Juan 17:1-26

17  Jesusba maka jarasiiɗe bajãaɗaa ichiapeɗa jarasii: «Chacha, mʉ ewari neesii. Bichi Warr chi mechiu nii unubise bichi Warrba bichi biawãra chi mechiu nii unubimera.  Bichiba joma ẽbẽrarã mʉ juaɗe ɓusii, chi mʉʉmaa deaɗakaɗacha ewaricha chokae duanubiamera.  Ewaricha chokae nureeba kuitaa panuu bichi biawãra Dachi Akõre ara aɓa nii. Mauɗe nau bichiba bʉiɗa Jesucristo kuitaa panuu.  Bichiba mʉʉmaa nau iujãaɗe waubiɗa mʉʉba joma wausii. Maka kuitaabisii bichi chi mechiu nii.  Mauɗeeba Chacha, mʉ bichi daaɗe chi mechiu ɓuse bichi ome nau iujãaɗe waui naeɗe maka nibaɗa kĩra. Jesusba ichi baara nibabadaurã baita Dachi Akõremaa iɗiɗa  »Bichiba mʉʉmaa ẽbẽrarã chi nuree nau iujãaɗebena deasii. Mʉʉba maarãmaa joma bichi ʉ̃rʉbena kuitaabiasii. Maarã bichiɗimina, bichiba mʉʉmaa deasii. Maarãba bichi beɗea ijãasiɗau.  Mauba kuitaa panuu joma mʉʉba uru ɓuu bichiɗebena nee ɓuu.  Bichiba mʉʉmaa jaraɗa mʉʉba maarãmaa jaradeasii. Maarãba mau beɗea ijãasiɗau. Mauɗeeba kuitaa panuu biawãra mʉ bichiɗebena neesii. Biawãra ijãa panuu bichiba mʉ bʉisii.  »Mʉʉba bichimaa iɗii maarã karibamera. Mʉʉba bichimaa iɗiwẽa ɓuu nau iujãaɗebenarã baita. Maumaarã bichiba mʉʉmaa deaɗarã báitaburu iɗi ɓuu, maarã bichiɗiɗeeba. 10  Joma mʉʉɗerã bichiɗibʉ mauɗe joma bichiɗirã mʉʉɗebʉ. Maarãba wau panuuɗeeba mʉ chi mechiu nii unubi panuu. 11  »Mʉ nau iujãaɗe ɓuawẽe maamina maarã wabiɗa nau iujãaɗe panaɗai. Chacha, bichi ãrea biꞌia nii. Mʉ bichimaa wãaruuɗeeba bichi poyaaɗeeba maarã ãrea nukua ɓuase. Bichi trʉ̃ɗeeba, mʉʉmaa mau poyaabarii deasii,* ãchi kakua aɓa nii kĩra nureaɗamera, dachi kakua ara aɓa nii kĩra. 12  Bichi poyaaɗeeba mʉʉba joma bichiba deaɗarã nau iujãaɗe nu ua ɓuabarii. Jãarãɗebenarã aɓa biɗa wãꞌãeɗaabasii. Aɓaburu chi wãꞌãe bai baɗáturu wãꞌãesii, bichi beɗea jara ɓuu kĩra biawãra makamera.* 13  »Jãabáeburu mʉ bichimaa wãi. Maamina mʉ wabiɗa nau iujãaɗe ɓuuɗe joma chi mʉʉba anakʉɗe ʉtaa iɗiɗa mau jaraaruu. Maka mʉ bichi ome kĩrajʉʉ ɓuu kĩra ãchi siɗa ãrea kĩrajʉʉ panaɗai. 14  Bichiba jaraɗa mʉʉba maarãmaa jaradeasii. Maamina nau iujãaɗebenarãba maarã kĩramaabadau mʉ kĩramaabadau kĩra, nau iujãaɗebenarãwãeɗeeba. 15  Mʉʉba bichimaa iɗiwẽa ɓuu maarã nau iujãaɗebena ãyaa adoemera, maumaarã iɗi ɓuu kachiruaɗebena nu ɓuamera.* 16  Maarã nau iujãaɗebenarãwãe mʉ nau iujãaɗebenawãe kĩra. 17  Bichi beɗeaba bichi biawãra saka nii kuitaabia ɓuu. Mauɗeeba maarã bichi baita duanuse. 18  Bichiba mʉ nau iujãaɗebenarã tãeɗe bʉiɗa kĩra mʉa biɗa maarã nau iujãaɗebenarã tãeɗe bʉiruu. 19  Maarã kakua mʉ bichimaa dearuu. Machi baita makaaruu, maarãba ara ãchi chi biawãra bichimaa deaɗamera. Jesusba joma ichiɗe ijãaduu baita Dachi Akõremaa iɗiɗa 20  »Mʉʉba ãchi báitaburu iɗiwẽa ɓuu. Maumaarã maarã chi mʉ beɗea jaraaduuɗe ijãaduu baita iɗi ɓuu. 21  Chacha, bichi mʉ ome ɓuuɗeeba mauɗe mʉ bichi ome ɓuuɗeeba mʉʉba iɗi ɓuu ãchi siɗa dachi ome chi kakua aɓa ɓuu kĩra nureaɗamera. Maka nau iujãaɗe nureeba ijãaɗai bichiba mʉ bʉisii. 22  Bichiba mʉ adoesii dachi ãbua panaɗamera. Maka mʉ chi mechiu ɓusii. Ara mau kĩra mʉʉba ãchi chi mechiu ɓusii dachi ome chi kakua aɓa nii kĩra panaɗamera. 23  Mʉ ãchi ome ɓuuɗeeba mauɗe bichi mʉ ome ɓuuɗeeba dachi joma ãbua chi kakua aɓa nii kĩra panaɗai. Maka nau iujãaɗe nureeba kuitaaɗai bichiba mʉ bʉisii mauɗe kuitaaɗai bichiba ãchi kʉ̃ria ɓuu mʉ kʉ̃ria ɓuu kĩra. 24  »Chacha, bichiba nau iujãa waui naeɗe mʉ kʉ̃ria ɓuu. Mauɗeeba bajãaɗe mʉ chi mechiu ɓusii. Mʉʉba kʉ̃ria ɓuu joma bichiba mʉʉmaa deaɗarã aria mʉ baara nureaɗai bichiba mʉ chi mechiu ɓuɗa unuɗamera. 25  Chacha, bichi jipa nii. Nau iujãaɗebenarãba bichi unuɗakau, maamina mʉʉba bichi unubarii. Mauɗe cha duanuu biɗa kuitaa panuu bichiba mʉ bʉisii. 26  Mʉʉba maarãmaa bichi ʉ̃rʉbena kuitaabiasii. Mau awara maucha aude kuitaabiai bichiba mʉ kʉ̃ria ɓuu kĩra ãchi siɗa chiya kʉ̃ria panaɗamera mauɗe mʉ ãchi sõɗe uru panaɗamera».

Notas

17:11 Maarã ãrea nukua ɓuase. Bichi trʉ̃ɗeeba, mʉʉmaa mau poyaabarii deasii. Griego beɗeaɗe chi ɓee kartaɗe naka ɓʉ kuɓuu: Joma bichiba mʉʉmaa deaɗarã ãrea nuse bichi poyaaɗeeba.
Salmos 41:9; 55:12-15.
17:15 Kachiruaɗebena. Ãreamaarã, mau jara ɓuu «jʉbawãe nii».