Ir al contenido

Kũudrãarã awẽrarã baara

Chi ɓee trʉ̃rã kambiasiɗaa nau artikuloɗe jarapeɗaaɗabaɗa.

KŨUDRÃARÃ AWẼRARÃ OMEBA WIƊI PANUU

¿Kãare aseɗai ɓua ne kachirua aseɗaamaaba?

Kʉ̃risiaba chi õbea ɓuuɗebena jãuba aiɗai ɓua kʉ̃risiamaaba chi kachirua ɓuu aseyua

KŨUDRÃARÃ AWẼRARÃ OMEBA WIƊI PANUU

¿Kãare aseɗai ɓua ne kachirua aseɗaamaaba?

Kʉ̃risiaba chi õbea ɓuuɗebena jãuba aiɗai ɓua kʉ̃risiamaaba chi kachirua ɓuu aseyua

Kũudrãarã awẽrarã omeba wiɗi panuu

Chi kũudrãarã awẽrarã omeba wiɗi panuu sexo, amikorã, akõrerã, escuela, naka ɓee ʉ̃rʉbena.

¿Kãare kʉ̃risiabadaa waarã kũudrãarã awẽrarãba?

¿Problemarã chaarea ãrĩã ɓee baraɓue solusionai baita? Ochias waabenarã kũudrãarã awẽrarã baara, saka waaburu biʼia wãuripeɗaaɗabaɗa.

Diujorã tableroɗe asepeɗaaɗabaɗa

¿Bichi problema chaarea ãrĩã ɓuu baraɓue mauɗe aduae kãare aseyu? Naarã bideochekerãba ũkuru jaradeaɗayua kãare asei chi problema kũudrãarãba baraduanuurã.