Skip to content

Skip to secondary menu

Jeowa ɗebena Jaranũrẽba

Emberá (Chamí)

¿Sakayua Biblia ɗebena kawaiba?

¿Sakayua Biblia ɗebena kawaiba?

Kawase saka chi Bibliaba buchi karibaɓú mechibena ɓe widiruburã maũba panaũɓú dachirã nure ɗebena

See Also

DAIRÃ ƊEBENA

Biblia ɗebena kurso wiɗis

Klase Biblia ɗebena dearrú aus baribu chi ora maũɗe sama kũrĩãɓú.