سرودی خۆشی مە‌سیحییانە گوێلێبگرە یان دابگرە کە بۆ مە‌بە‌ستی خوداپە‌رستی و شکۆمە‌ندی یە‌هوە خودا تۆمار کراون.‏ بێژراو،‏ ئۆرکێسترایی واتە دە‌ستە‌ی مۆسیقاژە‌نان و دە‌نگی ئامێری مۆسیقایی لێرە‌دا دە‌ست دە‌کە‌وێ.‏