1 Corintios 6:1-20

6  Machiɗebena aɓa nebʉra baraa ɓeeruubʉrã waabena ãba ome, ¿sakãe chi Dachi Akõreɗe ijãaɗakaurã juezrãmaa jaraɗe wãbadama? ¿Biꞌia ɓuuwãeka Dachi Akõreɗe ẽbẽrarãba ãchi nebʉra ichiaɗai?  ¿Machiba adua panuka Jesús neeruuɗe Dachi Akõreɗe ẽbẽrarãba chi nau iujãaɗe nuree nebʉra ichiaɗai? Machiba chi nau iujãaɗe nuree nebʉra ichiaɗaiɗeeba ¿sakãe nebʉra ɓistĩika nuree poyaa ichiaɗakama?*  ¿Adua panuka dachiba angelerã nebʉra ichiaɗai? Maka ɓuuɗeeba ¿chi iɗibaebena nebʉra machi tãeɗe nuree poyaa ichiaɗaabaska?  Machi mau kakua nebʉra baraa paneeduubʉrã, ¿sakãe Dachi Akõreɗe ijãaɗakaurãmaa wãbadama mau ichiaɗamera?*  Mʉʉba mau jara ɓuu machi kĩrakayaɗamera. ¿Machi tãeɗe kʉ̃risia kuitaa nii aɓa biɗa wãꞌãeka, ãbarã nebʉraɗe panuurã biꞌia berreabiai baita?  Mau ãyaa ãba waabena ãba ome kĩru berreaɗapeɗa nau iujãaɗebena juezrãmaa wãbadau. Biawãra maka wauɗaabai panuu chi Dachi Akõreɗe ijãaɗakaurã daaɗe kĩru berreabadauɗeeba.  Biawãra waabenarã machiɗebena nebʉra uru panabadauɗeeba unubi panuu jipa nibaɗakau. ¿Bibuara ɓuuwãeka chi bichimaa kachirua wauɗa jãaduai, chi nebʉra ichiabadaumaa wãi baɗamaarã? ¿Bibuara ɓuuwãeka bichiba uru ɓuu ida chiruabii, bichi ãba chi nebʉra ichiabadaumaa adooi baɗamaarã?  Maamina machiaburu ẽbẽrarãmaa kachirua waubadau mauɗe nechiruabadau. Biawãra ãrea kachirua wau panuu, ara machi ãbarãmaa maka waubadauɗeeba.  ¿Machiba adua panuka chi kachirua waubadau Dachi Akõre juaɗe panaɗaabai, ichiɗirã baara? ¡Ara machi du aɓa setaa kũruarã́sturu! Chi kakuaba barikiu kachirua waubadaurã, Dachi Akõre kuenda juaba ne kapeɗaaɗa kĩraare ʉtaa iɗi nuree, junebena ome kãi topaneebadaurã, mukĩra wẽra kĩra nuree, mukĩra aɓaarakau mukĩra ome panabadaurã, nechiruabadaurã, chi nejarra kʉ̃riabadaurã, itua biu nibabadaurã, setaɗeeba waabena ʉ̃rʉbena kachirua jarabadaurã mauɗe waabena setaa kũruabadaurã Dachi Akõre puuruɗe panaɗaabai. 10  —. 11  Naeɗe machiɗebena chi nuree maka nureasii. Maamina machiba kachirua waupeɗaaɗa Dachi Akõreba jeraasii, ichi baita biꞌia ɓusii, mauɗe nebʉraswãe nii asii Dachi Mechiu Jesucristoɗeeba mauɗe ichi Jauriɗeeba. Dachi kakuaba barikia kachirua wauɗaabai panuu 12  Machiɗebenarã chi nureerãba jarabadau: «Cristoɗe ijãa ɓuuɗeeba mʉʉba kʉ̃ria ɓuu kĩra joma waui ɓuu». Maamina mʉʉba jaraaruu dachiba kʉ̃ria ɓuu joma wauɗai ɓumina, joma dachiba wau kʉ̃ria panuuba dachi aiɗakau. Mauɗeeba joma mʉʉba wau kʉ̃ria ɓuu mʉʉmaa ida kabiibai. 13  Mauɗe waabenarãba jarabadau: «Chiko dachi ɓi baita ɓuu, mauɗe dachi ɓi ãnimara kiuru baita ɓuu». (Maka ɓumina Dachi Akõreba mau omea wãꞌãebii). Maamina dachi kakuaba barikia kachirua waui ɓuai baita ɓuuwãe, maumaarã Dachi Mechiu baita ɓuu. 14  Dachi Akõreba ichi poyaaɗeeba Dachi Mechiu Jesús biuɗaɗebena chokae jiradubisii. Ara mau kĩra ichi poyaaɗeeba dachi siɗa chokae jiradubiai. 15  ¿Machiba adua panuka machi kakua Cristoɗe? Makarã ¿mʉʉba ãbua ɓuika chi Cristoɗe, wẽra auɗua nii ome? ¡Makawãema! 16  ¿Machiba adua panuka wẽra auɗua nii ome ɓuuɗe, mau wẽra ome kakua ara aɓa ɓuu kĩra nii? Dachi Akõre beɗeaɗe naka jara ɓuu: «Ãchi kakua aɓa ɓuu kĩra nureaɗai».* 17  Maamina Dachi Mechiu ome ãbua ɓuu ichi ome jauri aɓa ɓuu kĩra nuree. 18  Dachi kakuaba barikia kachirua ɓaꞌãra biɗa waurã́sturu. Kachirua june ãyaa wauruubʉrã, mauba dachi kakua biꞌiwãe ɓeebikau. Maamina kakuaɗeeba kachirua wauruubʉrã, dachi kakua kachirua ɓeei. 19  ¿Machiba adua panuka machi kakua Dachi Akõre Jauri de kĩra nii? Dachi Akõreba ichi Jauri machimaa deasii. Ichi machi sõɗe ɓuu. Machi ara machiɗiwãema maumaarã Dachi Akõreɗebʉ. 20  Dachi Akõreba machi nedosii. Dachi Akõreɗeɗeeba machi kakuaɗe mauɗe jauriɗe kĩra jipa panásturu.*

Notas

Lucas 22:29-30.
6:4 ¿Sakãe Dachi Akõreɗe ijãaɗakaurãmaa wãbadama mau ichiaɗamera? Griego beɗeaɗe mau chaarea ɓuu ũriɗai baita.
Génesis 2:24.
6:20 Jauri. Griego beɗeaɗe chi ɓee kartaɗe mau wãꞌãe.