2 Corintios 4:1-18

4  Dachi Akõreba dachi maka kĩra chuburiaɗeeba ichi beɗea ida jaradeabia ɓu baerã daiba poyaaɗawẽe kʉ̃risiaɗakau.  Ne joma kachirua ẽbẽrarãba mirubia waubadau mauɗe mia kĩra nejasia waubadau daiba ida ɓusiɗau. Waabenarã setaa kũruaɗakau. Dachi Akõre beɗea ãyaa jaradeaɗakau, maumaarã chi biawãra beɗea arakʉɗe jaradeabadau. Maka Dachi Akõre daaɗe jomaurãmaa kuitaabiabadau daiba jipa wau panuu.  Maamina chi beɗea bia Cristo ʉ̃rʉbena daiba jaradea panuu wabiɗa biꞌia ũriɗawẽebʉrã, aɓa chi ẽbẽrarã Dachi Akõreba karibaabai panuu baita maka ɓuu.  Dachi Akõreɗe ijãaɗakaurãmaarã mau biꞌia ũriɗakau. Nau iujãaɗe jʉbawãe nii maarã chibaribʉ. Ãchimaa chi biawãra beɗea bia Cristo ʉ̃rʉbena kauwa kuitaabiwẽa ɓuu dau pãriu wau ɓuu kĩra.* Maka ãchiba Cristo biꞌia nii ʉ̃rʉbena poyaa kauwa kuitaaɗaabai. Cristo Dachi Akõre niiɗeeba maka biꞌia ɓuu.  Ara dai ʉ̃rʉbena jaradea panuuwãema, maumaarã jaradea panuu Jesucristo jomaurã Mechiu. Mauɗe daiba jara panuu Jesús kakua dai machi baita bari trajabadaurã.  Nau iujãa joma pãriu ɓuaɗa Dachi Akõreba ʉ̃ɗaabisii.* Ara mau kĩra ichi ʉ̃ɗaa dachi sõɗe ʉ̃ɗaabisii. Mauba jara ɓuu ichi kĩrawãrea Cristoɗeeba dachimaa kuitaabisii. Cristoɗe ijãa ɓuuɗeeba nibaɗai panuu  Daiba chi beɗea bia Cristo ʉ̃rʉbena uru panumina, nau kakua meserãaswãe ɓuu. Choko bari au ãribarii kĩra ɓuu. Mauɗeeba jomaurãba kuitaa panuu dai meserãaɗeeba mau beɗea jaradea panuuwãe, maumaarã Dachi Akõre meserãa mechia ɓuuɗeeba jaradea panuu.  Dai ne jomaɗe ãrea biꞌiwãe panumina mau nebʉraɗebena poyaa wãɗaabai kʉ̃risiaɗakau. Saka wauɗai adua panuuɗe poyaa wauɗaabai kʉ̃risiaɗakau.  Ẽbẽrarãba dai kachirua wau panumina Dachi Akõreba ida ɓuwẽa ɓuu. Dai jeeɗa jirataadumina poyaa beaɗaabai. 10  Dai wãaduucha ẽbẽrarãba dai beaɗai kʉ̃ria panuu Jesús beapeɗaaɗa kĩra. Maamina Jesusba dai kariba ɓuuɗeeba ãchiba daiɗeeba Jesús chokae ɓuu unubadau. 11  Biawãra dai wabiɗa chokae panuuɗe Jesús kakua ẽbẽrarãba dai bea kʉ̃ria panaɗai. Maka dai chi kakua biui ɓuuɗeeba jomaurãba Jesús chokae ɓuu unuɗai. 12  Biawãra ẽbẽrarãba dai beaɗai kʉ̃ria panumina daiba jaradea panuu machiba ijãasiɗau. Mauɗeeba ewaricha Dachi Akõre ome chokae panaɗai. 13  Dachi Akõre beɗeaɗe ɓʉ kuɓuu: «Mʉʉba Dachi Akõreɗe ijãasiiɗeeba berreasii».* Ara mau kĩra daiba Dachi Akõreɗe biawãra ijãa panuuɗeeba ichi ʉ̃rʉbena berrea panuu. 14  Dachi Akõreba Dachi Mechiu Jesús chokae jiradubisii, mauɗe daiba kuitaa panuu dai siɗa Jesús kĩra chokae jiradubiai. Maabae dai machi ome ãbua ara ichi daaɗe ɓui. 15  Dai mau joma ãrea biꞌiwãe panuu machi biꞌia nureaɗamera. Mauɗe Dachi Akõreba ichi sõbiaɗeeba ẽbẽrarã ãrea karibaaruu. Maka ãreaba ichimaa bichíturu kiɗibai aɗai mauɗe ichi ʉ̃rʉbena biꞌia jaraɗai. 16  Mauɗeeba daiba waa jaradeaɗai ida ɓuɗai kʉ̃risiaɗakau. Dai chi kakua ewaricha meserãaswãekãrimina Dachi Akõreba aiɗa ɓuu dai sõɗe chaarea nureaɗamera.* 17  Dai ʉ̃rauɗe ãrea biꞌiwãe paneebadamina, mauba dai aiɗa ɓuu, maaɗakare chi Dachi Akõre kĩrawãreaɗe ewaricha panaɗai baita. Mau kĩrawãrea aude bibuara ɓuai chi iɗibae ɓaꞌãra biꞌiwãe paneebadau audeara. 18  Mauɗeeba dauba unubadau daiba kʉ̃risia panuuwãe, maumaarã dauba unuɗakau kʉ̃risia panuu. Dachi dauba unubadau isa wãꞌãebarii maamina dauba unuɗakau wãꞌãekau.

Notas

4:4 Biawãra. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: ʉ̃ɗaa.
Génesis 1:3.
Salmos 116:10.
4:16 Dachi Akõreba aiɗa ɓuu dai sõɗe chaarea nureaɗamera. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: Dachi Akõreba dai sõ wiɗi wau ɓuu.