Skip to content

Skip to secondary menu

Jeowa ɗebena Jaranũrẽba

Emberá (Chamí)

¿Sakayua Biblia ɗebena kawaiba?

Bibliaba panaũmaɓua mechibena widiɓé dachirã nurẽɗebena maũɗe ẽbẽrãrã mimichiãrãmá nama naũ ĩũjaɗe. ¿Bustaiɓue marãɗebena ẽbẽrã bai?

¿Saka ɓeabara dai kurso Biblia ɗebena?

Jomaũrã ĩũjã ɗebena unubadama Jeowa ɗebena jaranũré deai ãrẽã kursora Biblia ɗebena. Ochiais saka bu?

¿Saka asepanua ɗairã reuniorã?

Ochiais dairã reunionɗe naũ ochiais saka enseñamipanu.

Biblia ɗebena kurso wiɗis

Klase Biblia ɗebena dearrú aus baribu chi ora maũɗe sama kũrĩãɓú.

Reunionrã Jeowa ɗebena Jaranũrẽɗe

Konoseika dairã sama reuníbadau maũɗe saka ɓoabarí.

Sãbe Jeowa ɗebena Jaranũré ĩũjãɗe

  • Puru Choromara, ruarãɗe Jeowa ɗebena Jaranũré barau: 239

  • Jeowa ɗebena Jaranũrẽba: 8.201.545

  • Kurso Biblia ɗebena deɗekaduanú: 9.499.933

  • Wãũripedaɗa chi bʉrurrua chi Jesus biuɓariɗabaɗa: 19.950.019

  • Sãɓe konkrekasión: 115.416