1 Tesalonicenses 5:1-28

5  Ãbarã, mʉʉba nau kartaɗe ɓʉwẽma sakaeɗaa mau ewari neei,  machiba ãrea kuitaa panuuɗeeba Dachi Mechiuba kastikai ewari maka neei nechiru ẽsabuɗe neebarii kĩra.  Ẽbẽrarãba naka jara panaɗai: «Joma jirukaraayuwãe panuu, peraɗawẽa panuu». Maka panuuɗe maarã joma baribai ewari neei wẽra warr bara nii barikiu ewariɗe pirabari kĩra. Mauɗe maarã miruɗaabai.  Maamina ãbarã, machi pãriuɗe panuuwãema. Mauɗeeba Dachi Mechiuba kastikaɗe neeruu ewariɗe machi peraɗaabai nechiru neeruuɗe perabadau kĩra.  Joma machi ʉ̃ɗaaɗebenarã mauɗe ãyadaabenarã. Dachi ẽsabuɗebenawãema mauɗe pãriuɗebenawãema.  Mauɗeeba dachi kãi duanuuwãema waabenarã kãi duanuu kĩra, maumaarã dau ʉɓʉa panaɗai panuu mauɗe kĩrabia panaɗai panuu.  Chi kãi duaneebadaurã ẽsabuɗe kãi duaneebadau mauɗe chi itua biu nureerã ẽsabuɗe itua dobadau.  Maamina dachi chi ãyadaabenaɗeeba kĩrabia nureaɗai panuu. Cristoɗe ijãa panaɗai panuu, waabenarã kʉ̃ria nureaɗai panuu mauɗe Dachi Akõreba kastikai baɗaɗebena karibai eseɗau panaɗai panuu. Maka ara dachi biꞌia nu panaɗai, kokoroaba ichi boroɗe chaarea ɓuu jʉ̃barii kĩra, mauɗe kakuaɗe jʉ̃barii chaarea jʉ̃barii kĩra.  Dachi Akõreba dachi iubasii kastikai baita, maumaarã iusii Dachi Mechiu Jesucristoɗeeba karibaɗamera. 10  Ichi dachi kakua biusii. Mauɗeeba dachi chokae panuubʉrã maebʉrã biupeɗaaɗabʉrã, ichi neeruuɗe ichi ome ãbua chokae panaɗai. 11  Mauɗeeba chiya kĩrajʉ́sturu. Mauɗe chiya aiɗásturu biꞌia ijãaɗai baita machiba wau panuu kĩra. Pabloba ãbarãmaa kaaɗe jaradeaɗa 12  Mau awara ãbarã, daiba chi chuburia iɗi panuu chi ãbarã machi tãeɗe Dachi Akõre traju waubadaurã ãrea wapeaɗamera. Ãchi Dachi Mechiu Jesucristoɗeeba machi saka nibaɗai jarabadau mauɗe jaradeabadau. 13  Ãchi ʉ̃rʉbena biꞌia kʉ̃risiásturu. Maarãba wau panuu kakua ãrea kʉ̃riásturu. Jomaurã ome biꞌia duanásturu. 14  Ãbarã, daiba chi chuburia iɗi panuu chi machi tãeɗe koꞌoa nureerãmaa kĩra ʉɓʉa berreaɗamera. Chi sõɗe kĩra nomaa nuree kĩrajʉʉbísturu, mauɗe chi poyaa dauchia jãadua nureaɗawẽa nuree mauɗe chi sõɗe meserãa wãꞌãe nuree aiɗásturu. Jomaurã ome dauchia jãadua panásturu. 15  ¡Ũrísturu! Aɓauba machi kachirua wauruubʉrã mau araɓau kachirua waurã́sturu. Mau kãyabãra ewaricha machi chiya biꞌia wáusturu. Jomaurã ome biꞌia wáusturu. 16  Jomaɗe kĩrajʉʉ panásturu. 17  Ida ɓuɗayuwãe Dachi Akõremaa ʉtaa iɗi panásturu. 18  Jomaɗe Dachi Akõremaa ichíturu kiɗibai a panásturu. Mau Dachi Akõreba kʉ̃ria ɓuu, machi Jesucristoɗe ijãabadauɗeeba. 19  Dachi Akõre Jauriba wau ɓuu ida ɓurã́sturu.* 20  Dachi Akõre baita berreabariiba jara ɓuu ida ɓurã́sturu. 21  Joma mau kauwa ũrísturu, maamina aɓa chi biáturu ijã́sturu. 22  Kachirua aɓa biɗa waurã́sturu. 23  Mʉʉba kʉ̃ria ɓuu Dachi Akõreba machi jomaɗe ichi baita biꞌia panabiayu. Mauba dachi jirukaraayuwãe panabiabarii. Mʉʉba kʉ̃ria ɓuu Dachi Akõreba machi jauri, machi kʉ̃risia mauɗe machi kakua ãrea biꞌia nu ɓuayu. Maka Dachi Mechiu Jesucristo neeruuɗe machi aɓa biɗa kachirua a jaraɗayuswãe panaɗai. 24  Chi machi Iuɗaba joma maka waui, ichiba beɗea deasiiɗeeba. Pabloba nau kartaɗe aanama ɓʉɗa 25  Ãbarã, dai baita Dachi Akõremaa ʉtaa iɗísturu. 26  Biawãra kʉ̃riaɗeeba joma ãbarãmaa biꞌia berreásturu.* 27  Mʉʉba Dachi Mechiuɗeeba jaraaruu: nau karta joma ãbarã daaɗe eɗa jarásturu. 28  Mʉʉba kʉ̃ria ɓuu Dachi Mechiu Jesucristoba ichi sõbiaɗeeba machi aiɗa ɓuamera.

Notas

5:19 Griego beɗeaɗe mau naka ɓʉ kuɓuu: Dachi Akõre Jauri aoko kiirã́sturu.
5:26 Biawãra kʉ̃riaɗeeba. Griego beɗeaɗe naka ɓʉ kuɓuu: kĩedarr ʉ̃yásturu.