Ir al contenido

¿Ariɗe Dachi Akõre nibaka?

¿Ariɗe Dachi Akõre nibaka?

Chi Bibliaba panauɓuu

 Bibliaba biawãraurãdu jaraɓua Dachi Akõre ʉtʉ bajãaɗe niiɗe kereɗai baita. Maubapeɗa, dachia pe Dachi Akõreɗe baraduanaɗayua, dachi “boroba kawa kʉ̃risiabaraaɗai” waabenarã relijionaba jaradeapanuuɗe kereɗaabayua (Romanos 12:1; 1 Juan 5:20). Ochiaɗaika kãare jaradeaɓuu Bibliaba Dachi Akõre nii kawaɗayua:

  •   Jari chi iujãa, estreya, ʉmada jũi jirakeɗeerã kĩra, jãarã bi’ia ãchi koɓeemaa duanuu bẽrã mauɗe nama iujãaɗe animararã ẽbẽrarã baare bibiduanuu bẽrã, jãuba unubiɓuu du aɓa wauubaɗa. Bibliaba naka aɓua: “Dee joma waupeɗaaɗa jãarã ẽbẽraba wauɗaa, maamina joma kosarã aseɗabaɗa Dachi Akõrebʉ” (Hebreos 3:4). Bariara ẽbẽrarã aribiaurãba nauɗe kereɗawẽemina, ẽbẽrarã unibersidaɗe estudianureerãbara kereduanua. a

  •   Dachi ẽbẽrarãba kawaɗa kʉ̃riaduanua kãare baita asepeɗaaɗa dachirã, jãuɗebena kawaɗawẽebʉrã, dachi kĩrabara eɗa wãʼãe kĩra duanaɗayua. Dachirãba paru, chiko, kãiɓooyu waabenarã kosa ɓee nesitaduanua kĩrajʉʉ nureaɗai baita. Maamina chi aude nesitapanuu, Dachi Akõre kaita duanaɗaidu waa kĩrajʉʉ nureaɗai baita “nesitapanua dachia ichi kaita duanaɗayua”, ichi ʉ̃rʉbena kawaɗai, ichi beɗea ũriɗai mauɗe ichidu kʉ̃riaɗayu. Mauɗeeba, kawaduanua Dachi Akõre ʉtʉ bajãaɗe nii mauɗe ichia dachirã chi kʉ̃ria (Mateo 5:3; Apocalipsis 4:11). Mauɗe ichia dachirã jãka waukaɗabaɗa kĩrajʉʉ nureaɗai baita (Mateo 4:4).

  •   Bibliaɗe kosarã ʉ̃rʉbena jaraɓua chi pasaiɗebena. Dachi Akõreba jaraɗabaɗa mambea nau kumplisii añorã ãrĩã pasasia ɓʉpeɗaaɗabaɗa kaaɗe. Chi nau arikʉɗe kumplisii bẽrã naarã ẽbẽrarã Bibliawẽ basia, bari Dachi Akõreɗedu (2 Pedro 1:21).

  •   Chi Biblia ɓʉpeɗaaɗarãba kosarã barauɗebena ãrĩãdu kawasiɗaa mauɗe chi sientipikorãba aduabaɗa. Yataɗeeɗa puururãɗeeba ãchia chi nau iujãa elepante, bidoe maebʉrã paka ʉ̃rʉ jiranuuɗe kerebachiɗaa o junebena animara ʉ̃rʉ biɗa. Maka ɓuumina, chi Bibliabara jaraɓuu Dachi Akõreba “joma ʉtʉ bajãaɗe barau aseɗaa, mambea chi iujãa ichia istu jiranuɓusia” (Job 26:7). Maubapeɗa, Bibliaba jaraɓuu nau iujãa “purrua jiranuu” (Isaías 40:22). Ẽbẽrarã aribiaurãba jarabadau, chi Biblia ɓʉpeɗaaɗarãba kuitaaduanasii nau ʉ̃rʉbena, Dachi Akõreba ãchimaa kawabiasiiɗeeba.

  •   Bibliaba panauɓua chi wiɗiɓee ẽbẽrarãba Dachi Akõre ʉ̃rʉbena kereɗakauɗebena, Dachi Akõre ẽbẽra bia ãrĩã nii bẽrã, ¿sakayua ẽbẽrarã ãrĩã miaɗaa nuree baraa mauɗe ẽbẽrarã ãrĩãdu supriduanaa? Ichi joma poder ãrĩã baranii bẽrã, ¿sakayua relijion barauba ẽbẽrarã ãrĩãdu supribiduanuu? (Tito 1:16).

a Unibersoɗebena beɗeapanuu ẽbẽraba estreya estudiabarii niiba ichi trʉ̃ Allan Sandageba naka asia: “Mʉara kerewẽa chi jari tosii abadauɗebenaba joma mipitaa bi’ia ãrĩã buekaɗabaɗa joma chi biʼia koɓeerã, jãra bueka ichia bi’ia buekaɗabaɗa. Mʉ baita kosarã Dachi Akõreɗe bi’ia kawakaa, maamina Dachi Akõreba joma aseɗabaɗa ɓua, junebenaba aseɗa unuwẽa mʉa”.