Ir al contenido

¿Ariɗe ɓue dachirãba santorã abaɗaurãmaa wiɗiɗayu?

¿Ariɗe ɓue dachirãba santorã abaɗaurãmaa wiɗiɗayu?

Chi Bibliaba panau ɓuu

 Makawẽe. Bibliaba jaradeawẽa dachirãmaa chi santorãmaa wiɗiɗai baita, dachi bari ʉtaa wiɗiɗayu Dachi Akõremaaburu Jesusɗeeba. “Naka ʉtaa wiɗíbaɗa, Jesusba jarasii ichi kaaɗe ãda nureerãmaa: Dai Akõre ʉtʉ bajãaɗe ɓuu, bichi trʉ̃ ʉ̃rʉbena miadaa jaraɗai idarabirãaba” (Mateo 6:9). Jesusba jaraabasia dachia santorãmaa wiɗiɗayu, angelerãmaa maebʉrã junebena ẽbẽra Dachi Akõrewẽe niimaa wiɗiɗai.

 Jesús biɗa nau jarasia: “Mau o mʉʉbʉ. Mʉʉɗeeba Dachi Akõre biawãra unu panuu mauɗe chokae ɓuai uru panuu. Mʉwãebʉrã aɓa biɗa mʉ Chachamaa poyaa neebai” (Juan 14:6 Biblia Chamí, WPS). Jesusburu dachi ãrĩãdu aiɗayu Jeowaba ʉtaa wiɗibudau ũriyua (Hebreos 7:25).

¿Dachi Akõremaa ʉtaa wiɗipeɗa, mauɗe santorãmaa biɗa wiɗii ɓue?

 Chi 10 mandamientorãɗebenaɗe aɓa ɓuuɗe, Dachi Akõreba naka asii: “Mʉ Jeowabʉ, mʉa mʉʉmaaburu wiɗiɗayua jara ɓua” (Éxodo 20:5). ¿Sakayua Dachi Akõre nau wiɗi ɓua? Chi dore ɓʉ kuɓuu aɓa ɓuu Biblia de América abadauɗebenaba jara ɓua: “Ichidu Akõre aɓa ɓuu, ichi kĩra wãʼãe bai”. Mauɗe ichia kʉ̃ria ɓuu aɓa ichidu kʉ̃riapeɗa ũriyua, mauɗe ʉtaa wiɗiiruu jãu siɗa kʉ̃ria ũriɗai (Isaías 48:11).

 Dachia wiɗiɗarã aɓabena Dachi Akõrewẽe niimaa ángel maebʉrã santomaa, Dachi Akõre ãrĩãdu kĩruyua. Apocalipsisɗe jara ɓuu Juanba õdarrɗe akʉ ɓeepeɗa ángel kʉ̃ria ũribasii, maamina chi angelba ichi iaɗaapeɗa naka asia: “Naka aserãaba, mʉ bichi kõpaero bapeɗa mauɗe bichi ãbarãɗe, jãarã Jesús baare jipa ãda nureabadaa. Dachi Akõreburu kʉ̃ria ũri baraai” (Apocalipsis 19:10).