panabadau jomaurãba kuitaaɗamera chiko koɗakau ewariɗe wau panuu. Mʉʉba biawãra jaraaruu: ẽbẽrarãba ara ãchi ʉ̃rʉbena biꞌia berreaɗai kʉ̃ria panuuɗeeba, mau berreapeɗaaɗa kakua Dachi Akõreba ne bia aude uru panabiabai. 17  Maamina bichiba chiko koɗakau ewari waumaa ɓuuɗe bichi boroɗe kera ease mauɗe kĩedarr jeraase. 18  Makarã ẽbẽrarãba kuitaaɗaabai bichiba chiko koɗakau ewari wau ɓuu. Aɓa bichi Akõréburu kuitaai. Bichiba ne bia mirubia wau ɓuu bichi Akõreba unubarii. Ichiaburu bichimaa ne bia deai. Ne bia bajãaɗe uru ɓuai ʉ̃rʉbena Lucas 12:33-34 19  »Nau iujãaɗe ne ãrea uru panaɗai jʉrʉrã́sturu. Nau iujãaɗebena ne kaebea mokokoro chaubarii, simiaba ãribarii mauɗe nechiruabadaurã eɗa wãɗapeɗa chiruabadau. 20  Mau kãyabãra machiba machi sõɗeeba chi aude bibuara ɓuu kʉ̃riásturu. Mauɗeeba Dachi Akõreba kʉ̃ria ɓuu jʉrʉ́sturu ne bia bajãaɗe uru panaɗai baita. Ara simiaba sĩkau, ne mokokoro chaukau mauɗe nechirurã poyaa eɗa wãɗakau. 21  —. Jesusba dau ʉ̃rʉbena jaradeaɗa Lucas 11:34-36 22  »Dachi dau ʉ̃ɗaa koabarii kĩra nii. Mauɗeeba bichi dau biꞌia niibʉrã ʉ̃ɗaaɗe nibai. 23  Maamina bichi dau kachirua niibʉrã, kachiruaɗe unuwẽa nibai. Ara mau kĩra bichiba kachirua wauruubʉrã, bichiba ne biꞌia waui kʉ̃risia ɓumina, maamina biawãra pãriuɗe nii. Kaima dachi chibari Lucas 16:13 24  »Aɓau biɗa poyaa ichi chibari ome uru ɓuabai. Ome uru ɓuubʉrã aɓa aude kʉ̃riai. Aɓa baara wãi, mauɗe chi aɓau ɓʉi. Araɓauɗe chi nejarra barau nibai kʉ̃ria ɓuu poyaa Dachi Akõre ome ɓuabai. Dachi Akõreba ichiɗirã nubarii Lucas 12:22-31 25  »Mauɗeeba mʉʉba jaraaruu: machi saka panaɗai, ãrea kʉ̃risiarã́sturu. Kʉ̃risiarã́sturu koɗai ʉ̃rʉbena, doɗai ʉ̃rʉbena mauɗe paru jʉ̃ɗai ʉ̃rʉbena. ¿Chiko audeara dachi chokae panaɗai biꞌia ɓuuwãeka? ¿Dachi kakua chi paru jʉ̃badau audeara biꞌia ɓuuwãeka? 26  Ichiásturu, ibanarãba ne uuɗakau, ne junaɗakau mauɗe ne peɗakau. Maamina machi Akõre bajãaɗe ɓuuba kobiabarii. ¿Dachi Akõre baita machi ibana audeara biꞌia nureewãeka? 27  ¿Kai machiɗebena ãrea kʉ̃risia niiɗeeba waa chokae nibaima?* 28  ¿Sakãe paru kakua ãrea kʉ̃risiabadama? Ichiásturu nepono saka waribarii. Trajakau mauɗe paru kakau. 29  Maamina mʉʉba jaraaruu: dachi nabẽraeɗebena rey Salomón ãrea barau nibasmina nepono kĩra mipitaa jʉ̃ka basii.* 30  Iɗibae sirua modeɗe unubadau. Norema baabadamina Dachi Akõreba biꞌia ponobibarii. Mauɗeeba ¿ichiba machimaa paru bibuara ɓuu deawẽka machiba mau jʉ̃ɗamera? ¿Sakãe machiba ijãaɗawẽma ichiba karibai ɓuu? 31  »Mauɗeeba ãrea kʉ̃risiarã́sturu koɗai ʉ̃rʉbena, doɗai ʉ̃rʉbena mauɗe paru jʉ̃ɗai ʉ̃rʉbena. 32  Dachi Akõreɗe ijãaɗakau nuree biɗa kʉ̃risiabadau, maamina machi Akõre bajãaɗe ɓuuba kuitaa ɓuu machiba kãare nista panuu. 33  Mauɗeeba machiba jʉrʉ́sturu Dachi Akõreba machi ichi juaɗe ua ɓuai, ichiɗirã baara. Kauwa panásturu ichiba waubi ɓuu wauɗai. Maka machiba wãꞌãe panuu ichiba joma mau deai. 34  Nubenaɗe ãrea kʉ̃risiarã́sturu, nu biɗa Dachi Akõreba machi nu ɓuaiɗeeba. Ewaricha ne kʉ̃risiai baraai.

Notas

6:3-4 Deai. Chi ɓee kartaɗe versículo 3-4 ɗe, 6 ɗe mauɗe 18 ɗe mau awara jara ɓuu «waabenarã daaɗe deai».
6:13 Kachiruaɗebena. Mau beɗea poyaa jara ɓuu «jʉbawãe nii».
6:13 Griego beɗeaɗe ãrea kartaɗe beɗea corcheteɗe ɓuu wãꞌãe.
6:27 Waa chokae nibaima. Waabenarãmaarã mau jara ɓuu «deseroa wari ɓuabai».
6:29 Salomón. 1 Reyes 10:4-7,23-25.