Skip to content

Skip to secondary menu

Jeowa ɗebena Jaranũrẽba

Emberá (Chamí)

Biblia ɗebena kurso jaradeaɗawẽrã beɗẽaɗe bari wiɗis

¿Bustaiɓue Biblia ɗebena waburu kawamerã? Ɗaiba deapanũa chi kurso bari buchi ɗeɗa. Aɓa wiɗimerã naũ labarebena pormularioɗe.