Hebreos 3:1-19

3  Ãbarã, machi ẽbẽrarã Dachi Akõreɗerãɗeeba mauɗe ichiba machi iukuasiiɗeeba, Jesucristo ʉ̃rʉbena ãrea biꞌia kauwa kʉ̃risiásturu. Dachiba biawãra ijãa panuu abadau, Ichi Dachi Akõreba bʉiɗa mauɗe Paare Mechiu.  Dachi Akõreba waubiɗa Jesusba joma arakʉɗe wausii Moisesba Dachi Akõre deɗebenarã ome wauɗa kĩra.*  Ẽbẽrarãba chi de biꞌia waubarii ʉ̃rʉbena ãrea berreabadau chi de audeara. Ara mau kĩra dachiba Moisés audeara Jesús ʉ̃rʉbena biꞌia berreaɗai panuu.  Chi de waubarii barau. Maamina chi joma wauɗa Dachi Akõrebʉ.  Moisés Dachi Akõre baita bari trajabariiɗeeba ẽbẽrarã Dachi Akõre deɗebenarã ome joma arakʉɗe wausii. Ichiba kuitaabiasii Dachi Akõreba kaaɗebena ewariɗe kãare jarai ɓuu.  Maamina Dachi Akõre warr Cristo baerã, mau ẽbẽrarã mechiubʉ. Ãchi ome joma arakʉɗe wau ɓuu. Dachiba Cristoɗe ijãa panuubʉrã mauɗe ichiɗeeba adauɗai kĩrajʉʉ eseɗau panuubʉrã, ẽbẽrarã Dachi Akõreɗerãbʉ.* Cristo ida ɓurã́sturu  Mauɗeeba Dachi Akõre Jauriba naka jara ɓuu: «Iɗi Dachi Akõre beɗea ũriiduuɗe machi sõ chaarearã́sturu machi nabẽrarã sõ chaareapeɗaaɗa kĩra.Maarã drua sirua wãꞌãe ɓuuɗe duanasiɗauɗe Dachi Akõreba jaraɗa ida ɓusiɗau ichiba kãare waui kuitaaɗayua.  —.  Aria ichiba wauɗa 40 añosɗaa unu panasmina ãchiba ijãaɗaabasii kãare wau ɓuu kuitaaɗai baita. 10  Mauɗeeba ãchi ome kĩrupeɗa Dachi Akõreba naka jarasii:“Jãarãba sõɗeeba biawãra mʉ baara nibaɗakau. Mʉ o unuɗai kʉ̃riaɗakau”. 11  Mauɗe ichi kĩrupeɗa biawãra naka jarasii: “Mʉʉba kʉrrjĩrubiaimaa jãarã wãɗaabai”».* 12  Ãbarã, kauwa panásturu. Sõ chaareaba machiɗebena aɓa biɗa Dachi Akõreɗe ijãawẽa ɓuarã́se. Chi maka niiba Dachi Akõre chokae nii ida ɓubarii. 13  Wabiɗa ãyadaa ɓuuɗeeɗe ewaricha chiya aiɗa panásturu biꞌia ijãaɗai baita. Maka aɓa biɗa kachiruaba setaa kũruapeɗa sõ chaarea nureabai. 14  Dachiba aɓaeɗeeɗe ijãapeɗaaɗaɗeeɗebena aɓa biuduuɗaa Cristoɗe ijãa panuubʉrã, ichi ome dauchia jãadua panaɗai. 15  Naeɗe jara ɓuaɗa kĩra waya jaraaruu: «Iɗi Dachi Akõre beɗea ũriiduuɗe machi sõ chaarearã́sturu machi nabẽrarã sõ chaareapeɗaaɗa kĩra».* 16  Dachi Akõre beɗea ũripeɗaaɗakare ¿kairã ãchi sõ chaareasiɗama? ¿Joma Moisesba Egiptoɗebena awara adaukuaɗa maka sõ chaareasiɗauwãeka? 17  ¿Dachi Akõre kairã ome 40 años kĩru ɓuasma? ¿Kachirua waupeɗaaɗarã ome kĩru ɓuaswãeka? ¿Mauɗeeba maarã drua sirua wãꞌãe ɓuuɗe kinisiɗauwãeka? 18  ¿Dachi Akõreba kairãmaa biawãraɗeeba jarasma ichiba kʉrrjĩrubiaimaa wãɗaabai? ¿Chi ichi beɗea ijãaɗawẽa nureerãmaa maka jaraswãeka? 19  Mauɗeeba dachiba kuitaa panuu jãarãba ijãapeɗaaɗawãeɗeeba, Dachi Akõreba kʉrrjĩrubiaimaa poyaa wãɗaabai.

Notas

3:2 Dachi Akõre deɗebenarã ome. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: Dachi Akõre deɗe. Números 12:7.
3:6 Griego beɗeaɗe chi ɓee kartaɗe nau siɗa ɓʉ kuɓuu: aɓa nau ewari wãꞌãeruuɗaa.
Salmos 95:7-11; Números 14:21-35.
Salmos 95:7-8.