1 Juan 1:1-10

1  Araɓaeɗeeɗe chi Chokae Nibabiabarii Beɗea abadau ɓuasii, mauɗe wabiɗa ɓuu. Mauba jaradeaɗa daiba ũrisiɗau. Mau dai dauba unusiɗau mauɗe juaba wausiɗau. Mauba wauɗa kauwa ichiasiɗau. Mau ʉ̃rʉbena daiba nau kartaɗe ɓʉmaa panuu.  Mau chokae nibabiabarii Dachi Akõreba nau iujãaɗe unubiasii. Daiba mau unusiɗauɗeeba mau ʉ̃rʉbena biawãra berrea panuu. Daiba machimaa jara panuu mau chi ewaricha chokae nibabiabarii. Araɓaeɗeeɗe ichi Akõre ome bajãaɗe ɓuabachii. Mau bajãaɗe ɓuaɗa Dachi Akõreba daimaa nau iujãaɗe unubiasii.  Daiba unupeɗaaɗa mauɗe ũripeɗaaɗa machimaa jara panuu machi siɗa dai ome ãbuacha Dachi Bajãaɗebena Akõre ome mauɗe ichi Warr Jesucristo ome biꞌia panaɗamera.  Joma mau daiba ɓʉmaa panuu dachi ãrea kĩrajʉʉɗai baita.* Dachi Akõre kachiruaswãe nii  Daiba Jesucristoɗeeba ũripeɗaaɗa machimaa jara panuu naubʉ: Dachi Akõre ʉ̃ɗaa kĩra nii ne jomaɗe jipa niiɗeeba. Mauba ichiɗe pãriu aɓa biɗa wãꞌãe.  Ichi ome ãbua biꞌia panuu aaduubʉrã, maamina pãriuɗe nibaaduubʉrã, setaa jara panuu. Biawãra beɗea ijãaɗawẽa panuu.  Maamina ichi ʉ̃ɗaaɗe ɓuu kĩra dachi siɗa ʉ̃ɗaaɗe nibaaduubʉrã, ãbarã ome ãbua biꞌia panaɗai. Mauɗe ichi Warr Jesucristo oa cheɗaba dachi kachirua joma jeraabarii.  Dachi kachiruaswãe panuu a panuubʉrã, ara dachi du aɓa setaa jara panuu mauɗe biawãra beɗea adua panuu.  Dachi Akõreba jara ɓuu kĩra ara ichiba waubariiɗeeba, mauɗe jipa waubariiɗeeba, dachiba kachirua waupeɗaaɗa ichimaa jaraaduubʉrã, mau kachirua perdonai. Joma kachirua waupeɗaaɗa jeraai. 10  Kachirua wauɗakau aaduubʉrã, Dachi Akõre chi seta nii a panuu mauɗe ichi beɗea ijãaɗawẽa panuu.*

Notas

1:4 Dachi. Griego beɗeaɗe chi ɓee kartaɗe naka ɓʉ kuɓuu: machi.
1:10 Dachi Akõreba jarasii jomaurã kachirua waubadau. Mauɗeeba chi kachiruaswãe ɓuu a ɓuuba Dachi Akõre seta nii a ɓuu. Romanos 3:23.