بچۆ سه‌ر ناوه‌ڕۆک

بچۆ سه‌ر لیستی دوو‌ه‌م

شاهیدانی یه‌هوه

کوردی سۆرانی

داخوازی خوێندنی پە‌رتووکی پیرۆز بکە بە خۆڕایی

ئایا دە‌تە‌وێ شتی زۆرتر لە‌سە‌ر پە‌رتووکی پیرۆز فێر بی؟‏ ئە‌گە‌ر دە‌تە‌وێ،‏ کە‌ڵک لە کۆرسی خوێندنی پە‌رتووکی پیرۆز لە ماڵی خۆت وە‌ربگری،‏ ئێمە بە خۆڕایی بۆتی دابین دە‌کە‌ین.‏ بۆ ناردنی داخوازی خوێندنی پە‌رتووکی پیرۆز،‏ دە‌توانی ئە‌م فۆڕمە‌ی خوارە‌وە پڕ بکە‌یە‌وە.‏