Ir al contenido

Panauɓee Bibliaɗebena wiɗiɓee

¿Bibliaba kãare ariɗe jaradeaɓua? Chi temarã waa dore barauɗebena aɓa jʉrʉ adause.

Bibliaɗebena kawa nibaba Jeowa ɗebena Jaranũrẽrã baara

¿Sakayua Biblia ɗebena kawaiba?

Bibliaba panaũmaɓua mechibena widiɓé dachirã nurẽɗebena maũɗe ẽbẽrarã mimichiãrãmá nama nãu iujãɗe. ¿Bustaiɓue marãɗebena ẽbẽra bai?

¿Saka ɓeabara dai kurso Biblia ɗebena?

Jomaũrã ĩũjã ɗebena unubadama Jeowa ɗebena jaranũré deai ãrẽã kursora Biblia ɗebena. Ochiais saka bu?

Wiɗis bʉchi ochiaɗe wãi baita

Kawaba chi Bibliaba jara ɓuuɗebena maabea kawase aude Jeowa ɗebena Jaranũrẽrãɗebena.